Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Generatiepact Woningcorporaties: de stand van zaken

Redactie
Door Redactie 19 januari 2021

Sinds 1 januari 2019 geldt een generatiepact voor jou als medewerker van een woningcorporatie. Het doel hiervan is om jonge mensen de kans te bieden in te stromen in onze branche. Corporatiemedewerkers vanaf 63 jaar kunnen minder gaan werken. De uren die hierdoor vrijkomen worden bij voorkeur op corporatie-niveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger. Hoe het ermee staat lees je hier.

Zo werkt het generatiepact

Bij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder minder gaan werken. De cao-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de medewerker: 80% werken, 90% loon ontvangen en voor 100% pensioen opbouwen. De uren die hierdoor vrijkomen worden het liefst op corporatie-niveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger. Het generatiepact loopt tot 1 januari 2022.

Vragenlijst ingevuld door corporaties

De cao-partijen wilden graag weten hoeveel gebruik er van het generatiepact wordt gemaakt en hoe corporaties de herbezetting regelen. In september 2020 is voor de tweede keer aan de corporaties gevraagd een vragenlijst over het generatiepact in te vullen. De eerste uitvraag was een jaar eerder, in september 2019.

Deelname aan generatiepact in cijfers

Er zijn 114 corporaties (in 2019: 147 corporaties) die de vragenlijst over deelname aan het generatiepact hebben ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat tussen 1 januari 2019 en begin september 2020 (doorberekend over de hele bedrijfstak) circa 660 medewerkers deelnemen of hebben deelgenomen.

In de eerdere uitvraag in 2019 waren dat er circa 510. Uit de cijfers van ons pensioenfonds (SPW) weten we dat er op 1 januari 2019 3.338 medewerkers van 35 jaar of jonger in dienst waren bij de corporaties. Op 1 juli 2020 zijn er 3.728 medewerkers van 35 jaar of jonger in dienst. Dit is een toename van 390 medewerkers. In september 2019 was er een toename van 142 medewerkers.

Herbezetting blijft een aandachtspunt

De cao-partijen zijn tevreden met de deelname aan het generatiepact. Het pact wordt in de praktijk goed gebruikt en het levert een bijdrage aan de herbezetting van de vrijgekomen formatie door medewerkers van 35 jaar of jonger. Maar de mate van herbezetting blijft een aandachtspunt. Het percentage van herbezetting is in 2020 lager dan in 2019. In een sector waar de komende jaren veel ouderen gaan uitstromen, is de instroom van jongeren broodnodig.

Evaluatie generatiepact eind 2021

In 2021 gaan de cao-partijen het generatiepact evalueren. Er wordt dan onderzocht of de regeling voldoet aan het beoogde doel (herbezetting door jonge medewerkers) en of en zo ja, op welke wijze het generatiepact wordt voortgezet.