Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Woensdag 30 september spannende onderhandelingen

voor cao Transavia

Redactie
Door Redactie 28 september 2020

Afgelopen woensdag 23 september hebben FNV Luchtvaart en de 2 andere grondbonden overleg gevoerd met Transavia. Er is onderhandeld over het tijdelijke offer op arbeidsvoorwaarden en over mobiliteitsafspraken bij boventalligheid. Komende woensdag 30 september wordt een spannende dag.

cao onderhandelingen Transavia

Alles op alles

Wij zullen alles op alles zetten om in de slechtste tijden in de geschiedenis van Transavia de noodzakelijke afspraken te maken op een manier die de minste impact heeft op onze leden. Deze onderhandelingen staan niet los van de ontwikkelingen in andere domeinen en de afspraken bij KLM. De uitkomst kan alleen zijn dat er vergelijkbare afspraken worden gemaakt voor het gehele bedrijf.

Stappen gezet

De onderhandelingsdelegatie van Transavia en de grondbonden hebben allemaal de inzet om bij de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden het maandinkomen in stand te houden. Dit kan door de bijdrage voor werknemers met hoge salarissen te beperken tot andere arbeidsvoorwaardelijke elementen, zoals de eindejaarsuitkering. Ook hebben FNV Luchtvaart en Transavia een gezamenlijk beeld over de mogelijkheid om het verschil aan inkomen (deels) te compenseren met een beperkte verkoop van verlofdagen. Tot slot heeft Transavia aangegeven belang te hechten aan goede mobiliteitsafspraken met de bonden in het kader van de corona crisis, waarbij van werk naar werkbegeleiding centraal staat. FNV Luchtvaart is het hier hartgrondig mee eens.

Openstaande onderhandelingspunten

Er is nog een aantal onderwerpen waarbij we een verschil van inzicht hebben. Het gaat om de volgende onderhandelingsinzet van FNV Luchtvaart:

  • Wij willen dat de wisseldiensttoeslag niet wordt meegeteld bij bepaling van het salaris en dus niet meetelt voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage;
  • Wij willen geen bijdrage van werknemers tot 1 keer modaal;
  • Wij willen werknemers tot 1,5 keer modaal zoveel mogelijk ontzien;
  • Wij willen alleen tijdelijke afspraken die geen structureel effect hebben.

Winstdelingsregeling

Transavia geeft klip en klaar aan dat zij de uitbetaling van de winstdelingsregeling over boekjaar 2019 verder moet uitstellen. Het recht op winstdeling blijft bestaan. Deze inzet komt voort uit de voorwaarden die de overheid stelt aan KLM en dochterondernemingen die aanspraak moeten maken op de staatslening. Wij realiseren ons dat dit een belangrijk onderwerp is voor iedereen die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de behaalde winst in 2019 en proberen aan tafel tot een oplossing te komen.