Resultaten enquête cao Rijk 2021

Onderhandelingen starten januari

Redactie
Door Redactie 17 december 2020

Halverwege januari start FNV Overheid met de onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk 2021. Als voorbereiding op de onderhandelingen hebben de leden onlangs een korte enquête ingevuld.

Resultaten enquête cao Rijk 2021

Uit de resultaten van deze enquête blijkt dat onze leden de volgende onderwerpen belangrijk vinden:

Koopkracht en salaris

80 procent van de mensen geeft aan dat er op dit moment geen reden is om de looneis van 5% te verlagen. De meest genoemde reden is de stijgende kosten voor levensonderhoud. Een andere veel genoemde reden is het argument dat je op lange termijn geen goed personeel in dienst houdt als het rijk achter gaat lopen met salarissen. 20 procent van de mensen vindt dat er wel reden is om een lagere looneis te stellen. De argumenten variëren van ‘ik ben blij dat ik mijn werk nog heb’ tot ‘dit kan verkeerd overkomen in de publieke opinie’. Ook zijn er mensen die zeggen dat ze zelf wel een goed salaris hebben, maar ook kijken naar collega’s in lagere schalen die een stijging wel nodig hebben. Kortom: een gevarieerd beeld maar wel een duidelijke trend: we zetten in op 5%!

Wat moet anders in de cao tijdens en na coronacrisis?

Een grote meerderheid pleit voor een structurele thuiswerkvergoeding. Op een stevige tweede plaats staat de verstrekking van middelen om thuis te kunnen werken. Al eerder bleek dat zo’n 40% van de medewerkers nog steeds op privé-laptop of -tablet werkt, geen goed bureau heeft en andere faciliteiten mist. Ook waren er veel ideeën om andere regelingen in de cao aan te passen aan de tijd. Daar gaan we zeker mee aan de slag.

Pensioenakkoord en cao

Veel mensen willen gebruik maken van de mogelijkheid om drie jaar voor hun AOW-leeftijd te kunnen stoppen. Er ontstond wat discussie over wat een zwaar beroep is. Dit hoeft niet alleen over lichamelijk zwaar werk te gaan. Er kan ook sprake zijn van werkdruk die vanaf een bepaalde leeftijd te zwaar wordt. De FNV zal dat op tafel leggen, samen met het uitbreiden van het spaarverlof van 50 naar 100 weken.

Iedereen telt mee

Uit de enquête bleek dat zo’n 30% van de uitzendkrachten in feite structureel werk doet.

De werkgever biedt hen geen tijdelijke arbeidsovereenkomst aan, maar regelt het via het uitzendbureau. Wij vinden het belangrijk dat de werkgever geen misbruik gemaakt van de concurrentie op de arbeidsmarkt: uitzendwerk is bedoeld voor piek en ziek, niet als proeftijd of om ‘makkelijk’ van mensen af te kunnen.

Ook de schoonmakers tellen mee: deze collega’s verdienen dezelfde salarisschalen als de andere rijksambtenaren. Van het minimumloon kun je niet leven. Medewerkers in de laagste schalen verdienen een hoger salaris.

Voorbereiding van de onderhandelingen

Omdat bij de werkgever het mandaat tot onderhandelen nog niet op orde is, starten we half januari met de onderhandelingen. In de tussentijd betrekken we samen met de werkgever medewerkers bij het nadenken over het zogeheten ‘hybride werken’: het anders werken dan voorheen. Begin januari ontvang je hierover een korte vragenlijst zodat we de resultaten daarvan mee kunnen nemen als we over de cao praten. Voorafgaand aan de onderhandelingen zal de FNV aan de werkgever in een inzetbrief duidelijk maken wat voor ons belangrijk is.  

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.