Q & A's eindbod cao Publieke Omroep

Heb je ook een vraag? Stel die alsnog

Redactie
Door Redactie 20 oktober 2020

Hieronder een aantal vragen die jullie tijdens de online cao-bijeenkomst op 15 oktober hebben gesteld. De FNV wil met omroepdirecteuren goede afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Zodat jullie kwaliteit kunnen leveren en kennis en kunde behouden blijft voor de omroep om goede programma’s te maken, tegen een eerlijke prijs.

Ook een vraag?

Heb jij ook een vraag over het eindbod of het cao-proces, stuur een mail aan mediapark@fnv.nl en we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Beoordeling eindbod 

De inzet zoals door de FNV-leden is vastgesteld is niet gehaald met betrekking tot meer werkzekerheid, kwaliteit en een eerlijke beloning. Leden moeten nu besluiten of zij voor of tegen het eindbod stemmen. Werkgevers bieden te weinig en zij willen geen afspraak maken over het vergroten van werkzekerheid voor mediamakers. Geen afspraak over omzetten van tijdelijke contracten naar vaste contracten, geen afspraak dat bij structureel werk een vaste baan hoort. Het eindbod van omroepdirecteuren beperkt zich alleen tot loon (slechts niveau van inflatie), een verslechtering van het nabestaandenpensioen en een minimumtarief voor zzp’ers (een te lage bodem)

Andere punten die door de leden zijn meegegeven aan de FNV zijn afspraken over eerder kunnen stoppen met werken (duurzame inzetbaarheid) en gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ook op deze punten hebben de omroepdirecteuren niets geboden. Dit alles maakt dat wij het eindbod onvoldoende vinden en het negatief voorleggen.

CNV en de NVJ hebben een andere keuze gemaakt en het eindbod neutraal voorgelegd aan hun leden. Waarom zij afwijken van hun eerder ingenomen standpunt kunnen wij niet verklaren. Dit moeten deze bonden zelf verantwoorden aan de bij hen aangesloten leden.

Werkzekerheid 

Ja, dat klopt. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (van kracht per 1 januari 2020) is de regel maximaal drie contracten in maximaal drie jaar. Deze regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. 

De FNV en de leden vinden dat dit norm moet zijn bij de omroepen: bij structureel werk hoort een vast contract. Als mediamakers zes contracten hebben gehad en/of vier jaar ergens werken, dan mag je er vanuit gaan dat er sprake is van structureel werk. Dus moet er een vast contract gegeven worden in plaats van een “WW-vakantie van zes maanden en een dag” en daarna weer terugkeren in de carrousel van tijdelijke contracten. 

Daarnaast vinden we dat de regel maximaal zes contracten in vier jaar, zoals dus nu in de cao staat, veel te ruim is. Daarom zetten wij in op de wettelijke norm van maximaal drie contracten in drie jaar, en dan een vast contract. 

Ja, dat is waar. Anderzijds zou het zo moeten zijn dat je eerder in aanmerking komt voor een vast contract. Omroepmedewerkers zijn professionals. Je zit niet vast aan een programma als een programmatische functie hebt. Er zijn altijd weer nieuwe programma’s. Daarom wil de FNV aanvullende afspraken maken zodat bij structureel werk een vaste contract de norm wordt. 

Het werk van de omroepen is op projectbasis, daarom moeten werknemers wel flexibel zijn. Hierbij past geen vast contract
Uit de praktijk blijkt dat als het ene programma of project stopt, er zich altijd wel een ander aandient. Mensen switchen nu ook van programma en omroep. 

Er is een afspraak over de verhouding vast-flex die in de praktijk niet goed wordt toegepast. Als het lukt om nieuwe afspraken te maken, hoe zorgen we ervoor dat die wel nageleefd worden?
We zullen de naleving onderdeel van de afspraak moeten maken. De omroepdirecteuren dragen hier ook verantwoordelijkheid voor. 

Loon 

Ja, dat klopt.  In het eindbod van de omroepdirecteuren stellen zij dat je geen loonsverhoging krijgt als je niet in dienst bent. Ook een reden om dit eindbod als onvoldoende te beoordelen. 

Pensioen

Nabestaandenpensioen op risicobasis is heel slecht voor werknemers. Zeker als mensen niet in vaste dienst zijn, gaan scheiden, ontslagen worden of zelf uit dienst gaan.

Vanaf 1 januari zullen de pensioenpremies stijgen als gevolg van een wijziging in de pensioenwetgeving. 

Omroepdirecteuren eisten aan de onderhandelingstafel een aanpassing van de pensioenregeling om de verwachte grote premiestijging per 1 januari 2021 te kunnen neutraliseren. Zij gaven aan dat als de premies toch zouden stijgen zij geen loonsverhoging zouden bieden of dat dit zelfs verlies van banen zou betekenen. 

