Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Inzet voor nieuwe cao Bouw & Infra

Lees de uitslag van het onderzoek onder onze leden

Redactie
Door Redactie 22 januari 2021

In aanloop naar de cao-onderhandelingen deden we afgelopen najaar een uitvraag onder leden. We wilden graag weten wat jullie belangrijke onderwerpen vinden om op in te zetten bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao Bouw & Infra. Een samenvatting daarvan lees je hier.

Startmoment nog even afwachten

Vanwege corona wachten we op dit moment nog op een geschikt moment om de onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra te starten. In de tussentijd laten we je graag weten wat er uit ons onderzoek onder de werknemers in de sector is gekomen. Waar moeten we op inzetten bij de onderhandelingen?

Deelnemers onderzoek

Het onderzoek is door 938 deelnemers ingevuld. Iets meer dan de helft zijn bouwplaats-werknemers, het andere deel betreft UTA-werknemers. Verreweg de meesten werken in de woningbouw, daarna komt de utiliteitsbouw en daarna de infra.

Alle onderwerpen belangrijk

Veel voorstellen waren voor de cao Bouw & Infra 2020 ingezet, maar vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021. We vroegen wat de deelnemers de belangrijkste onderwerpen vinden, wanneer je deze tegenover elkaar zet. Het is uit het onderzoek duidelijk dat álle onderwerpen belangrijk worden gevonden.

Dit valt op

De zwaarwerkregeling staat bovenaan op de lijst. Bijna 5 op de 10 deelnemers kiest hiervoor. De zwaarwerkregeling voor bouwplaats-werknemers is nu geregeld in de cao BTER Bouw & Infra. We zijn druk bezig met de uitvoering van deze regeling.

Voor UTA-werknemers is er - nog - geen zwaarwerkregeling. UTA-werknemers vinden dit niet terecht. Ze wijzen op verschillende situaties. De bouwplaats-werknemer die in de laatste jaren als UTA-werknemer werkt. De meewerkend uitvoerder die een gelijke zware lichamelijke belasting kent als zijn collega’s op de bouwplaats. De werkdruk voor UTA-werknemers die alleen maar toeneemt. De oplevertermijnen worden namelijk steeds korter en het werk moet met steeds minder mensen worden gedaan. Ook worden de uitzendkrachten in de bouw genoend (een lastige omdat we deze aan een andere cao-tafel moeten regelen). Ze horen er wel bij.

Direct na de zwaarwerkregeling komt de loonsverhoging (4 op de 10 deelnemers zet dit onderwerp bovenaan). Zoals een van de deelnemers het zegt: ‘Gewoon een goede loonsverhoging, men kan wel zeggen het is crisis maar daar merk je op de bouw niks van. Er moet gewoon gewerkt worden.’
Ook leeftijd is een factor om voor de loonsverhoging te kiezen boven de zwaarwerkregeling. Sommige deelnemers geven aan dat voor jongeren de zwaarwerkregeling een minder belangrijk onderwerp is dan de loonsverhoging.

Iets meer dan 1 op de 10 deelnemers kiest voor het pensioen op niveau houden.

Als het gaat om de andere onderwerpen staat veilig en gezond werken voor de deelnemers aan het onderzoek bovenaan. Veilig en gezond werken door alle partijen op de bouwplaats met duidelijke afspraken voor iedereen. En waarop wordt toegezien. Een deelnemer pleit voor vaker – onaangekondigd - bezoek van de Inspectie SZW.

Bij het onderwerp corona geeft 1 op de 5 deelnemers aan dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Voorop staat het niet kunnen houden van 1,5 meter afstand, vooral in de schaftkeet. Daarnaast geen schone en te weinig wc’s. Wasgelegenheid is niet op orde. Ook wordt gewezen op het gebrek aan handhaving of lakse handhaving op de coronamaatregelen. FNV Bouwen & Wonen pakt dit onderdeel los van het cao traject op.

Veilig en gezond werken wordt gevolgd door het terugdringen van de werkdruk, en het begrenzen van de werktijden. De de volgende punten worden aangegeven: reisuren, overuren en bereikbaarheidsdiensten moeten beperkt worden. Voorbereiden en opruimen hoort bij het werk.

Voor UTA-werknemers moet daarnaast worden gekeken naar een vergoeding over deze uren. De planning moet niet steeds worden ingekort. En het aantal UTA-werknemers moet worden afgestemd op de grootte van het werk. Kortom: het werk moet werkbaar blijven. Er is een duidelijk verband met veilig en gezond werken.

En de overige onderwerpen? De hete zomers vragen om goede afspraken, er moet een hitteprotocol komen. En net zo’n app of webpagina als voor vorst. Wanneer sprake is van onwerkbaar weer wegens hitte kan de beschikbare tijd worden gebruikt voor scholing of duurzame inzetbaarheid.

Voor scholing en duurzame inzetbaarheid is tijd en budget nodig, los van het Tijdspaarfonds. Leerlingen moeten een goede beloning krijgen.

Hoewel verschillend tegen de hoogte van een minimumtarief in de cao wordt aangekeken, is een gelijk speelveld voor werknemers en zzp’ers de gemene deler. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor veiligheidsverplichtingen. Het krijgen van een vast dienstverband is belangrijker dan het stimuleren van zzp-schap. Dat vraagt wat van een minimumtarief. Voor beide groepen is een eerlijke beloning aan de orde.

Hoe gaan we verder?

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de cao-adviescommissie. Op basis daarvan is de voorstellenbrief die we bij de start van de onderhandelingen aan de werkgevers overhandigen, vastgesteld. De cao-onderhandelingen starten zodra dit in verband met corona mogelijk is. We houden je op de hoogte.

Vragen of opmerkingen

Mocht je tussendoor vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar bouw@fnv.nl.

#WijbouwenNL