Ambitie ontbreekt bij werkgevers Metaal & Techniek

2e ronde cao-onderhandelingen Metaal & Techniek

Redactie
Door Redactie 28 februari 2024

Op 28 februari 2024 was de tweede onderhandelingsronde voor de cao Metaal & Techniek. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat werkgeversorganisatie FWT nu wel inhoudelijk heeft gereageerd op onze voorstellen. Het slechte nieuws is: die reactie was teleurstellend.

cao-nieuw Metaal & Techniek

Focus op verslechteringen

Bij werkgevers ontbreekt de ambitie om te investeren in de toekomst van de sector Metaal & Techniek. Het lijkt erop dat werkgevers geen afspraken willen maken om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. De gezamenlijke initiatieven gericht op het stimuleren en behouden van werknemers door te investeren in leren, ontwikkelen én baanzekerheid lijken ook de prullenbak in te kunnen. Zij houden zich niet aan het Aanvalsplan Techniek. Een initiatief dat dezelfde cao-partijen zijn gestart om de sector aantrekkelijk te maken en te houden. De focus lijkt voor nu eerder te liggen op verslechteringsvoorstellen voor (toekomstige)ouderen en werknemers die volgens de werkgever onvoldoende presteren.

Kijk en vergelijk

In de ‘Kijk en vergelijk’ zie je de reactie van FWT op jullie voorstellen. Wat betreft loon houden zij de kaarten nog tegen de borst. Niet alleen op loon, maar ook op de overige voorstellen komen werkgevers niet met een concreet voorstel. De volledige werkgeversreactie op jullie voorstellen hebben we in een overzicht naast onze voorstellen voor de nieuwe cao gezet: kijk en vergelijk.

FNV Metaal: Looptijd van 1 april 2024  tot 31 maart 2025 (dit is 12 maanden) 

Werkgevers: De looptijd van de cao’s moet passend zijn bij de te maken afspraken.

FNV Metaal:

 • 10,1% per 1 april 2024.
 • Automatische Prijscompensatie (APC). Simpel gezegd betekent dit dat je loon automatisch meestijgt als de prijzen stijgen.
 • Daarnaast een sectorale koopkrachtverbetering van € 100 bruto per maand erbij.

Werkgevers:

 • Een passende loonontwikkeling gedurende de looptijd van de cao’s.
 • Afhankelijk van de overige te maken afspraken.

FNV Metaal: Afschaffen jeugdlonen, beloning van jongeren op basis van functie en werkervaring.

Werkgevers: ?

FNV Metaal: Stagevergoeding minimaal 500 euro per maand bij fulltime stageweek.

Werkgevers: Geen stagevergoeding.

FNV Metaal: Volledige vergoeding OV-kosten of maximale kilometervergoeding. In 2024 vastgesteld op € 0,23 per kilometer.

Werkgevers: Nee. Bepalen op bedrijfsniveau. Niet in de cao.

FNV Metaal: Reistijd naar en van karweiwerk wordt officieel erkend als werktijd, met duidelijke en uniforme regels die ook gelden voor uitzendkrachten.

Werkgevers: NEE.

FNV Metaal: Terugdringen van overwerk.

Werkgevers: Verplichting bij overwerk: leeftijdsgrens ontziemaatregel van 55 jaar te verhogen naar 60 jaar.

FNV Metaal: Geen verslechtering.

Werkgevers: Leeftijdsgrens verplichting van 55 jaar verhogen naar 60 jaar.

FNV Metaal: Varianten 60%-80%-100% en 70%-85%-100%. Keuze is aan werknemer.

Werkgevers: Nee. Werkgevers willen het gesprek voeren over de effectiviteit van de regeling en salarisgrens invoeren.

FNV Metaal: Voortzetting van ten minste een gelijkwaardige regeling RVU.

Werkgevers: Werkgevers willen het gesprek voeren over de effectiviteit van de regeling.

FNV Metaal:

 • Werknemers vrij op 5 mei van elk kalenderjaar.
 • Inkomensteruggang op oudere leeftijd, bij functiewijziging, is respectloos en ongewenst.
 • Salarisverhoging om te ruilen voor vrije dagen voor alle leeftijden mogelijk maken.
 • Inhouding vakantiedag bij tweede ziekmelding. ( zie ook art 66 lid 2b) schrappen uit de cao.

Werkgevers:

 • Geen voorstel vrij op 5 mei.
 • Garantiebepaling bij functiewijziging oudere werknemer (artikel 34 lid 4) leeftijd verhogen naar 60 jaar (is nu 55 jaar).
 • Salarisverhoging ruilen voor vrije dagen. Artikel 41.2) te schrappen uit de cao.
 • Studie naar instrumenten die kunnen worden ingezet om het verzuim terug te dringen.

Vooruitzicht

FNV Metaal en FWT hadden 3 onderhandelingsrondes en een reserve ronde gepland. Daarvan zijn er nu 2 gebruikt. Als we er in 3 rondes uit willen komen, moet er in de laatste ronde nog erg veel gebeuren. De volgende onderhandelingsronde is op 14 maart. De reserve ronde staat gepland op 28 maart, die is bedoeld om eventueel de laatste puntjes op de i te zetten.

Samen staan we sterk

Deel dit bericht met je collega's, ook als ze (nog) geen lid zijn van de FNV. Een sterke cao bereiken we namelijk alleen als jullie onze informatie met elkaar delen en bespreken. Hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgevers. Nodig daarom je collega uit om ook lid te worden van de FNV. Daar worden jullie allebei beter van en jij ontvangt ook nog eens € 10 van ons!

Maak je collega lid

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.