Coronacrisis legt overleg veiligheidsregio’s en werkgevers stil

Info over de Wnra, tweede loopbaanbeleid en meer

Redactie
Door Redactie 31 maart 2020

De ontwikkelingen in de veiligheidsregio's lijken plots tot stilstand te zijn gekomen. Alle overleggen tussen ons en de werkgevers zijn voorlopig afgeblazen om verspreiding van het coronavirus te stoppen. Toch willen we je laten weten wat de stand van zaken is rondom de Wnra, transitie levensloopgelden, het tweede loopbaanbeleid en verlof.

Wnra: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wnra is voor de Veiligheidsregio’s tot in ieder geval 1 januari 2021 uitgesteld. De ambulances zijn hiervan uitgesloten. Bij de 25 Veiligheidsregio’s leeft het idee om een aparte werkgeversvereniging te maken die een cao kan afsluiten of rechtspositionele afspraken kan maken met de vakbonden. Wel willen de Veiligheidsregio’s zo dicht mogelijk bij de cao van de gemeenten blijven.

Hierover is in maart een gezamenlijke bijeenkomst geweest met alle actieve leden van alle bonden. Hierin werden ook de verschillende alternatieven afgewogen. Bedoeling was dat de bonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF een gezamenlijk standpunt hierover zouden formuleren om dit op het eerstvolgende landelijke overleg te presenteren. Door de maatregelen rondom de coronacrisis kon die bijeenkomst niet doorgaan. Maar het plan is zeker niet van tafel.  

Transitie levensloopgelden

De transitie van de levensloopgelden voor de brandweermensen in de overgangsregeling van het FLO gaat in 3 delen. Begin dit jaar is de eerste tranche uitgekeerd op de rekening van de belanghebbenden. Dit kan fiscaal gezien negatieve consequenties hebben, vooral voor diegenen met neven inkomsten. Maar het kan ook effect hebben op toeslagen en bijvoorbeeld huursubsidie. De vakbonden en de Veiligheidsregio’s zijn bezig om een compensatieregeling hiervoor uit te werken. Bedoeling is dat de nadelige effecten die uitstijgen boven de 1% van het besteedbaar inkomen gecompenseerd gaan worden. Er moet nog worden besproken welke nadelige inkomenseffecten hiervoor in aanmerking komen. We hoopten eind april hier meer info over te kunnen geven, maar dit is nu sterk afhankelijk van de maatregelen rondom de coronacrisis.

Tweede Loopbaanbeleid

Eind 2018 hebben we samen met de andere bonden voorstellen gedaan om het tweede loopbaanbeleid aan te passen. Op dit moment is bijna niemand tevreden over dit beleid en al helemaal niet over de uitvoering ervan. In 2019 is hebben we hier onderzoek naar gedaan bij de Veiligheidsregio’s. Hier kwamen zeer verschillende beelden per regio uit. Ook hebben we nog steeds geen reactie van de werkgevers gehad. Afgesproken was dat de werkgevers in het volgend overleg zouden reageren. Maar gezien de huidige maatregelen is niet waarschijnlijk dat het overleg van eind april plaats gaat vinden. Weet wel dat het ons duidelijk is dat jij en je collega’s ongeduldig worden aangezien voor een aantal van jullie wel snel duidelijkheid geschapen moet worden.

Overigens voor de helderheid; de huidige regeling is nog onverminderd van kracht, dus iedereen kan zijn of haar loopbaanplan opeisen met de bijbehorende faciliteiten zoals nu in hoofdstuk 9a van de CAR/UWO staat.

Verlof.

De algemene wettelijke regeling is dat verlof opgebouwd in een kalenderjaar in het volgende kalenderjaar na 6 maanden vervalt. In de cao kan hiervan afgeweken worden en kunnen er ruimere termijnen worden afgesproken. Dat is in de CAR/UWO gebeurd in artikel 6.2A. Het vervaltermijn is 12 maanden. De paragraaf verlof is als volgt:

Artikel 6:2a Vervaltermijn wettelijk verlof

  1. Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen , vervalt dit verlof 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest.
  2. Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten voor een langere verlofperiode. Het college kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn verlengen. Als medische redenen of het dienstbelang dit verhinderd, dan wordt de vervaltermijn voor het wettelijke verlof van 12 maanden dus verlengd. Maar let daar op en wijs je werkgever daar zo nodig op.

Voor het bovenwettelijk verlof geldt de vervaltermijn van 60 maanden, artikel 6.2B CAR UWO

Als de arbeidsduur wordt overschreden kunnen die uren ook, met een maximum van 50,4 uur, in het volgende jaar worden omgezet in verlof, artikel 6.2 CAR/UWO. Bij de beslissing tot het verstrekken van verlof dient de werkgever zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de ambtenaar. Zie hiervoor artikel 6.2.2. CAR/UWO. Dus de werkgever kan je niet zomaar dwingen je verlof op te nemen omdat dat in deze crisis tijd de organisatie goed uitkomt.

Tenslotte.

Het zal een ieder duidelijk zijn dat het overleg tussen bonden en de Veiligheidsregio’s nu is opgeschort vanwege de maatregelen rondom de huidige crisis. Het oplossen van die crisis heeft de hoogte prioriteit, samen met het behouden van jouw gezondheid en veiligheid. Hierbij spelen de Veiligheidsregio’s een belangrijke rol en jij helemaal. 

Heb jij onduidelijkheden? Doe je voordeel met onze veelgestelde vragen over corona.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.