Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Hier is de nieuwe cao Woondiensten

Redactie
Door Redactie 1 september 2022

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de tekst van de cao Woondiensten 2022-2023. Je vindt een link naar de volledige tekst van de cao in dit bericht. Naast de cao-tekst zijn er diverse andere documenten die bij de cao horen beschikbaar. Denk hierbij aan het reglement Generatiepact Woondiensten en aan de Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Nieuwe cao Woondiensten

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de tekst van de nieuwe cao Woondiensten 2022-2023. 

Bekijk de nieuwe cao Woondiensten

Reglement Generatiepact Woondiensten

De cao-partijen hebben het Generatiepact verlengd tot 1 april 2025. Nieuw is dat corporaties - in overleg met de ondernemingsraad - de vrijheid hebben om in positieve zin voor de medewerkers, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar en/of de 80-90-100 variant.  Als corporaties  gebruik maken van bovenstaande mogelijkheid dan geldt dit  voor ├ílle medewerkers van de corporatie. Het betreft hier dus geen individueel maatwerk.

Dit reglement is goedgekeurd door de Belastingdienst. In het reglement is ook een nieuwe versie van de aanvulling op de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Corporaties zijn in de cao Woondiensten 2022-2023 verplicht om in overleg met de ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen. De cao-partijen hebben een leidraad gemaakt voor het overleg hierover tussen het bestuur en de ondernemingsraad van corporaties.

Flexibele arbeid (uitzendwerk, detachering en payroll)

Uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en payrollmedewerkers  moeten grotendeels dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers in dienst van de woningcorporatie. Dit is geregeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en, voor zover van toepassing, artikel 16 van de NBBU en ABU-cao. Corporaties moeten, op basis van artikel 2.7 cao Woondiensten, controleren dat dit ook echt gebeurt. In het geval dat de NBBU- en/of de ABU-cao van toepassing is, kunnen corporaties hiervoor de verklaring inlenersbeloning gebruiken.

Model arbeidsovereenkomst

In de cao Woondiensten 2022-2023 is een nieuwe versie van de model arbeidsovereenkomst opgenomen. Deze is aangepast naar aanleiding van de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus 2022 van kracht is.

Regeling verruiming verlofsparen

In het najaar van 2022 publiceren cao-partijen een regeling over de verruiming van het verlofsparen. Die verruiming gaat in per 1 januari 2023.