Cao onderhandelingsresultaat Banden- en Wielenbranche

9% Structurele loonsverhoging

Portret Hans Walthie
Door Hans Walthie 22 december 2022

FNV Metaal heeft, evenals het CNV en De Unie, met de VACO een cao onderhandelingsresultaat bereikt voor de ruim 7.000 werknemers in de Banden- en Wielenbranche. De loonsverhoging bedraagt 9% structureel. De loonsverhoging in de jeugdschalen loopt op van 12% tot maximaal 33%.

Belangrijkste cao resultaten

Looptijd

2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (15 maanden).

Loonsverhoging

Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen (met uitzondering van de jeugdschalen voor 16- tot en met 19-jarigen):

5,5% per 1 februari 2023 3,5% per 1 januari 2024.

Dat is totaal 9% structurele loonsverhoging. Omgerekend ruim 7% structurele loonsverhoging op jaarbasis.

Tijdelijke tegemoetkoming van € 60 per maand gedurende de looptijd van de cao. In totaal is dat € 900 bruto (bij een voltijd dienstverband). De werkgever betaalt dit via een hogere bijdrage aan de pensioenpremie, zodat de medewerker een lagere bijdrage aan de pensioenpremie heeft.

Loonsverhoging in de jeugdschalen

Tabellonen voor jeugdigen worden voor alle functiegroepen per 1 februari 2023 aangepast. Een 16-jarige ontvangt dan minimaal het tabelloon dat nu bij een 17-jarige hoort. Een 17-jarige het tabelloon dat nu bij een 18-jarige hoort. Een 18-jarige ontvangt het tabelloon van een 19-jarige. Een 19-jarige ontvangt het tabelloon van een 20-jarige. In de jeugdschalen zie je het salaris per 1 februari 2023 oplopen van 12% naar maximaal 33%. Dit is een forse vooruitgang in het loon voor de medewerkers tot en met 19 jaar. Bij 20-jarigen wordt het salaris verhoogd tot eerst minimaal het wettelijk minimumloon, waarbij er op 1 februari 2023 5,5% en op 1 januari 2024 3,5% loonsverhoging over het salaris plaatsvindt.In totaal is dat een stijging van bijna 16%.

De 19- en 20-jarigen met een afgerond BBL-traject worden direct na afronding van de opleiding ingeschaald in de reguliere loontabel, in de functiegroep met salarisschaal behorend bij de betreffende functie. Dus niet meer in de jeugdschalen.

Reiskosten woon-werkverkeer

Er komt in de cao een verplichte reiskostenregeling uitgaande van de maximale fiscale kaders die vanaf 2023 gaan gelden.

Afspraken flexwerk

De flexwerkers/uitzendkrachten gelden vanaf dag 1 als vakkracht en hebben daardoor dezelfde cao-rechten en plichten als alle medewerkers in de branche.

Financieel fit

Partijen gaan een onafhankelijke organisatie inschakelen voor financiële coaching en begeleiding van medewerkers om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie. Hier kan een medewerker anoniem gebruik van maken, zonder dat de werkgever ervan op de hoogte is.

Positief cao resultaat; snelle eerste loonsverhoging

FNV Metaal cao onderhandelaar Elsa van der Kraats: ‘We hebben een resultaat bereikt vóór afloop van de huidige cao. Dat is bijzonder! De afgelopen jaren was er na afloop van de cao vaak nog geen akkoord, waardoor onder andere de afspraken over loonsverhoging ook veel later ingingen. We hebben alles op alles gezet om dit te voorkomen! In deze tijd waarin de inflatie hoog is en de kosten oplopen, willen wij dat de medewerkers zo snel mogelijk loonsverhoging krijgen. De eerste structurele loonsverhoging gaat op 1 februari 2023 al in. We zijn dan ook positief over het bereikte resultaat. Het is een evenwichtig pakket aan afspraken voor de huidige en nieuwe hardwerkende medewerkers in de branche. Dankzij dit resultaat kunnen we de koopkracht in grote mate op peil houden; vooral de lonen in de laagste loonschalen en in de jeugdschalen gaan fors omhoog.’

Van zomerband naar winterband

‘Naast loonsverhogingen voor de vakvolwassen schalen en de jeugdschalen hebben we goede afspraken gemaakt over de extra tegemoetkoming van maandelijks € 60 aan pensioenpremie. Dat nemen de werkgevers over van de medewerkers. Bij afronding van de BBL-opleiding worden de 19- en 20-jarigen direct ingeschaald in de reguliere salaristabel en worden zij beloond op grond van hun functie. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over een verplichte reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, afspraken over werkdruk, financieel inzicht in de twee varianten van het Generatiepact en daarnaast onafhankelijk financieel advies, coaching en begeleiding om inzicht te krijgen in je eigen financiële situatie. Met dit resultaat kun je met een gerust hart overschakelen van een zomerband naar een winterband en de komende, financieel gure winter, hopelijk ook goed doorkomen…’

Het laatste woord is nu aan de leden. Zij kunnen over het bereikte cao resultaat stemmen tot en met 15 januari 2023.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.