Nieuwe cao Banden- en Wielenbranche definitief

Meerderheid leden stemde voor het akkoord

Redactie
Door Redactie 16 januari 2023

Na het bereiken van het onderhandelaarsakkoord eind december, was het woord aan de leden. Velen van jullie hebben je over het akkoord uitgesproken en de uitslag was duidelijk. Een zeer grote meerderheid stemde voor het akkoord, net als de leden van de andere bonden en de werkgeversorganisatie VACO. Dat betekent dat er definitief een nieuwe cao Banden- en Wielenbranche is. Bekijk de gemaakte afspraken.

Nieuwe cao Banden- en Wielenbranche definitief

Welke afspraken hebben we gemaakt?

2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (15 maanden)

Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen (met uitzondering van de jeugdschalen voor 16- tot en met 19-jarigen):

 • 5,5% per 1 februari 2023
 • 3,5% per 1 januari 2024
  Dat is totaal 9% structurele loonsverhoging. Omgerekend ruim 7% structurele loonsverhoging op jaarbasis.
 • Tijdelijke tegemoetkoming van € 60 per maand gedurende de looptijd van de cao. In totaal is dat € 900 bruto (bij een voltijd dienstverband). De werkgever betaalt dit via een hogere bijdrage aan de pensioenpremie, zodat de medewerker een lagere bijdrage aan de pensioenpremie heeft. Waar dit niet mogelijk is via de pensioenpremie wordt het bedrag van € 60 bruto per maand (bij voltijd dienstverband) uitgekeerd als een eenmalige tegemoetkoming. Deze afspraak geldt voor alle medewerkers, dus ook uitzendkrachten en voor de 16- tot en met 20-jarigen. De afgesproken pensioenpremie en het opbouwpercentage blijven ongewijzigd. Dit is voor het gemiddelde inkomen in de branche 2,4% loonsverhoging gedurende de looptijd van de cao.

 • Tabellonen voor jeugdigen worden voor alle functiegroepen per 1 februari 2023 aangepast. Een 16-jarige ontvangt dan minimaal het tabelloon dat nu bij een 17-jarige hoort. Een 17-jarige het tabelloon dat nu bij een 18-jarige hoort. Een 18-jarige ontvangt het tabelloon van een 19-jarige. Een 19-jarige ontvangt het tabelloon van een 20-jarige.
  Voorbeeld: de 16-jarige is ingedeeld in functiegroep I (dat is per 1 januari 2023 € 777,46). Per 1 februari 2023 ontvangt deze medewerker een bedrag van € 872,94 structureel. Dat is in één keer een vooruitgang van ruim 12%. In de jeugdschalen zie je het salaris per 1 februari 2023 oplopen van 12% naar maximaal 33%. Dit is een forse vooruitgang in het loon voor de medewerkers tot en met 19 jaar.  
 • Bij 20-jarigen wordt het salaris verhoogd tot eerst minimaal het wettelijk minimumloon, waarbij er op 1 februari 2023 5,5% en op 1 januari 2024 3,5% loonsverhoging over het salaris plaatsvindt. In totaal is dat een stijging van net aan 16%.
 • 19- en 20-jarigen met een afgerond BBL-traject worden direct na afronding van de opleiding ingeschaald in de reguliere loontabel, in de functiegroep met salarisschaal behorend bij de betreffende functie. Dus niet meer in de jeugdschalen.

De flexwerker/uitzendkracht geldt vanaf dag 1 als vakkracht. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt of de functie wel of niet op de functielijst voorkomt. Vanaf dag 1 zijn alle cao-regels van toepassing met uitzondering van de pensioenregeling. Artikel 9.1 in de cao wordt aangepast.

Met ingang van deze cao wordt een verplichte reiskostenregeling geïntroduceerd. Medewerkers hebben recht op een reiskostenvergoeding uitgaande van de maximale fiscale kaders voor een reisafstand vanaf 10 km en  maximaal 25 km enkele reis. Dit betekent voor 2023 een bedrag van € 0,21 per kilometer. Woont een medewerker meer dan 10 km vanaf het werk, dan worden alle kilometers vergoed. Woont een medewerker binnen een straal van 10 km, dan is er geen verplichting tot het betalen van reiskosten.

Arbocatalogus: uit de door FNV gehouden enquête bij het ophalen van de cao-voorstellen kwam veel naar voren dat medewerkers/FNV-leden veel werkdruk ervaren. In 2023 gaan we dit onderwerp meenemen en verder uitwerken in de Arbocatalogus om hoge werkdruk zoveel mogelijk te voorkomen en oplossingen te bieden waar mogelijk.

Werkgevers worden gestimuleerd om zoveel als mogelijk medewerkers in vaste dienst te nemen om met meer personeel bij te dragen aan de vermindering van de werkdruk.

 • Ontwikkelvoucher: gedurende de looptijd van de cao worden 125 ontwikkelvouchers beschikbaar gesteld ter waarde van € 750. Het aantal vouchers en het bedrag van de voucher is in deze cao verhoogd (van 100 naar 125 vouchers en het bedrag van de voucher is verhoogd van € 500 naar € 750). Je kan de ontwikkelvoucher inzetten voor inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling.
 • Generatiepact. De huidige varianten met bijbehorende voorwaarden van het generatiepact (80/90/100 en 60/80/100) blijven van kracht. Er wordt een rekentool ontwikkeld, waarmee je als medewerker zelf kunt zien wat elke variant voor jou financieel per maand betekent en kan je de keuze maken of je aan één van de varianten wilt deelnemen.
 • Onderzoek eerder uittreden. We hebben helaas geen pensioenafspraken kunnen maken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen. Wel gaan we onderzoek doen naar eerder uittreden in de branche. Deze uitkomsten nemen we mee naar de volgende cao.

Kom je moeilijk rond en heb je behoefte aan ondersteuning? Heb je schulden en wil je graag weten hoe je hier uit kunt komen en hoe je in de toekomst financieel fit blijft? Partijen gaan een onafhankelijke organisatie inschakelen voor financiële coaching en begeleiding van medewerkers om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie. Hier kan een medewerker anoniem gebruik van maken, zonder dat de werkgever ervan op de hoogte is.

Streven is om het functiegebouw uiterlijk 31 maart 2023 en het loongebouw (salaristabel met salarisschalen) uiterlijk 31 december 2023 gereed te hebben. Het nieuwe functie- en loongebouw zal in de volgende cao opgenomen worden. De update van het functie- en loongebouw zal geen nadelige (salaris)consequenties hebben voor de medewerkers.

Dankzij een sterke vakbond

Een goede cao ontstaat niet vanzelf, maar is te danken aan alle leden die samen een sterke vakbond vormen. Met meer leden staan we nog sterker. Word lid! Nu de eerste zes maanden voor 25 euro.

Word lid

Ben je al lid? Nodig dan je collega uit om ook lid te worden van de FNV en verdien zelf een tientje.

Nodig je collega uit

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.