Acties en stakingen bij gemeenten

Hans Walthie
Door Hans Walthie 11 januari 2023

Het op 28 december jongstleden door FNV Overheid en de overige betrokken bonden gestelde ultimatum voor een nieuwe cao Gemeenten/SGO is dinsdagmiddag op de valreep door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) afgewezen. De bonden bereiden nu op korte termijn acties en stakingen voor.

FNV Overheid bestuurder Marieke Manschot: 'De VNG geeft in haar reactie aan een akkoord niet te kunnen baseren op een ultimatum en roept de bonden op opnieuw aan tafel te gaan. Dit is een gepasseerd station, getuige de mening van de medewerkers: niet voor niets hebben zij het laatste werkgeversbod massaal van tafel geveegd met een cijfer 3. Daarom hebben we  de werkgevers een ultimatum gesteld. Onze cao eisen zijn duidelijk. Wij eisen  onder meer 12% loonsverhoging voor 2023 en ook  Automatische Prijscompensatie (APC). De VNG biedt in het laatste loonbod van 14 december slechts een schamele 5 % per 1 februari 2023 (en 3% per 1 april 2024). De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt, met daarbij ook de werkdruk, nog steeds zeer groot. Uit het laatste loonbod van de VNG blijkt volstrekt onvoldoende waardering en toch roept de VNG ons op om hen tegemoet te komen. Volstrekt onacceptabel. Evenmin hebben de werkgevers toenadering gezocht op andere belangrijke onderwerpen zoals vitaliteit.'

Acties en stakingen volop in voorbereiding

Acties en stakingen op diverse (cruciale) plekken in het land zijn inmiddels volop in voorbereiding. Zoals in de gemeenten Almere, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De actiebereidheid onder werknemers is groot; in het hele land worden actiecomités gevormd en staan diverse actievormen in de startblokken. Werknemers zijn klaar met de tactieken van de VNG. 'VNG stop dus zelf met traineren en vertragen', zeggen de werknemers! Verder organiseren de gezamenlijke bonden op 15 februari a.s. een grote landelijke hybride demonstratie in Utrecht.

Gemeenten moeten weer aantrekkelijke werkgever worden

Marieke Manschot: ‘De werknemers zijn de kracht waar een gemeentelijke organistie op drijft. De politiek wil goede voorzieningen van hoge kwaliteit leveren, dat kan alleen met voldoende gekwalificeerde werknemers. Hier wringt de schoen. Ook in de laatste Personeelsmonitor van 2021 is te zien dat met name groepen jongere ambtenaren vertrekken naar ander sectoren met betere arbeidsvoorwaarden en met een betere loopbaanontwikkeling. De arbeidsmarkt is al zeer krap en die zal steeds krapper worden. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zullen de gemeenten een aantrekkelijke werkgever moeten worden en blijven. Zowel binnen als buiten de overheid zijn er werkgevers die deze dynamiek snappen. Een goede cao is daar een onmisbaar onderdeel van.’

Cao-eisen

Belangrijkste cao-eisen:

Een cao Gemeenten en een cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023;

12% Structurele loonsverhoging;

Een automatische prijscompensatie (APC) ter compensatie van toekomstige inflatie, gebaseerd op cpi afgeleid oktober - oktober;

100 euro per maand structurele nominale loonsverhoging;

Indexatie van de in het cao geldende minimumbrutoloon op basis van de contractloonstijging;

Het handhaven van de sociale zekerheid: niet afschaffen van de na-wettelijke werkeloosheidsuitkering en geen versobering van de arbeidsongeschiktheidsregeling door het afschaffen van het derde ziekte jaar;

Een goede verlof & vitaliteitsregeling voor jong en oud;

Een thuiswerkregeling, met een financiële vergoeding van 3 euro per dag netto.

187.000 ambtenaren

In totaal werken er ruim 187.000 ambtenaren in de sector Gemeenten/Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.