Principeakkoord voor de cao Tank & Was

Geef je mening

Redactie
Door Redactie 1 december 2023

FNV Metaal heeft op 1 december een principeakkoord bereikt met de werkgeversorganisatie BETA en BOVAG voor de cao Tankstations en Wasbedrijven 2024-2025. Gemiddeld krijgen jij en je collega’s in 2024 een loonsverhoging van 10%. Het woord is nu aan de leden. Zij bepalen of het principeakkoord wordt omgezet naar een nieuwe cao.

Principeakkoord voor de cao Tank & Was

Binnen de looptijd van 15 maanden (1 januari 2024 tot 31 maart 2025) krijgen alle werknemers in de Tankstation en Wasbedrijven in 2 stappen hun salarisverhoging. Gemiddeld gaat het hier om een loonsverhoging van 10%. We hebben het over procenten, maar de loonsverhoging is in centen. We hebben vooral oog voor werknemers in de laagste schalen. Zij gaan er het meest op vooruit in 2024 door de loonsverhoging in centen, zo’n 12,5%.

Per 1 januari 2024 krijgt al het personeel een loonsverhoging van € 185 bruto structureel per maand erbij. Daarbovenop komt een loonsverhoging per 1 december 2024 van € 65 bruto structureel. Bij elkaar opgeteld kom je op een loonsverhoging van € 250. Dat komt bij een brutosalaris van € 2.500 per maand (het gemiddelde in de branche) neer op een structurele loonsverhoging van 10%. Op het moment van het akkoord lag het landelijke cao-gemiddelde rond 7%.

De lonen voor de jeugdschalen gaan fors omhoog. En dan met name voor de 15 t/m 19-jarigen met loonstijgingen van 34% tot 46%. Dat is een mooie stap in het aantrekkelijker maken van de sector voor jongeren. Jongeren krijgen een afgeleide van 90% van het loon van de leeftijdsschaal erboven. Dit geldt tot 20 jaar. Hiermee wordt recht gedaan aan de daadwerkelijke loonwaarde die een jongere tot 21 jaar vertegenwoordigt.

Een volwaardige RVU-regeling (regeling voor zwaar) is voor de tankstation- en wasbranche niet betaalbaar. Partijen zijn echter wel positief over de resultaten van het Generatiepact. Zij gaan de gemaakte afspraken daarom uitbreiden. Een verzoek van de werknemer om de variant 70% werken tegen 85% salaris en 100% pensioenopbouw toe te passen zal in beginsel toegekend worden binnen 6 maanden.

In tankstations, die open zijn tussen 21.00 uur en 6.00 uur, dient de plaats in de winkel waar de kassa zich bevindt omgeven te zijn met kogelwerend glas. De zogeheten overval beveiligde ruimtelijke inrichting: de ‘OBRI’. Cao-partijen spreken af een uitzondering op deze verplichting te maken voor tankstations waar minimaal 2 personen werkzaam zijn in de winkel. Voor die locaties geldt een OBRI-verplichting tussen 21.00 uur en 5.00 uur.

Cao-partijen spreken af dat indien gedurende de looptijd van deze cao de (premie)ontwikkelingen in het Pensioenfonds Metaal & Techniek daartoe aanleiding geven om tafel te gaan en eventueel aanvullende dan wel corrigerende afspraken te maken.

Alle afspraken op een rij

We hebben niet alle afspraken in dit bericht genoemd. Wil je weten wat er allemaal in het principeakkoord staat? Lees het akkoord.

Mooi totaalpakket

Wij denken dat we, als we naar het totaalpakket kijken, een fatsoenlijk resultaat hebben bereikt voor onze leden. Onze cao-commissie heeft daarom besloten om het cao-akkoord met een positief advies aan de leden voor te leggen. Het resultaat is pas definitief als de leden van FNV Metaal hun stem hebben uitgebracht en hebben ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen. Dus stem!

Jouw stem telt!

Bij FNV Metaal hebben de leden dus het laatste woord. Samen met andere leden bepaal jij of het bereikte cao-akkoord omgezet kan worden in een definitief akkoord. Het gaat tenslotte om jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Daarom vragen wij of je het eens of oneens bent met de gemaakte afspraken. Stemmen kan tot 21 december 2023.

Geef je mening

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.