Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werken bij DJI: dit zijn je rechten en plichten

Redactie
Door Redactie 06 oktober 2021

Kennis van je rechtspositie is belangrijk. Als je weet wat je rechten en plichten zijn dan sta je steviger. Je weet waar je aan toe bent en je kunt je op de kennis van regels beroepen. Daarnaast kun je je collega’s en werkgever vertellen hoe het écht zit.

Rechten en plichten

Cao Rijk

Als FNV spreken we binnen de sector Rijk met de werkgever een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af met voor jou geldende personeelsreglementen. Bij DJI is dat het personeelsreglement DJI. Daar staan regels in die verplichtend zijn voor de werkgever.

Bepalingen in de cao

Let op, soms zijn er ‘kan-bepalingen’. Bijvoorbeeld, in de cao staat dat als je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt je leidinggevende je een extra salarisverhoging kán geven als hij of zij van mening is dat je uitstekend functioneert (paragraaf 6.2 cao). Dan moet er om te beginnen wel een hele goede beoordeling of een personeelsgespreksverslag zijn. Het kán. Het moet niet.

Meer informatie over de cao vind je hier: cao Rijk 2020 (II) en uitleg van cao-partijen daarbij | cao | cao Rijk

Wist je dat?

Verlof

Wist je dat je leidinggevende in principe moet instemmen met je vakantieaanvraag, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord? De cao zegt hierover: “Uw leidinggevende moet uw vakantieaanvraag dan schriftelijk afkeuren, binnen twee weken na ontvangst van uw vakantieaanvraag. Uw werkgever moet wel toestaan dat u dan op een ander moment vakantie opneemt. Indien uw leidinggevende uw vakantieaanvraag binnen twee weken niet heeft afgekeurd, of niet op uw vakantieaanvraag heeft gereageerd staat uw vakantie vast.”

Reservediensten

Over reservediensten is veel te doen geweest. Uiteindelijk hebben we met de werkgever een afspraak gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter. Reservediensten bestaan niet, ook niet onder andere benamingen!

De dwingende regel is: 28 dagen van tevoren staan rustdagen en begin- en eindtijden vast, tenzij de medewerker heeft toegestemd met een kortere periode. Veel medewerkers hebben bovengenoemde toestemming vastgelegd in het formulier ‘wederzijds overeengekomen afwijkingen’.

Let op: als je (schriftelijk) aangeeft dat je de afspraak niet meer wil, staat in hetzelfde formulier: "Deze overeenkomst geldt gedurende één jaar en wordt stilzwijgend steeds voor één jaar verlengd. Deze overeenkomst vervalt (een nieuwe kan dan worden afgesloten) als

  1. het lijnenspel voor het betreffende team wijzigt;
  2. de medewerker in een ander team wordt ingedeeld of van zijn haar/functie of zijn/haar formele arbeidsduur verandert;
  3. medewerker of direct leidinggevende 2 maanden van te voren dat verzoeken;
  4. het uitvoeringskader collectieve regeling en/of de individuele afwijkingsmogelijkheden veranderen."

Je hebt het dus zelf in de hand, als je tenminste 28 dagen van tevoren je begin- of eindtijden vast wilt hebben staan, moet je de werkgever geen toestemming geven om binnen de termijn van 28 dagen je rooster zomaar te veranderen. Daarvoor is jouw instemming dan nodig. Dat is een vrijwillige keuze van jou!

Je kunt de handtekening die je jaarlijks zet, dus intrekken. Dan gaan twee maanden later de 28 dagen in en wordt je privé (werk/zorg-balans) rustiger. Denk daar rustig over na en ga niet allemaal tegelijk je instemming intrekken van het formulier!

In geval van nood kan er uiteindelijk geschoven worden, maar de leidinggevende heeft de verplichting om eerst in overleg met de medewerker tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt en er hierdoor een tekort op de werkvloer dreigt te ontstaan - waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheid - kan de leidinggevende een opdracht geven en deze als de medewerker dit wenst schriftelijk bevestigen.

Dit schriftelijk bevestigen kan voor jou van belang zijn voor je eigen administratie, mocht er achteraf discussie ontstaan over de noodzakelijkheid.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met:

Fred Heiligers, PI Sittard, fmnheiligers@home.nl
Ahmed El Sayed, DC Rotterdam, octopusvc@hotmail.com
Mikail Ozkan, J.C. Zaanstad, m.ozkan@dji.minjus.nl