Door de pensioenregeling te wijzigen kan de premiestijging worden gedempt. De verandering van de opbouw van ouderdomspensioen (dus levenslang minder pensioenuitkering) was voor ons een no go. Van de alternatieven om premievermindering te realiseren bleef alleen de omzetting van nabestaanden pensioen op opbouwbasis naar een nabestaandenpensioen op risicobasis over. 

Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis wordt voor de nabestaanden een spaarpot opgebouwd die, wat er ook gebeurt,  blijft staan. Ook al ga je uit dienst. 
Op nabestaandenpensioen op risicobasis heb je recht als je in dienst bent. Uit dienst geen recht meer. Dat maakt het verzekerd risico kleiner en daarom is dat goedkoper en werkt het positief door in de premie. 

Omdat partnerpensioen op risicobasis dit nadeel heeft, heeft de FNV van werkgevers geëist en met hen afgesproken dat dit nadeel, zodra het wettelijk mogelijk is, zal worden gerepareerd. Het haalt de scherpe randen /nadelen van het partnerpensioen op risicobasis af als mensen niet in vaste dienst zijn, worden ontslagen of op een andere manier niet meer direct aan de pensioenregeling zijn verbonden. 

Het gaat dan concreet om de volgende aanvullende afspraken, een partnerpensioen op risicobasis dat:

 • Berekend wordt op basis van het hele inkomen in plaats van de pensioengrondslag die lager is;
 • Niet-gerelateerd is aan het aantal dienstjaren van de werknemer, zodat er direct bij indiensttreding sprake is van voldoende dekking;
 • De risicodekking doorloopt na einde dienstverband tot indiensttreding bij een nieuwe werkgever; Er een aanpassing van het wezenpensioen komt.
 • Deze aanvullende afspraken zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. 

De omroepdirecteuren bieden nog geen toezeggingen op het gebied van de aanvullende afspraken, zij willen daarover in 2021 alsnog het gesprek voeren. Voor de FNV is dat onvoldoende, wij willen nu afspraken maken die de nadelige gevolgen van de overgang van opbouwbasis naar risicobasis van het nabestaandenpensioen zoveel mogelijk beperken (conform de concrete aanvullende afspraken). 

Stemmen

Het is 2 weken herfstvakantie in Nederland. Werkgevers hebben de wens uitgesproken dat er zo snel mogelijk helderheid is over de stemming onder de leden. Daar werkt de FNV graag aan mee. Leden van de FNV kunnen digitaal stemmen, dus je hoeft niet thuis te zijn om je e-mail te kunnen raadplegen en te stemmen. 

De andere bonden hebben al een stemming gehouden onder hun leden. Deze week verwachten we de uitkomst. 

Scenario’s, wat als...

 • Als de FNV-leden voor het eindbod stemmen. Dan gaat de FNV naar de omroepdirecteuren en zal dit mededelen!
 • Als de FNV leden tegen het eindbod stemmen. Dan gaan we terug naar de omroepdirecteuren.
 • We gaan alleen tekenen voor een nieuwe cao als we verbeteringen kunnen afspreken. Als dat lukt en de leden stemmen in, tekenen we alsnog.
 • Geen verbeteringen mogelijk? Dan terug naar de leden, wat gaan we doen?
 • Leden zullen dan wel publiekelijk en zichtbaar moeten laten zien dat zij echt meer kwaliteit willen en dus een betere cao. 
 • Als de werkgevers geen verbeteringen willen afspreken, of als de leden alsnog het nieuwe bod wegstemmen, dan tekent de FNV niet.
 • Het is dan aan de andere partijen of zij een cao zonder de FNV afsluiten.

Dan loopt de huidige cao door. Deze wordt automatisch met een jaar verlengd. 
Een loonsverhoging is dan wel mogelijk, maar dat is dan op eigen initiatief van de omroepen. De financiële ruimte is er, de werkgevers kunnen dit bieden zonder betrokkenheid van de  vakbond(en). De ervaring is wel dat zonder vakbond een loonsverhoging lager is. Op verbeteringen op het gebied van werkzekerheid en werkdruk hoef je niet te rekenen. 

Deze kans is aanwezig, hoewel het niet verstandig zou zijn van de omroepdirecteuren, want veel werknemers bij de omroepen zijn aangesloten bij de FNV. Het kan ook zijn dat alleen CNV of alleen de NVJ tekent. 
Als de werkgevers met de NVJ en/of CNV een cao afsluiten is deze van toepassing op alle medewerkers en geldt deze ook voor FNV-leden. De FNV kan dan met omroepmedewerkers per omroep alsnog verbeteringen proberen te realiseren die belangrijk zijn voor medewerkers. Door samen op te trekken.  

Een cao kan je ook met terugwerkende kracht afspreken, dus ook al wordt er in januari een cao afgesproken, dan kan je nog steeds afspraken maken met terugwerkende kracht. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.