Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Geen nieuwe cao Woondiensten voor kerst

Online toelichting op 18 januari in ons cao-café

Redactie
Door Redactie 16 december 2021

Op 15 december spraken werkgevers en vakbonden voor de vijfde keer over een nieuwe cao Woondiensten. En hoewel de voortekenen al niet gunstig waren, was de conclusie aan het eind van de dag toch teleurstellend: voor de kerst is er geen nieuwe cao Woondiensten. Grootste knelpunt: de werkgeversvoorstellen wat betreft de loonontwikkeling.

Werkgevers pasten loonbod aan

Hoewel werkgevers aan het eind van deze onderhandelingsronde hun loonbod opnieuw aanpasten, was dit aan vakbondszijde geen reden voor enthousiasme. Werkgevers bieden nu, bij een tweejarige cao, een structurele verhoging van 2% per 1 juli 2022 en 1 juli 2023 én een éénmalige vergoeding van € 400,- bruto in februari van beide jaren.

Niet om blij van te worden

Een loonbod dat nog steeds schril afsteekt tegen de consumentenprijsindex (in november 5%) en het percentage waarmee de beloning van corporatiebestuurders verhoogd mag worden volgens de Wet Normering Topinkomens (maximaal 3,35%). Zeker gezien het feit dat twee derde van het corporatiepersoneel te maken krijgt met een aanpassingsbedrag van circa 0,9%. Voor deze groep betekent dit loonbod een salarisverhoging van slechts 1,1%. En van een éénmalige uitkering van 400,- euro bruto houdt een medewerker netto gemiddeld 240,- euro over.

Trap er niet in!

Werkgevers brachten dit loonbod in de onderhandelingen overigens als een loonstijging van 5,4%. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet! 

Janneke Waage, FNV cao-onderhandelaar: Uit de reacties die ik in de afgelopen weken gekregen heb, blijkt dat medewerkers onthutst zijn over de looninzet van werkgevers.

Niet marktconform

Janneke Waage geeft aan dat werkgevers maar blijven spreken over marktconforme beloning. Ze zegt: 'Maar op de markt betaal je meer voor producten die schaarser worden… Als je én goed gekwalificeerde mensen wilt in je sector én je wilt meer jongeren begroeten dan zul je daarvoor moeten betalen. Marktconform is anno 2022 dus niet minder maar méér!”

Instapschalen verlagen

Voor schoolverlaters en nieuwe instromers zonder werkervaring houden werkgevers onverkort vast aan hun voorstel om de instapsalarissen te verlagen. Dit om de instroom van jongeren te bevorderen. Daar waar de cao nu 2 instapschalen van 2% onder het reguliere loongebouw kent, stellen werkgevers voor hier 3 schalen van 3% van te maken. Dit betekent dat een schoolverlater of nieuwe instromer zonder werkervaring niet op minimaal 96% van het reguliere salaris ingeschaald kan worden, maar op minimaal 91%. Daarbij doet deze medewerker er een jaar langer over om in de reguliere loonschaal te komen.

Gat tussen reguliere- en instapschalen

Werkgevers willen deze situatie vervolgens 5 jaar niet indexeren. Dat betekent dat het ‘gat’ tussen de instapschalen en het reguliere salaris bij elke loonsverhoging in de komende 5 jaar steeds groter wordt. Stel, vakbonden gaan de komende 5 jaar akkoord met een loonsverhoging van 2% per jaar, dan zakt de instapschaal naar 82% van het reguliere salaris.

Het werkgeversvoorstel in een overzicht:

nieuw huidig verschil
1e jaar:  -/- 9%  -/- 4%  5 procentpunt
2e jaar: -/- 6% -/- 2%   4 procentpunt
3e jaar: -/- 3%  regulier salaris 3 procentpunt


Voor een instapper in schaal E betekent dit over een periode van 3 jaar een verschil van ruim 3000,- euro.

Jongeren 'te duur'

Werkgevers beargumenteren dit voorstel met het feit dat jongeren zonder werkervaring nu ‘overgeslagen’ zouden worden bij vacatures omdat ze te duur zouden zijn. Een werkgever zou dan liever wat meer willen betalen voor een sollicitant mét werkervaring.

Nu juist investeren in schoolverlaters

'Het lijkt wel of werkgevers in een andere wereld leven.' zegt Janneke. 'Wij horen steeds vaker dat vacatures in de sector moeilijk te vervullen zijn. Maar het lijkt alsof werkgevers denken dat ze, ook de komende jaren, volop keuze hebben tijdens werving- en selectieprocedures. Ik denk dat je nu juist zou moeten investeren in de arbeidsvoorwaarden van schoolverlaters. Zo haal je ze binnen en kun je ze ‘meenemen’ in de ontwikkelingen binnen je organisatie!'

