Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Actief worden in het pensioenfonds van de woningcorporaties?

Stel je dan kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van SPW

Redactie
Door Redactie 14 december 2021

In april 2022 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van SPW. Iedereen die pensioen opbouwt via of ontvangt van SPW, kan zich hiervoor kandidaat stellen. Als FNV kunnen wij hiervoor een kandidatenlijst indienen. Wij vinden het belangrijk dat FNV-leden in het verantwoordingsorgaan zijn vertegenwoordigd. Als FNV-lid sta je dicht bij de deelnemers en de pensioengerechtigden en weet je wat er leeft!

Dit zijn je taken 

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een oordeel te geven over:

 • het handelen van het bestuur;
 • het uitgevoerde beleid;
 • beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht om het bestuur te adviseren op in de Pensioenwet genoemde zaken, zoals bijvoorbeeld het beloningsbeleid en de interne klachten- en geschillenprocedure.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

De FNV kan kandidaten stellen voor werknemers en pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 leden die de belangen van ruim 70.000 deelnemers bij SPW vertegenwoordigen:

 • 6 leden die worden gekozen door werknemers
 • 4 leden die worden gekozen door gepensioneerden
 • 2 leden worden voorgedragen door werkgeversorganisatie Aedes
   

Profiel van een geschikte kandidaat

Als je je verkiesbaar wilt stellen voor het verantwoordingsorgaan, moet je voldoen aan de Profielschets lid Verantwoordingsorgaan van SPW (PDF). Daarnaast verwachten wij het volgende van je als je je verkiesbaar stelt als kandidaat namens de FNV:

 • Je bent bekend met en werkt vanuit FNV-beleid wat betreft pensioenen;
 • Je neemt deel aan ons overleg over het pensioenfonds en je laat je bij je taken ondersteunen vanuit de FNV;
 • Je gaat akkoord met de afdrachtregeling vacatiegelden en hebt  zoals alle kaderleden recht op een onkostenvergoeding zoals beschreven in het kaderstatuut (artikel 3.4 van het kaderstatuut PDF).

Activiteiten en tijdsbesteding

Als gekozen lid van het Verantwoordingsorgaan SPW word je benoemd voor een periode van 4 jaar. Het kost je ongeveer 2 dagen per maand. Het verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De overige tijd ben je kwijt aan voorbereiding van vergaderingen en cursussen of andere bijeenkomsten georganiseerd door SPW of FNV.

Procedure

De FNV heeft een zorgvuldige procedure opgesteld om de kandidatenlijsten voor het verantwoordingsorgaan samen te stellen. Die procedure is als volgt:

 1. Leden die zich kandidaat willen stellen vullen het “Formulier instemming met de kandidatenlijst” in en sturen dat samen met een motivatie, hun CV, een pasfoto en de getekende kaderovereenkomst naar de FNV.
 2. De ingestuurde formulieren worden beoordeeld door de verkiezingscommissie die bestaat uit de manager collectief Bouwen & Wonen, een FNV-vakbondsbestuurder en een kaderlid. Zij bepalen met wie zij een gesprek gaan voeren.
 3. De gesprekken worden gepland in de week van 10 tot 14 januari 2022.
 4. Nadat de verkiezingscommissie de gesprekken met de kandidaten heeft gevoerd, stelt zij de FNV-kandidatenlijsten voor deelnemers en gepensioneerden vast.

Meld je voor 3 januari als kandidaat

Wil jij je namens FNV kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan van SPW, stuur dan voor 3 januari:

aan:
FNV
T.a.v. Petra Akkermans
Postbus 9208
3506 GE Utrecht

Of naar: woondiensten@fnv.nl

Vragen of meer informatie?

Heb je nog vragen over de kandidaatstelling voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan van SPW, neem dan contact met ons op via woondiensten@fnv.nl. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook op de website van SPW.