Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Acties bij afvalverwerkingsbedrijven

Werkgevers weigeren 5% loonsverhoging

Redactie
Door Redactie 08 januari 2021

Het is in 2020 niet gelukt om een cao GEO af te sluiten. De werkgevers kwamen niet met een goed loonbod dat past bij jouw inzet en harde werk. De leden hebben dit loonbod massaal afgewezen en de directie heeft onze looneisen, neergelegd in een ultimatum, niet ingewilligd. Daarom gaan de harde werkers, afvalinzamelaars en afvalverbranders, in heel Nederland actievoeren!

Man bij afvalcontainer

Actievoeren in tijden van corona

De acties zijn corona-bestendig. Dat wil zeggen, de RIVM-richtlijnen en de richtlijnen die door de bedrijven worden gehanteerd worden gerespecteerd en gehandhaafd.  Dit zijn dezelfde richtlijnen die gelden voor jou om je werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Dat is bij de acties niet anders.

Veiligheid voor alles!

Voorafgaand aan de actie vindt er veiligheidsoverleg plaats met de werkgevers. Voor elk bedrijf is er een actiedraaiboek. Binnen elk bedrijf waar actiegevoerd gaat worden zijn er contactpersonen aanwezig waar je terecht kunnen met vragen. 

Actievoeren en staken is een recht

Deelname aan een actie of staking betekent dat je je werk niet hoeft uit te voeren. Dit mag dan niet gezien worden als werkweigering van de werknemer. Deelname aan de staking levert daarom geen (dringende) reden voor ontslag op.

Geen sancties

De werkgever mag ook geen andere sancties opleggen zoals salarisverlaging of vakantiedagen inhouden. De wet beschermt je tegen willekeur. De werkgever is op zijn beurt niet verplicht het loon over de gestaakte uren te betalen. Als je besluit te staken kom je in aanmerking voor een stakingsuitkering van de vakbond.

Geen intimidatie

De werkgever mag in redelijkheid maatregelen nemen om de gevolgen van de actie/staking tot een minimum te beperken. Het intimideren van actievoerende werknemers valt daar absoluut niet onder. Daar mag je de werkgever of leidinggevenden op een normale wijze op aanspreken. Wanneer de werkgever of leidinggevende je toch intimideert, informeer dan direct de actieleider op het bedrijf of je FNV-bestuurder. Samen met de vakbondsjuristen wordt dan een passende reactie opgesteld.

Wil je meer weten over je rechten als staker, ga dan naar fnv.nl/staken

Samen Sterk!

Wij waren er graag met je werkgevers uitgekomen maar helaas is dat niet gelukt. Dan rest ons niets anders dan over te gaan tot acties.

Let op elkaar

Staken en actievoeren is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Hoe strijdbaar je ook bent, de eerste stap kan spannend zijn. Let een beetje op elkaar en steun elkaar waar nodig. Samen staan we sterker.