Overzicht functiewaardering voor onderwijs ondersteunend personeel in het VO

Handig voor jou als OOP'er

Redactie
Door Redactie 4 april 2024

Om duidelijkheid te geven in de loopbaanmogelijkheden van onderwijs ondersteunend personeel (OOP) zijn er nieuwe functiewaarderingsprofielen beschikbaar gesteld. Ben jij werkzaam in het onderwijs als OOP’er? Dan kan het handig zijn om te weten in welk functieprofiel je valt, wat je taken zijn en wat de afspraken zijn over het salaris in jouw functie.

Profielen en functies

In dit artikel zetten we kort uiteen welke profielen er zijn en welke functies binnen deze profielen vallen. De functiewaardering had eerder al een plek in de CAO maar is met de ingang van de CAO 2023-2024 bijgewerkt.

De onderwijs ondersteunende functies binnen het voortgezet onderwijs (VO) kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Algemeen medewerkers
  • Onderwijsassistenten
  • Onderwijsbegeleidingsexperts
  • Afdelingsleiders
  • Stafhoofden
  • Beleidsadviseurs
  • Directeuren

Algemeen medewerkers

De eerste groep is meteen de meest brede categorie die bestaat in deze nieuwe functiewaarderingsprofilering. Algemeen medewerkers zijn de mensen in een school die zorgen voor het operationeel draaiend houden van de school. Hierbij kan worden gedacht aan de administratie, conciërges, ICT medewerkers, facilitair medewerkers et cetera.

Algemeen medewerkers worden ingedeeld in de categorieën A tot en met G, waarbij categorie A de meest beperkte opdracht heeft en de categorie G de meest ruime opdracht heeft. In welke categorie je valt hangt daarbij af van de mate van verantwoordelijkheid die je krijgt, in hoeverre je zelf je werk plant en in welke mate de gevolgen van je werk direct zichtbaar zijn.

Met iedere categorie die je doorgroeit, schuif je een salarisschaal door. Een medewerker in categorie A krijgt uitbetaald via salarisschaal 2, categorie B in salarisschaal 3, categorie C in 4, enzovoort. In de hoogste categorie, categorie G word je dus uitbetaald in salarisschaal 8.

Onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten zijn medewerkers die ondersteuning geven aan docenten om het onderwijs draaiend te houden. Dit kan zowel zijn in de directe lespraktijk, maar ook in pedagogische ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan functies zoals TOA’s, instructeurs en (pedagogisch) leerlingbegeleiders.

Onderwijsassistenten zijn onder te verdelen in de categorieën A tot en met D, waarbij doorgroei te maken heeft met twee zaken; namelijk in hoeverre je zelfstandig (vakinhoudelijke) beslissingen over het onderwijs moet nemen en op welke termijn beslissingen gevolgen hebben voor leerlingen of het onderwijs.

Onderwijsassistent A krijgt uitbetaald in salarisschaal 5 en met iedere volgende stap ga je een schaal omhoog. De hoogste categorie, onderwijsassistent D krijgt hierdoor uitbetaald in salarisschaal 8.

Onderwijsbegeleidingsexperts

Onderwijsbegeleidingsexperts helpen zelfstandig – los van de lespraktijk- leerlingen met sociale, maatschappelijke, psychische of pedagogische ondersteuningsbehoeften. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan decanen, LOB ondersteuners, schoolmaatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, logopedisten, orthopedagogen en ambulant begeleiders.

Onderwijsbegeleidingsexperts worden ingedeeld in de categorieën A tot en met D. Het onderscheid hangt af van de mate van complexiteit van de problemen van leerlingen waarmee je te maken hebt en in hoeverre de gevolgen langdurig merkbaar zijn.

Een Onderwijsbegeleidingsexpert A krijgt uitbetaald in salarisschaal 9. Met iedere stap verder stijg je een salarisschaal tot je een onderwijsbegeleidingsexpert D bent, die uitbetaald krijgt in salarisschaal 12.

Afdelingsleiders

Afdelingsleiders zijn mensen die leiding geven aan een zelfstandige eenheid binnen de school. Hierbij kan worden gedacht aan een teamleider, team coördinator, afdelingshoofd of conrector. Afdelingsleiders stellen zelf meerjarig beleid op voor hun team en/of geven strategisch advies voor de gehele school.

Afdelingsleiders zijn onder te verdelen in afdelingsleiders A en B. het verschil tussen beiden is dat een afdelingsleider B zelfstandig beleid ontwikkelt en het draagvlak hiervoor uitdraagt en vergroot. Een afdelingsleider kan lid zijn van het managementteam, maar heeft daarbij een toegewezen portefeuille. Afdelingsleiders A krijgen uitbetaald in salarisschaal 12, afdelingsleiders B krijgen betaald in salarisschaal 13.

Stafhoofden

Stafhoofden zijn mensen die meewerken aan de managementuitvoering van de school. Hierbij kan worden gedacht aan leidinggevenden H&R, financiën, huisvesting, ICT, kwaliteitszorg, onderwijsbeleid et cetera. Het grote verschil tussen stafhoofden en medewerkers is dat een stafhoofd zelfstandig leiding geeft aan een eenheid binnen de school.

Stafhoofden worden verdeeld in de categorieën A tot en met D. In welke categorie je valt hangt af van het niveau van besluitvorming. Een stafhoofd A neemt vooral besluiten op projectmatige basis, waar een stafhoofd B beleidsvormend werkt. Een stafhoofd C maakt daarnaast vooral tactische beslissingen (middellange termijn), terwijl een stafhoofd D strategische beslissingen neemt (lange termijn).

Een stafhoofd A krijgt betaald in salarisschaal 10, dit groeit met iedere stap verder door tot salarisschaal 13 voor een stafhoofd D.

Beleidsadviseurs

Beleidsadviseurs geven advies school of stafniveau. Het gaat hierbij nadrukkelijk om adviseurs die niet werkzaam zijn op leerling niveau, maar bijvoorbeeld vakexperts zijn. Beleidsadviseurs kunnen zowel vast in dienst zijn als een tijdelijke of projectmatige betrekking hebben. Beleidsadviseurs kunnen adviseren aan stafhoofden op hun vakgebieden. Er kan hierbij worden gedacht aan programma managers, projectbegeleiders etcetera.

Beleidsadviseurs zijn te vinden van beleidsadviseur A tot en met D. Een beleidsadviseur A zal zich vooral richten op afgebakende of uitvoerende taken, waarbij een beleidsadviseur D vooral integraal advies verwerkt.

Beleidsadviseur A wordt betaald vanuit salarisschaal 9, hetgeen door kan groeien tot salarisschaal 12 voor beleidsadviseur D.

Directeuren

Een directeur is een eindverantwoordelijke leidinggevende op een school. We kunnen hierbij denken aan algemeen directeuren of leidinggevenden die direct onder het college van bestuur vallen.

Directeuren zijn onder te verdelen in de categorieën A tot en met C. Een directeur A geeft leiding aan een kleinere school (bijvoorbeeld met maar een afdeling) onder een grotere gemeenschap. Een directeur groeit door naarmate de omvang van de scholen waarover deze leiding geeft groeit. Een directeur C geeft bijvoorbeeld leiding over een scholenkoepel of bredere scholengemeenschap.

De salarisschalen voor directeuren groeien van schaal 14 voor directeur A tot schaal 15 voor directeur B en schaal 16 voor directeur C.

Bekijk hier alle functiereeksen

Bekijk alle voorbeeldwerkzaamheden

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.