Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat voor cao betonpompbedrijven

Redactie
Door Redactie 23 december 2019

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao betonpompbedrijven. Met een looptijd van 1 sept 2019 t/m 31 december 2020, een totale loonsverhoging van 3,75% (per 1 januari 2019 2% en per 1 juli 2020 1,75%) en afspraken voor een individueel Duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Betonmixer

Op dinsdag 6 november hebben cao-partijen (Branchevereniging Betonpompbedrijven, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen) een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Betonpompbedrijven die loopt van 1 september 2019 t/m 31 december 2020. Het onderhandelen heeft wat langer geduurd, mede door de onduidelijkheden die in de sector ontstonden rondom PFAS en de stikstofcrisis. 

Daarnaast moesten er ook ten aanzien van pensioen en het pensioenakkoord de nodige noten worden gekraakt. Na het formele overleg van 9 november hebben we informeel en via e-mail de laatste puntjes kunnen zetten. Dit heeft geleid tot onderstaand resultaat. Het woord is aan de leden om hun oordeel te geven over het bereikte resultaat.

Cao-resultaat

Over de onderstaande punten hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt:

  • De salarisschalen worden met ingang van 1 januari 2020 met 2% verhoogd en per 1 juli 2020 met 1,75%;
  • De maandelijkse vergoeding voor gebruik van eigen vervoer ten behoeve van het woon-werkverkeer wordt per categorie met 5 euro verhoogd;
  • Cao-partijen willen werkgevers en werknemers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en indien nodig stimuleren om actie te ondernemen. 
    Met ingang van 1 januari 2020 wordt de premie schadevrij werken omgezet in een jaarlijkse Duurzame Inzetbaarheids-voucher (DI-voucher), ter hoogte van € 350 per jaar, voor alle werknemers in de betonpompenbranche. Werknemers kunnen deze voucher benutten om duurzaam inzetbaar te blijven. 
    Vanaf de leeftijd van 55 jaar mogen deze vouchers ook worden omgezet in tijd en worden aangewend om verlof te sparen of om eerder te kunnen stoppen met werken (zwaar-werk-regeling pensioenakkoord) dan wel om minder te kunnen werken. (zie voor meer informatie ook het bijgevoegde onderhandelingsresultaat).
  • Vanuit het pensioenakkoord kunnen cao-partijen afspraken maken om het mogelijk te maken voor werknemers om eerder dan de aow-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken, op basis van de zogenaamde zwaar-werk-regeling. Vanuit het pensioenakkoord is het mogelijkheid om meer verlof te gaan sparen. Met de werkgevers gaan we de mogelijkheden verkennen om extra verlof te sparen en deze in te zetten voor de zwaar-werk-regeling. Daarnaast zal eind 2020 de premie voor de 55-regeling (aanvullend pensioen) vervallen. Ook deze premie willen we graag inzetten voor de zwaar-werk-regeling.

Stem over het resultaat

Tot uiterlijk 6 januari 2020 kan je met het toegestuurde formulier per post stemmen over het cao-resultaat.