Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eindbod cao Netwerkbedrijven

Breng nu je stem uit 

Redactie
Door Redactie 11 mei 2021

Op donderdag 29 en vrijdag 30 april vonden onderhandelingen plaats voor een nieuwe cao Netwerkbedrijven (NWb). Op de tweede dag is er een eindbod van de werkgevers op tafel gelegd. Je kunt nu stemmen over dit eindbod. 

Man bij meter

Lonen

De werkgevers bieden in het eindbod voor de looptijd van deze cao een structurele loonsverhoging per 1-1-2022 van 1,5%. Een loonsverhoging van 1,5% voor een cao-looptijd van 20 maanden ligt onder de looneis van de FNV voor de looptijd van een cao. 

Koopkrachtverlies

Een loonbod van 1,5% voor 20 maanden is omgerekend 0,9% voor 12 maanden wat leidt tot koopkrachtverlies als je kijkt naar de te verwachten inflatie in 2021 (nu gemiddeld 1,8%). 

Eenmalige

Bonden waren stellig in de eis dat werkgevers hun medewerkers moeten waarderen voor hun loyaliteit en flexibiliteit in deze bizarre tijden. In het eindbod is een eenmalige van 350,- bruto opgenomen. Dit geldt voor medewerkers die op 1 juli 2021 in dienst zijn bij een fulltime dienstverband (parttime naar rato), net als voor uitzendkrachten die op 1 juli 2021 bij Netwerkbedrijven werken. De eenmalige wordt in juli 2021 uitgekeerd.

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022.

Afspraken kwaliteitsagenda

  • Cao-partijen werken in 2021 een visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit uit en bespreken de in het kader van MDIEU opgestelde sectoranalyse (tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
  • Naar aanleiding van het rapport ‘Samen meer energie’ met daarin de uitkomsten van het onderzoek naar de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst (WSD), onderzoeken bedrijven en vakbonden in 2021 op bedrijfsniveau welke maatregelen uit het onderzoeksrapport kunnen worden overgenomen. De drie grote netwerkbedrijven voeren in ieder geval pilots uit die in lijn zijn met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.
  • Het Sectoraal Sociaal Plan wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Daarmee behouden we een visie, alsmede de bovenwettelijke WW en de reparatie van het 3e WW-jaar.
  • De Vitaliteitsregeling wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Op basis van het 2e evaluatieonderzoek naar het effect van de regeling op duurzame inzetbaarheid (met advies van de begeleidingsgroep van vakbonden en werkgevers) beslissen cao partijen voor 1 oktober 2021 over eventuele aanpassing.
  • Werkgevers maken een inventarisatie in welke situaties de fiscale regeling RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) zou kunnen worden toegepast voor individuele medewerkers die in de knel komen in de aanloop naar hun pensioen en waarbij andere mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden. Voor 31 december 2021 komen cao-partijen tot sectorale en/of bedrijfskaders omtrent de toepassing van de RVU-vrijstelling.
  • Er wordt een werkgroep ingesteld over wettelijke, technische en tekstuele aanpassingen in de cao.

Stem tot 14 mei 12.00 uur

Leden van de vakbonden hebben uiteindelijk het laatste woord over het eindbod. Je kunt nu je stem uitbrengen tot en met vrijdag 14 mei 12.00 uur. 

Stem nu

 

Ben jij geen lid? Ook dan zijn we benieuwd naar jouw mening over het eindbod. Laat het ons weten.