Instroom jongeren niet bevorderd

Vakbonden hebben meer bezwaren tegen het voorstel. Niet alleen veroorzaakt dit voorstel dat instapsalarissen en het reguliere loongebouw niet meer op elkaar aansluiten. Ook zien vakbonden werkelijk niet hoe dit voorstel de instroom van jongeren in de sector zou moeten bevorderen. Bij de overstap van instapsalarissen naar het reguliere loongebouw ontstaat immers een enorm loongat. Als werkgevers een jonge instromer nu te duur vinden, waarom zouden ze dan over 3 jaar ineens véél meer willen betalen omdat deze medewerker recht krijgt op het reguliere salaris?

Verlengde proeftijd voor jongeren

Vakbonden voorspellen dat dit voorstel leidt tot veel arbeidsovereenkomsten voor 3 jaar (bepaalde tijd) zodat deze periode gaat werken als een ‘verlengde proeftijd’. Daarbij zien zij nu al aankomen dat werkgevers dan wel weer met een nieuw konijn uit de hoge hoed zullen komen. Want óf er moeten beperkte loonsverhogingen afgesproken worden omdat het gat anders te groot wordt. Óf het gat is zo groot geworden, dat werkgevers voorstellen de onderkant van het reguliere loongebouw te verlagen.

Gemorrel aan eerdere afspraken

Bij dit alles is het voor vakbonden essentieel dat werkgevers met dit voorstel morrelen aan de afspraken over het loongebouw zoals die in het onderhandelingsresultaat 2017/2018 zijn vastgelegd. In de cao 2017/2018 zijn afspraken gemaakt over het startniveau en het eindniveau van het loongebouw. Als onderdeel van de afspraken zijn toen de aanpassingsbedragen ingevoerd. De tekst van dat onderhandelingsresultaat vind je hier (PDF).

Als werkgevers het startniveau ter discussie willen stellen, ligt wat vakbonden betreft de discussie over het aanpassingsbedrag ook weer op tafel!

Afspraken over het Generatiepact

Ten aanzien van het Generatiepact maakten sociale partners eerder de afspraak dat medewerkers die uiterlijk 1 mei 2022 zouden voldoen aan de criteria (63 jaar en ouder en contract voor onbepaalde tijd) tot en met 31 december 2021 een aanvraag konden indienen onder de voorwaarde dat de aanvraagtermijn van 4 maanden in acht genomen werd en de effectuering van de aanvraag uiterlijk 1 mei 2022 in zou gaan. Dit om een vacuüm te voorkomen. Daarbij werd afgesproken dat, mocht het Generatiepact Woondiensten gecontinueerd worden, deze aanvragen na het verstrijken van die 4 maanden gewoon gehonoreerd zouden worden. Mochten cao-partijen op 1 januari 2022 geen afspraken hebben gemaakt over de continuering van het Generatiepact Woondiensten dan zou de aanvraag vervallen.

Generatiepact gebruikt als drukmiddel

Tijdens de vijfde onderhandelingsronde bleken ook werkgevers bereid te zijn om het Generatiepact te verlengen. Cao-partijen zouden op dit punt dus een akkoord kunnen hebben. Aan het eind van deze onderhandelingsronde meldden werkgevers echter, dat zij - nu de vakbonden niet akkoord wilden gaan met het totaalbod van werkgevers - zouden communiceren dat de lopende aanvragen voor het Generatiepact moesten vervallen.

Medewerkers nu de dupe

Vakbonden vinden dat het feit dat er op dit punt overeenstemming zou kunnen zijn, impliceert dat de lopende aanvragen gehandhaafd moeten blijven totdat er een nieuwe cao is. Daarbij vinden vakbonden het ongehoord dat werkgevers hen hiermee chanteren. Werkgevers laten de medewerkers die het betreft hiermee de dupe worden van het feit dat bonden niet akkoord wilden gaan met een totaalbod dat nog steeds onvoldoende is. Wij vertrouwen erop dat de corporatiemedewerkers heel goed begrijpen waarom wij dit ‘spelletje’ niet mee hebben willen spelen!

Online toelichting op 18 januari

Op 18 januari organiseren we vanaf 16.00 uur een digitaal cao-café. Hierin bespreken we de ontwikkelingen tot nu toe én hoe we verder gaan. Wil je meedoen aan dit cao-café stuur dan een e-mail naar: woondiensten@fnv.nl.

Jouw mening is belangrijk!

In het nieuwe jaar zullen de cao-onderhandelingen worden voortgezet. Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte! Als je vragen, opmerkingen of een reactie hebt ten aanzien van het cao-traject, laat het ons dan weten door een email te sturen naar: woondiensten@fnv.nl. Het is goed dat wij weten wat je er van vindt. Maar het is natuurlijk nog veel beter als werkgevers weten wat de corporatiemedewerkers van hun cao-voorstellen vinden. Laat je eigen directeur/bestuurder dus vooral ook kennis nemen van je mening!

Janneke doet verslag

Na elke onderhandelingsronde maakt Janneke een vlog. Je kunt deze hier bekijken: