Ultimatum heeft effect

Onderhandelingsresultaat cao Tata Steel bereikt!

Redactie
Door Redactie 12 april 2022

Zondagmiddag is FNV benaderd door Tata Steel om te spreken over het ultimatum, dat donderdagmiddag verstuurd was. Op maandag 11 april hebben we met Tata Steel en de overige vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt.

Onderhandelingsresultaat cao Tata Steel bereikt!

Onderhandelingsresultaat

Het betreft een contract voor 18 maanden met de volgende punten:

 • Per 1 april 2022: € 100 bruto per maand erbij voor iedereen (structureel)
 • Per 1 april 2022: omzetting van € 50 bruto tegemoetkoming ziektekosten naar € 50 brutoloon (structureel) waardoor het pensioengevend wordt.
 • Per 1 mei 2022: een eenmalige uitkering van € 500 bruto
 • Per 1 augustus 2022: € 100 bruto per maand erbij voor iedereen (structureel)
 • Per 1 april 2023: structurele loonsverhoging voor iedereen van 1,25%

Bovenstaand overzicht betekent een gemiddelde loonsverhoging van 6,2%. Alle loonsverhogingen vinden plaats binnen 12 maanden. De loonsverhogingen in centen zorgen ervoor dat de lagere functiegroepen procentueel een hogere loonsverhoging ontvangen.

Een voorbeeld: voor functiegroep 11 betekent dit een gemiddelde verhoging van 7,45%. Voor lagere functiegroepen betekent dit een hoger percentage.

 • Een verlenging van twee jaar voor het generatiepact met de geboortejaren 1965 en 1966.
 • Zelf bepalen vanaf 60 jaar wanneer je in het generatiepact instapt.
 • Aanmeldtermijn van ten minste 12 maanden voor het instappen.
 • Maatwerkafspraken voor leidinggevende functies vanaf functiegroep 15 en ten minste 24 maanden van tevoren aanmelden.
 • Om in aanmerking te komen voor het generatiepact dien je minstens 7 jaar aaneengesloten in dienst te zijn.
 • Reeds gemaakte afspraken blijven staan en werknemers die de nieuwe aanmeldtermijnen niet meer halen kunnen zich gewoon aanmelden.

Voor nieuwe VK-dagen vanaf 1 januari 2023 geldt dat deze vanaf 55 jaar niet meer komen te vervallen. Deze regeling stond nu op 45 jaar. Voor de groep medewerkers die door deze verandering nadelige gevolgen ondervindt, wordt een overgangsregeling afgesproken. Daarmee komen alle door het bedrijf voorgestelde versoberingen ten aanzien van overuren en ADV te vervallen: dat blijft zoals het nu is.

Voor de kantoordienst wordt een nieuw flexrooster op basis van 37 uur per week opgenomen in de cao. Daarin bouw je geen ADV-dagen meer op. Dit rooster zal als standaardrooster gelden voor nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2023. Voor de huidige medewerkers geldt dit nieuwe flexrooster als een vrijwillige keuze. De pilots flexibele arbeidstijden komen te vervallen als dit flexrooster ingevoerd wordt.

We hebben een tarra-tool afgesproken die als basis gaat dienen voor een eerlijke en realistische bezetting. Deze tarra-tool wordt samen met Tata Steel en de vakbonden uitgewerkt en zal ook als cao-afspraak actief nageleefd worden in overleg met de ondernemingsraden.

Er is een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag afgesproken. Deze wordt automatisch verhoogd indien de fiscale ruimte wordt vergroot.

De jeugdschaal voor 18-jarigen komt in de nieuwe cao te vervallen. Daarmee krijgen de 18-jarigen een vakvolwassen loon.

Naast de bestaande regelingen voor leerlingen (diplomabonussen en RAU) hebben we afgesproken dat havenleerlingen vanaf het 2e jaar ook een volledige RAU krijgen.

 

Ledenvergaderingen op 19 april

Samen met overige punten willen we bovenstaand onderhandelingsresultaat voorleggen aan onze leden. Daarom schorten we het ultimatum op en nodigen we onze leden uit voor ledenvergaderingen op dinsdag 19 april 2022. Tijdens de ledenvergaderingen bespreken we het onderhandelingsresultaat en stemmen de leden erover.

Op dinsdag 19 april 2022 zijn er 2 ledenvergaderingen:

 1. om 10.00 uur de ochtendvergadering
 2. om 15.30 uur de middagvergadering

Locatie: FNV-vakbondscentrum IJzersterk, Grote Hout of Koningsweg 237, 1951 GW Velsen Noord

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.