Nieuwe cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen is een feit

Ruime meerderheid van de leden stemt in met onderhandelingsresultaat

Redactie
Door Redactie 3 oktober 2023

De uitslag van de stemming is bekend. Een ruime meerderheid van de FNV en CNV-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Daarmee is de nieuwe cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen met de looptijd van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024 een feit.

Nieuwe cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen is een feit

Wat betekent dit?

Bedrijven die lid zijn van de werkgeversvereniging Kartoflex, zijn direct gebonden aan de uitkomst. Zij zullen met de eerste salarisbetaling de 6% loonsverhoging moeten doorvoeren. Ook zijn de andere afspraken uit het resultaat per 1 oktober (de ingangsdatum van de nieuwe cao) direct van kracht.

Algemeen Verbindend Verklaard (AVV)

Bedrijven die geen lid zijn van Kartoflex, kunnen wachten totdat de cao door het ministerie Algemeen Verbindend is Verklaard. (AVV). Deze procedure zal snel opgestart worden. Het heeft daarom feitelijk  geen zin om te wachten totdat deze procedure is afgerond, omdat de loonsverhoging dan alsnog met terugwerkende kracht betaald moet worden zodra deze AVV is afgegeven.

Afspraken in de nieuwe cao

De looptijd van de cao is 15 maanden, dus van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024.

 • De schaalsalarissen en de feitelijke salarissen worden per 1 oktober 2023 verhoogd met 6%, en per 1 april 2024 met 4%.
 • Functiegroep 1 met 0 functiejaren komt in de salaristabel te vervallen als 1e trede voor functievolwassen medewerkers. Functiegroep 2 met 0 functiejaren wordt verhoogd van € 2050 naar € 2060 (exclusief de afgesproken loonsverhoging). De laatste trede van de jeugdschalen (20 jaar) van de functiegroepen 1 en 2 blijft gelijk aan de begintrede van de respectievelijke functiegroepen.
 • In art. 8.5 wordt het niveau van de aanloopschaal per 1 oktober 2023 gelijkgesteld aan de huidige functiegroep 1 met 0 functiejaren (€ 2031 exclusief de afgesproken loonsverhoging). Dit wordt ook zo verwerkt in de salaristabel.

Art. 7.9 wordt aangepast van een 80-85-85 regeling naar een 80-90-90 regeling. Dus 80% werken, 90% salaris en 90% pensioenopbouw. Deze aanpassing gaat in per 1 oktober 2023, tenzij PGB meer tijd nodig heeft om de aangepaste pensioenopbouw in te regelen. 

Werknemers die al deelnemen aan de 80-85-85 regeling kunnen per ingangsdatum deelnemen aan de aangepaste regeling.

 • In de cao wordt een reiskostenregeling woon-werk verkeer opgenomen waarbij het aantal kilometers meer dan 10 kilometer tot maximaal 25 kilometer enkele reis worden vergoed o.b.v. 19 cent per kilometer.
 • Als een werkgever een betere reiskostenregeling toepast, dan blijft deze gehandhaafd. 
 • Als de overheid de reiskosten in de toekomst verlaagt en de fiscale vergoeding lager komt te liggen dan de gehanteerde vergoeding (van 19 cent per kilometer), dan wordt het verschil een bruto vergoeding.
 • Op verzoek van werknemer faciliteren werkgevers dat de onbenutte fiscale ruimte in de reiskostenregeling netto voor bruto wordt uitgekeerd, zolang deze gerichte fiscale vrijstelling dit toelaat. Eventuele gevolgen hiervan (zoals een lager WW-loon en een lagere pensioenopbouw) komen voor risico van werknemer.

 • In art. 3 lid 5A wordt opgenomen dat als het merendeel (= meer dan 50%) van de tijdstippen waarop gewerkt moet worden onvoorspelbaar is, dat dan referentiedagen (= dagen waarop medewerker niet oproepbaar is) vastgelegd moeten worden.
 • Art. 7.8 wordt als volgt aangepast: “Voor bedrijfsgerichte opleidingen die nadrukkelijk zowel in het belang van de medewerker als de onderneming zijn, geldt dat alle verplichte scholingstijd als arbeidstijd wordt geteld. En dient zoveel mogelijk onder werktijd plaats te vinden.”

In de cao (o.a. art. 1B.v en 7.1) zal worden verwerkt dat bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week de dagwaarde 7.2 uur is (36 uur per week/ 5 werkdagen per week). Bij een hogere of een lagere arbeidsduur (bijv. deeltijd) dient de dag/dienst pro rato vastgelegd te worden.

Als dagen zijn ingeroosterd, dan worden er dagen afgeschreven conform het rooster. Als dagen (nog) niet zijn ingeroosterd, dan worden er dagen afgeschreven o.b.v. de dagwaarde.

 • Art 1B.v: “normaliter” wordt verwijderd. 
 • Art 12.2.g: er wordt een voorbeeld van een berekening opgenomen.
 • Art. 12.4.a: “3 kalenderweken aaneengesloten” laten staan en de “15 dagen” verwijderen.
 • Art. 12.5.a zal aangepast worden: tot maximaal 3 dagen afschrijven i.p.v. 21,6 uur.     

Cao-partijen zijn het eens om extern een vertrouwenspersoon aan te stellen, waar werknemers uit de sector terecht kunnen met klachten/vragen over discriminatie/seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag etc. Bedrijven die zelf al een vertrouwenspersoon hebben, kunnen deze uiteraard in stand houden of ervoor kiezen om de externe vertrouwenspersoon aan te bieden. De sector zal (via FCB) een overkoepelend contract afsluiten met een gecertificeerd bureau. Werkgevers en vakbonden kunnen ieder een partij aandragen, waarna een keuze wordt gemaakt. Het bedrijf, waarvoor de vertrouwenspersoon wordt ingezet, betaalt de kosten van de vertrouwenspersoon.

Om misverstanden te voorkomen zal in art. 8 de term “vertrouwenspersoon” worden gewijzigd in “vakbondscontactpersoon”.

De volgende artikelen worden redactioneel aangepast:

 • Art. 8.3.b;
 • Art. 11.4;
 • Art. 12.4.c.  
 • Bijlage III (Protocol)

Contact

Heb je vragen en of opmerkingen? Neem dan contact op met Monique Daamen, bestuurder FNV Procesindustrie.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.