Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Het motto voor de cao-onderhandelingen: samen, sneller, resultaat!

Redactie
Door Redactie 13 mei 2022

Dit is de ambitie van cao-partijen om te komen tot de nieuwe cao Netwerkbedrijven per 1 januari 2023. De huidige cao loopt aan het eind van het jaar af. Cao-partijen zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao aan het voorbereiden. Hoe willen cao-partijen dit gaan doen?

Schrijven

Samen

Het doel van cao-partijen is om een aantrekkelijke sector te zijn, waarin mensen graag willen werken en met een positieve instelling bijdragen aan het realiseren van de energietransitie. Daarvoor ontwikkelen werkgevers en vakbonden een gemeenschappelijke visie op de netwerksector voor de komende jaren. Deze visie is het kompas voor de nieuwe en daaropvolgende cao’s. Met de ambitie dat werken binnen onze sector betekent: werken aan maatschappelijk relevant werk, veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en veilig, vitaal en vanuit vakmanschap te werken om met energie de energietransitie te realiseren. Uit de gemeenschappelijke visie volgen de belangrijke onderwerpen voor nu en de komende jaren, waarover cao-partijen met elkaar afspraken maken.

Sneller

Vervolgens gaan werkgevers en vakbonden samen aan de slag om de belangrijke onderwerpen voor de komende cao samen inhoudelijk voor te bereiden. Dat betekent dat we, met de input van medewerkers, gedurende een half jaar in een aantal sprints van een enkele weken samen gericht aan de belangrijke onderwerpen gaan werken. Op deze manier maken we snelheid richting de slotonderhandelingen en hebben we voor het einde van het jaar duidelijkheid over de nieuwe cao Netwerkbedrijven per 1 januari 2023.

Resultaat

De cao-onderhandelingen zijn op deze manier niet het begin maar het slot van een langer proces, waarin de onderwerpen inhoudelijk al zijn voorbereid. In de slotfase ligt de focus dan alleen nog op die punten die partijen in het voorbereidende proces als onderhandelpunten hebben benoemd.

Wat betekent deze aanpak voor de Vitaliteitsregeling en het Sectoraal Sociaal Plan?

Beide regelingen hebben een looptijd tot 1 juni 2022. Om rust te creëren en duidelijkheid te bieden naar de medewerkers verlengen cao-partijen zowel de Vitaliteitsregeling als het Sectoraal Sociaal Plan nog één keer ongewijzigd tot en met 31 december 2022. Cao-partijen nemen de regelingen mee in het nieuwe cao-proces. Concreet betekent dit dat cao-partijen, aan de hand van de gemeenschappelijke visie, de komende maanden met elkaar in gesprek gaan over het al dan niet voortzetten en/of aanpassen van de Vitaliteitsregeling als onderdeel van de nieuwe cao. Ook gaan partijen met elkaar in gesprek over een nieuw plan voor de opvang van sociale gevolgen van reorganisaties.