Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao Hoveniers

Redactie
Door Redactie 27 juli 2021

Op donderdag 15 juli 2021 was het vijfde cao-overleg. Aan het einde daarvan hebben we een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao bereikt met de werkgevers. Nu is het aan jou om te stemmen!

Hoveniers

Stemprocedure

Hierbij sturen we je de raadpleging over het onderhandelingsresultaat. Jij mag immers als vakbondslid je stem uitbrengen. Elke stem telt mee. De meerderheid van de uitgebrachte stemmen geldt als uitslag. Dus als je niet stemt, dan laat je je stem verloren gaan. Je kunt stemmen tot en met maandag 23 augustus. De stemming is digitaal via de button onderaan dit nieuwsbericht. Mocht je daar problemen mee ondervinden, neem dan contact op met het secretariaat van de FNV in Utrecht via cbb-utrecht@fnv.nl.

Online ledenbijeenkomst

Tussentijds organiseren we een online bijeenkomst over het onderhandelingsresultaat. Je bent als lid uitgenodigd en ook mag je een collega die geen lid is gerust aanmelden als introducé. Iedereen is welkom om mee te praten over het onderhandelingsresultaat. Deze online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 augustus van 19:00 tot 20:00 uur (indien nodig kunnen we langer blijven praten). Je kunt je heel simpel aanmelden voor deze online bijeenkomst door een mail te sturen naar het secretariaat van de FNV in Utrecht via cbb-utrecht@fnv.nl. Graag je naam erbij vermelden en “bijeenkomst hoveniers 3 augustus”. Dan ontvang je de dag ervóór de link naar de (Teams) bijeenkomst.

Het onderhandelingsresultaat

De kaderleden van de cao-commissie in de hovenierssector hebben het onderhandelingsresultaat uitgebreid besproken. De plussen en minnen zijn tegenover elkaar gezet. De cao-commissie heeft geconcludeerd dat dit een goed onderhandelingsresultaat is.   

  • Er staat een redelijke loonsverhoging in van twee keer 2,5 procent (looptijd twee jaar). Dat ligt boven het gemiddelde in cao’s tot nu toe (op dit moment rond 2 procent). Het is ook boven de huidige inflatievoorspelling (ook rond de 2 procent). En vergeleken met andere groene cao’s (bijvoorbeeld Bos en Natuur) is de loonsverhoging in de hovenierssector beter.  
  • De laagste schaal krijgt een extra structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 september 2021. Waarom eigenlijk niet nóg een keer 1 procent extra per 1 september 2022? Omdat daarmee dan schaal 1 zou gaan samenlopen met schaal 2 en dat is niet de bedoeling in het loongebouw.
  • De eenmalige uitkering van €300 wordt op prijs gesteld. Het blijft natuurlijk een eenmalig bedrag, maar tegelijkertijd levert zo’n vast bedrag meer op voor de lagere inkomens dan de hogere inkomens. Op een jaarsalaris van €30.000 is €300 immers 1 procent, op een jaarsalaris van €60.000 is €300 0,5 procent.
  • Ook de verhoging van de maximum dagvergoedingen in de reiskostenregeling is een financiële verbetering. Helaas zijn de maximumbedragen niet afgeschaft (zoals wij wilden), maar dit is wel een stap in de goede richting. We gaan je op een later moment extra informeren over het fiscaal kunnen verrekenen van niet-vergoede reiskosten. Dat staat al in de cao en werkgevers werken daar aan mee als je erom vraagt.
  • Verder zit financiële verbetering in de verhoging van de kledingvergoeding (als je de kleding zelf moet aanschaffen).
  • Er zijn stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Helaas nog geen concrete afspraken, maar we zijn na een jaar studie samen met werkgevers echt serieus bezig met bespreken van diverse mogelijkheden zoals RVU regeling vervroegde uittreden, tijdspaarregeling en/of uitbreiding seniorenregeling. We gaan hiermee verder en hopen dit jaar nog concrete afspraken te maken. Ook het hitteprotocol en coronaprotocol hopen we op korte termijn af te kunnen spreken. Zodra die protocollen af zijn, ontvang je daarover informatie.    
  • We hebben wél concreet in de cao kunnen afspreken dat vrijstelling van overwerk en consignatie niet langer afhankelijk is van deelname aan de seniorenregeling. Dat is een mooi punt. Als je recht hebt op deelname aan de seniorenregeling (of je daar nu wel of niet voor kiest) heb je vrijstelling van overwerk en consignatie.
  • De verslechteringsvoorstellen van werkgevers zijn van tafel. Dus geen wachtdagen bij ziekte, geen afschaffing extra verlofuren bij 10- en 25-jarig dienstverband, geen verplicht werken op zaterdagmiddag, geen gewone bedrijfstijd vanaf 5:00 uur ’s ochtends. Wij hebben deze verslechteringen vasthoudend geweigerd. De verslechteringen zijn door werkgevers uiteindelijk ingetrokken.

We hebben niet alles kunnen afspreken zoals we dat zelf wilden. We hadden een hogere inzet. Inzet en uitkomst is zelden hetzelfde bij onderhandelen. Dat weten we allemaal. Al met al ligt er met dit onderhandelingsresultaat een goed pakket aan afspraken.

Stem mee!

We leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies aan je voor. We roepen je dus op om JA te stemmen, VOOR het onderhandelingsresultaat. Alvast onze hartelijk dank voor je stem. Wij hopen, dat je het eens kunt zijn met ons positieve oordeel over het onderhandelingsresultaat.

Breng je stem uit