Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eerlijk loon voor iedereen in de Grafimedia en Uitgeverijen

Teken nu de petitie

Redactie
Door Redactie 04 september 2020

De cao’s Grafimedia en Uitgeverijen gelden voor de hele sector en zijn afgesloten tussen de vakbonden en de betrokken werkgeversorganisaties. Maar of jij ook de loonsverhoging krijgt die in de cao is afgesproken, hangt af of jouw werkgever lid is van een bepaalde werkgeversvereniging. Dit vinden wij oneerlijk. Wij pleiten ervoor dat de afspraken voor iedereen in de sector gelden. Jij ook? Teken dan de petitie.

Werknemers in de grafimedia sector

Hoe zit het?

Is jouw werkgever lid van het KVGO (drukkerijen) of van de Mediafederatie (Uitgeverijen)? Dan moet hij de cao ook toepassen en heb je onder andere recht op de afgesproken loonsverhogingen.

Als jouw werkgever niet bij het KVGO of de Mediafederatie is aangesloten , dan is de cao Grafimedia of de cao Uitgeverijen niet op jouw bedrijf van toepassing. De loonsverhogingen die in de cao’s zijn afgesproken, krijg jij dan ook niet altijd.

Wat willen wij?

FNV Media & Cultuur wil dat deze cao’s Algemeen Verbindend (AVV) worden verklaard en we maken ons hier hard voor. Want als de minister deze cao’s algemeen verbindend verklaart, dan gelden ze ook voor bedrijven die geen lid zijn van de werkgeversorganisaties die de cao hebben ondertekend. En dan zijn deze werkgevers verplicht om jou ook de afgesproken loonsverhoging uit te betalen.

AVV’en beide cao’s lastig door overlap

Bij het AVV’en kijkt de minister onder andere naar de werkingssfeer van de cao. In de werkingssfeer wordt bepaald welk type bedrijven op basis van het werk dat zij doen, onder de cao vallen. Helaas zit in de werkingssferen van de cao’s Grafimedia en Uitgeverijen een overlap, waardoor het niet helemaal duidelijk is wanneer een bedrijf nu onder de ene of de andere cao thuishoort. Hierdoor krijgen beide cao’s al jaren geen AVV meer. Werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie, zogenoemde ‘ongebonden werkgevers’, kunnen zo niet verplicht worden om de cao toe te passen.

Steeds meer meldingen

Ondanks verwoede pogingen om het probleem op te lossen, is dit tot nu toe niet gelukt en krijgen de cao’s geen AVV. Het gevolg is dat wij steeds meer meldingen krijgen dat ‘ongebonden werkgevers’ de in de cao afgesproken loonsverhogingen niet willen geven en ook andere bepalingen uit de cao niet nakomen.

Start cao-onderhandelingen

In september starten de cao-onderhandelingen voor beide cao’s en wij willen dat de nieuwe cao’s straks weer van AVV kunnen worden voorzien. Om dit bereiken hebben wij een petitie opgezet. Hierin roepen wij het KVGO en de Mediafederatie op om zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken over de werkingssferen van beide cao’s. Dit zodat deze cao’s weer door de minister Algemeen Verbindend Verklaard worden en iedereen weer het recht krijgt op een welverdiende loonsverhoging.

Ook belangrijk als jouw werkgever wél lid is van Mediafederatie of KVGO

Werk je bij een bedrijf dat wel lid is van de Mediafederatie of het KVGO? Ook dan heb je er belang bij de petitie te ondertekenen en jouw cao weer Algemeen Verbindend Verklaard te krijgen. Jouw bedrijf moet namelijk concurreren met de bedrijven die geen lid zijn van de werkgeversorganisaties. Deze bedrijven kunnen altijd goedkoper werken, omdat zij de loonsverhogingen niet hoeven te betalen. Dit is een oneerlijke strijd en brengt de concurrentiepositie ernstig in gevaar.

Dit kan en mag de bedoeling niet zijn. Bovendien ondergraaft het niet Algemeen Verbindend Verklaren, het nut van de cao’s en bedreigt deze zelfs in het voortbestaan ervan.

Onderteken de petitie

Het belang van een AVV voor jouw cao is groot en jij kunt helpen door deze petitie te ondertekenen. Wij willen deze bij de start van de onderhandelingen in september aan de werkgevers overhandigen. Je kunt tekenen tot 15 september aanstaande.

Teken nu de petitie