Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao-akkoord bereikt voor medewerkers Netwerkbedrijven

Redactie
Door Redactie 23 juli 2021

FNV-leden bij de Netwerkbedrijven konden tot vandaag 12:00 uur een stem uitbrengen op het herziene eindbod wat eerder deze maand werd gedaan door werkgevers. Er werd massaal gestemd en het overgrote deel (bijna 85 procent) sprak uit vóór het verbeterde eindbod te zijn.

Cao-nieuws

Loonsverhoging

Medewerkers ontvangen per 1 april 2022 2 procent loonsverhoging. FNV-leden stemden eerder tegen een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2022. “Heel erg fijn dat we nu een punt kunnen zetten achter de onderhandelingen voor deze cao”, geeft Adri de Bruijne, kaderlid FNV en medeonderhandelaar aan. “Ik denk dat wat we nu met elkaar bereikt hebben, het maximaal haalbare is voor nu. Er zijn mooie afspraken gemaakt over belangrijke thema’s en daarnaast is een van de speerpunten voor 2022, koopkrachtbehoud, realistischer geworden. Nu kunnen we verder bouwen.”

De huidige cao verliep op 30 april 2021. De looptijd van de nieuwe cao is tot en met 31 december 2022.

Afspraken

Over de afspraken over inhoudelijke thema’s waren bonden en werkgevers het al eens. Deze zetten we nog een keer op een rij:

  • Cao-partijen werken in 2021 een visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit uit en bespreken de in het kader van MDIEU opgestelde sectoranalyse (tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  • Naar aanleiding van het rapport ‘Samen meer energie’ met daarin de uitkomsten van het onderzoek naar de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst (WSD), onderzoeken bedrijven en vakbonden in 2021 op bedrijfsniveau welke maatregelen uit het onderzoeksrapport kunnen worden overgenomen. De drie grote netwerkbedrijven voeren in ieder geval pilots uit die in lijn zijn met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

  • Het Sectoraal Sociaal Plan wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Daarmee behouden we een visie, alsmede de bovenwettelijke WW en de reparatie van het derde WW-jaar.

  • De Vitaliteitsregeling wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Op basis van het 2e evaluatieonderzoek naar het effect van de regeling op duurzame inzetbaarheid (met advies van de begeleidingsgroep van vakbonden en werkgevers) beslissen cao partijen voor 1 oktober 2021 over eventuele aanpassing.

  • Werkgevers maken een inventarisatie in welke situaties de fiscale regeling RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) zou kunnen worden toegepast voor individuele medewerkers die in de knel komen in de aanloop naar hun pensioen en waarbij andere mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden. Voor 31 december 2021 komen cao-partijen tot sectorale en/of bedrijfskaders omtrent de toepassing van de RVU-vrijstelling.

  • Er wordt een werkgroep ingesteld over wettelijke, technische en tekstuele aanpassingen in de cao.