Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Aedes verrast ons met thuiswerkbeleid

Geen afstemming met vakbonden

Redactie
Door Redactie 27 november 2020

Terwijl we aan de cao-tafel nog praten over het recht op thuiswerken, een onkostenvergoeding daarvoor en een onderzoek naar Het Nieuwe Werken, verraste Aedes ons vorige week met een notitie, model thuiswerkovereenkomst en een plan van aanpak ‘Thuiswerkplek’. Over deze informatie is geen (inhoudelijke) afstemming met vakbonden geweest. Let dus op waarmee je akkoord gaat!

Thuiswerkbeleid ook na Corona

Aedes geeft in haar notitie informatie voor (effectief) thuiswerkbeleid dat ook na Corona is in te zetten. Daarbij vermeldt Aedes dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft als de werkgever thuiswerkbeleid wil vaststellen. Die bewering vraagt wel enige nuance….

Rol or: advies- én instemmingsrecht

De or heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), adviesrecht over thuiswerkbeleid. Het gaat hier namelijk om een belangrijke verandering in de organisatie van de werkzaamheden. Namelijk de introductie van een nieuw organisatieconcept, het thuis-, of “plaats-onafhankelijk” werken, met allerlei gevolgen voor de wijze waarop de bedrijfsvoering georganiseerd is/was.

Vervolgens hebben ondernemingsraden, op grond van de WOR in ieder geval instemmingsrecht op ondere andere de volgende punten:

  • Arbeidsomstandigheden. Thuiswerkbeleid gaat over arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek. De or moet instemmen met het beleid hoe hier vorm aan te geven
  • Werktijden en bereikbaarheid. Ook hier heeft de or instemmingsrecht
  • Regelingen ten behoeve van privacybescherming. Doordat ICT-voorzieningen, laptops en smartphones een grote rol spelen bij het thuiswerken, worden er ook meer gegevens van medewerkers bijgehouden, vaak automatisch. Zo kan bijvoorbeeld het inloggen op een bedrijfsnetwerk automatisch geregistreerd worden en geven veel smartphones automatisch door waar iemand zich bevindt. Met het oog op de privacy moet dit zorgvuldig gebeuren.

Medezeggenschap moet rol vervullen

Door de samenhang van deze componenten én de mogelijkheid om het thuiswerkbeleid ook ná Corona door te laten lopen, is het erg belangrijk dat de medezeggenschap de rol kan vervullen die haar toekomt.

Let op waarvoor je tekent!

Bij de informatie van Aedes zit ook een model voor een thuiswerkovereenkomst. Daar zitten enkele elementen in, waarvan wij vinden dat je er goed over na moet denken vóórdat je er voor tekent:

  • Dit model is opgesteld vanuit een éénzijdige benadering vanuit Aedes. Het thuiswerken wordt niet gezien als een recht. Je kunt gedwongen worden om op geplande thuiswerkdagen toch naar kantoor te komen. En de overeenkomst kan, met een opzegtermijn van maar een maand, door je werkgever opgezegd worden. Dit model biedt jou als werknemer niet de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Dit kan relevant worden wanneer jouw privésituatie verandert of als de kantoorruimte van de woningcorporatie zo wordt ingekrompen dat thuiswerken wel móét (terwijl jij dat liever niet doet).
  • Artikel 4.1 stelt: ‘De werknemer is als hij thuiswerkt bereikbaar binnen de normale werktijden van de corporatie', dat is 12 uur op een dag (en op één dag in de week zelfs 14 uur) en veel meer dan 36 uur per week!
  • In artikel 11 wordt de aansprakelijkheid voor schade aan ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen zondermeer bij jou als werknemer neergelegd. Het hoeft dus niet persé te gaan om onzorgvuldig handelen.

Betere privé-werk balans

Het Nieuwe Werken (HNW), thuiswerken, tijd- en plaats-ongebonden-werken. Het zijn allemaal begrippen die te maken hebben met het op een ándere manier organiseren van je werk. Hoe dit er in de sector Woondiensten uit gaat zien, is nog niet uitgekristalliseerd. Wat wél duidelijk is, is dat vakbonden deze ándere manier van werken niet alleen zien als een instrument van je werkgever om zaken efficiënter te doen. Of om thuiswerken te regelen in Coronatijd. Of om het milieu te sparen.

Wij zien hierin juist ook mogelijkheden om tot een betere privé-werk balans te komen en regelruimte voor medewerkers te creëren. Mogelijkheden ook voor een andere stijl van leidinggeven. Een goed beleid op het gebied van HNW vraagt om een zorgvuldig traject waar medewerkers, or en vakbonden bij betrokken worden en om input worden gevraagd.

Verder aan de cao-tafel

Op 3 december praten we verder over een nieuwe cao. Wij willen dat er, ondanks de informatie die Aedes nu zelfstandig heeft opgesteld, serieus gesproken wordt over álle voorstellen die rond dit onderwerp op tafel liggen. De afspraken die in een nieuwe cao gemaakt worden, zullen doorgevoerd moeten worden in het thuiswerkbeleid van corporaties. Ook als dat beleid vóór 1 januari 2021 tot stand is gekomen. Werkgevers (en ondernemingsraden) moeten hier rekening mee te houden.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen? Je kunt ons bereiken via woondiensten@fnv.nl