Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werknemers cao tentoonstellingsbouw leggen nadruk op behoud banen

portret Erna Bosschart
Door Erna Bosschart 13 juli 2021

Een meerderheid van de FNV-leden heeft voor het eindbod van de werkgevers in de cao Tentoonstellingsbedrijven gestemd. De huidige cao loopt tot 31 december 2021. Sabine de Vriend, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: ‘We spreken over overleven van deze crisis, behoud van werkgelegenheid en perspectief voor de toekomst. Daar gaan we na de zomer mee verder.’

In de zomer van 2019 startten we al met onderhandelingen over de verlenging van de cao tentoonstellingsbedrijven per 2020. Kort na het opschorten daarvan in januari 2020, kwam de sector vanaf maart 2020 door corona bijna helemaal tot stilstand. De Vriend: ‘Wij willen na de zomer direct verder praten over verlenging van de cao vanaf 2022. De toekomst van alle mensen werkzaam in de sector is daarbij het uitgangspunt.’

Prijscompensatie

In de verlengde cao zijn de belangrijkste afspraken dat medewerkers een prijscompensatie van 1,25% per 1 september 2021 zullen ontvangen. Ook krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van € 150,- (bruto & naar rato) bij de salarisbetaling van december 2021. De Vriend: ‘We moeten in deze sector nu samenwerken. Maar nu is het ook het moment daar dat we met het oog op de toekomst het fundament van de cao bespreken. Om de sector gezond te houden.’

Nieuw systeem

Naast bovenstaande afspraken worden daarom in deze cao de eerste stappen gezet naar de invoering van een verbeterd functiegebouw. De Vriend: ‘Het oude systeem voldeed niet meer. In het nieuwe systeem zijn functies opnieuw beschreven en gewaardeerd. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de resultaatgebieden en competenties van medewerkers.’

Eerlijke salarisverhoudingen

Het nieuwe systeem moet leiden tot een objectieve vaststelling van salarissen en daarmee tot eerlijke salarisverhoudingen tussen collega’s. De Vriend: ‘Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken een beloningsonderzoek uit te laten voeren en de uitkomsten daarvan mee te wegen in de volgende cao.’