Nieuwe afspraken NOW2 voor Transavia Grondpersoneel

Geef je mening

Redactie
Door Redactie 11 juni 2020

In maart dit jaar hebben Transavia en de grondbonden afspraken gemaakt in het corona-protocol voor de periode tot en met mei. Dit is gebaseerd op de wettelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De overheid heeft een nieuwe periode aangekondigd. Dit keer van 4 maanden. We hebben opnieuw afspraken over deze NOW2 periode gemaakt.

Nieuwe afspraken NOW2 voor Transavia Grondpersoneel

Jij bepaalt

We leggen deze afspraken met een neutraal advies voor aan de leden. Jij bepaalt of dit conceptprotocol definitief wordt. Breng je stem uit. Dit kan tot dinsdag 16 juni 12.00 uur.

Geen intentieafspraak over werkgelegenheid

Tijdens het overleg is vanuit Transavia klip en klaar gezegd dat zij niet de intentie heeft om gedurende de looptijd van NOW2 tot gedwongen ontslagen over te gaan. FNV Luchtvaart wilde daarom een baangarantie opnemen in het protocol, het bedrijf wilde hier niet mee akkoord gaan. Vervolgens hebben we als grondbonden een nieuwe tekst voorgelegd: dat Transavia niet de intentie heeft om gedurende de looptijd tot gedwongen ontslagen over te gaan. Ook die tekst heeft Transavia niet geaccepteerd. Wij hebben gevraagd naar concrete plannen voor het inkrimpen van de grondorganisatie, maar die zijn er volgens de Transavia delegatie niet.

Geen afspraak over werkbehoud, geen afspraak over vakantie

Transavia stelde voor om, net als in de eerste NOW-periode, verplicht vakantie op te nemen. De grondbonden waren bereid om deze afspraak te maken, maar vonden dat hier een afspraak over werkgelegenheid tegenover moest staan. Toen Transavia hier niet toe bereid bleek, hebben we onze steun voor het verplicht inzetten van vakantie ingetrokken. Dit voorstel is daarom volledig geschrapt uit het protocol, er is geen afspraak over het verplicht inzetten van vakantie gemaakt.

Inhoud protocol NOW2

  • Net zoals nu, ontvangt iedereen in deze periode het volledige salaris inclusief opbouw vakantiegeld, opbouw eindejaarsuitkering, WDT en pensioen.
  • Ook de afspraken over reiskosten worden verlengd.
  • De flexibiliteitsafspraken voor grondpersoneel inclusief betere verdeling van NI worden verlengd;
  • Als er gedurende deze periode aanleiding is om de flexibiliteitsafspraken aan te passen, is daar ruimte voor.
  • Er staat niet langer in het protocol dat Transavia gedurende de looptijd niet tot gedwongen ontslagen over zal gaan en contracten zoals gebruikelijk zal verlengen.

Neem voordat je je stem uitbrengt kennis van: Het protocol NOW2 voor het grondpersoneel.

Jouw stem telt

Dinsdag 16 juni om 12.00 uur sluiten we de stemming en wordt iedere stem gecontroleerd. Daarna wordt zo snel mogelijk de uitkomst van de ledenraadpleging bekendgemaakt.

STEM

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.