Het voortbestaan van Tata Steel wordt bedreigd

Hoog tijd dat de eerste groene schep nu snel in de grond gaat

Portret Hans Walthie
Door Hans Walthie 8 november 2022

Manifestatie FNV Tata Steel 'Groen Staal' Op 9 november a.s. 12:00 - 13:30 uur, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

Het voortbestaan van Tata Steel wordt bedreigd. Het wordt hoog tijd dat er concreet aan de slag wordt gegaan met het 'Groen Staal' plan en dat de eerste ‘groene schep’ snel in de grond gaat. Zolang dat niet gebeurt, blijven de Tata werknemers, ondernemers en omwonenden in de regio in grote onzekerheid en worden de klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar!

Ter alarmering van politici aanwezig bij het Commissie debat Verduurzaming Industrie (13:30 - 17:30 uur, na Manifestatie), in de Tweede Kamer.

Met toespraak van o.a. FNV-voorzitter Tuur Elzinga en aanbieding Manifest FNV Tata Steel aan politici.

Het FNV plan ‘Groen Staal’

FNV Tata Steel bestuurder Cihan Lacin: ‘De weg vooruit voor Tata Steel IJmuiden, de regio en Nederland is de zo spoedig mogelijke uitvoering van het FNV plan ‘Groen Staal’: de route naar CO2-vrije en schone staalproductie in de IJmond. Indien de huidige kooksfabrieken gedwongen vroegtijdig sluiten, wat nu dreigt, betekent dit uiteindelijk ook de sluiting van Tata Steel en een sociaal drama voor de gehele regio. Een wake-up call voor alle betrokken partijen!’

Manifest FNV Metaal Tata Steel:

De eerste schep voor Groen Staal moet nú de grond in!

Schep Perspectief - Schep Vertrouwen - Schep Zekerheid - Schep Verduurzaming - Schep GROEN STAAL

De afgelopen jaren is er veel gesproken, gedebatteerd én gestreden voor Groen Staal in IJmuiden. Tata Steel, voorheen de Hoogovens, zal versneld moeten verduurzamen om haar bestaansrecht als staalbedrijf overeind te houden. Er is zelfs 24 dagen gestaakt door de staalwerkers van Tata Steel voor een toekomstbestendig strategisch plan: de basis voor het FNV-plan ‘Groen Staal’.

Niet zonder resultaat! September 2021 heeft het staalbedrijf haar eigen plannen overboord gegooid en het plan Groen Staal omarmd. Een mijlpaal voor de werknemers, de omwonenden én milieuorganisaties.

Echter het omarmen van het plan Groen Staal is slechts de eerste stap. Het uitwerken van de transitie naar Groen Staal, met het daarbij horende tijdspad én afspraken met de overheid wat betreft steun en voorwaarden, moeten de basis zijn voor de volgende noodzakelijke fase:

…de fase waarin de eerste schep voor Groen Staal daadwerkelijk nu zo snel mogelijk de grond in gaat!

Het uitblijven van afspraken en concrete stappen levert onzekerheid en meer vragen over de toekomst van het staalbedrijf in IJmuiden. Dit, terwijl alle betrokken partijen het eens zijn dat Groen Staal hét toekomstbestendig- en duurzaam plan is voor staal uit IJmuiden.

FNV Metaal Tata Steel roept daarom alle partijen dringend op:

Te erkennen en te onderschrijven dat groen staal maken in IJmuiden het gezamenlijke doel is. De maximale versnelling te zoeken voor de uitgewerkte- en definitieve plannen voor Groen Staal, met daarin een versneld tijdspad voor de ombouw naar Groen Staal. De afspraken met de overheid en de daarbij horende voorwaarden publiek te maken. Met de gemaakte afspraken ook de stap naar een versnelde vergunningsprocedure voor de bouw van de nieuwe Groen Staal fabrieken daadwerkelijk te zetten. Extra maatregelen voor de huidige fabrieken maximaal in te zetten om uitstoot en overlast te beperken tot een minimum, waarbij – zoals ook gesteld in de intentieverklaring tussen Tata Steel en de overheid – méér gedaan dient te worden dan het huidige Roadmap Plus-programma. De gevolgen van de transitie naar Groen Staal voor de werknemers tijdig in kaart te brengen en te ondervangen in een Sociaal Contract met de vakverenigingen.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.