Werken op 1,5 meter in de Woondiensten

Redactie
Door Redactie 14 mei 2020

Door de maatregelen die de overheid heeft genomen om het coronavirus te beheersen, mag er voorlopig alleen maar gewerkt worden als er rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand. Daarbij moeten er ook andere maatregelen genomen worden. Het is belangrijk dat corporatiemedewerkers hun werkzaamheden in een veilige- en gezonde werkomgeving kunnen doen.

Om corporaties hierin te ondersteunen is door FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en Aedes een handreiking opgesteld waarin de maatregelen voor de werksituatie in een woningcorporatie zijn uitgewerkt.  

3 aspecten van de maatregelen

De maatregelen in deze handreiking betreffen 3 aspecten van corporatiewerkzaamheden: het werken op kantoor, in bouw- en onderhoud én werken in de wijk. Ze gaan uit van de RIVM-richtlijnen en algemene uitgangspunten van Arbowetgeving. 

Niet alleen een mondkapje

De maatregelen zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet. Dat betekent dat er éérst gekeken moet worden naar een aanpak aan de bron. Als dat niet kan, moeten technische of organisatorische maatregelen worden genomen. En pas in laatste instantie moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet worden. Dit voorkomt dat de werkgever zich er 'makkelijk vanaf kan maken' door je alleen maar met een mondkapje op pad te sturen.

Rol van de or

Vanwege de coronamaatregelen dienen binnen de corporatie de risico’s op besmetting met het coronavirus tijdens het werk geïnventariseerd te worden. Dit uiteraard in het kader van de reguliere, door de Arbowet verplichte RIE. Bij deze inventarisatie en het daaropvolgende plan van aanpak met maatregelen is de ondernemingsraad (or) nauw betrokken. De or heeft sowieso een belangrijke taak om de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van coronamaatregelen.

Handreiking 'Werken op 1,5 meter'

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen snel gaan, zal deze handreiking ook regelmatig aangepast worden. Kijk dus af en toe of er een nieuwe versie beschikbaar is.

Wij gaan er vanuit dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit deze handreiking zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is. Wanneer je twijfelt over de naleving van de richtlijnen, maak daarvan dan melding bij de corona-coördinator binnen je organisatie, je leidinggevende of je werkgever. Als je FNV-lid bent kun je uiteraard ook bij ons terecht!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.