Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Extra coronamaatregelen Royal FloraHolland

Stem over het resultaat

Redactie
Door Redactie 20 mei 2020

We zijn al een tijdje in overleg met Royal FloraHolland (RFH) over de impact en de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfsvoering van RFH. Afgelopen maandag is er een resultaat bereikt over een extra pakket coronamaatregelen, omdat de overheidsmaatregelen zoals de NOW en Noodfondssierteelt niet afdoende zijn. Maar het laatste woord is aan jou. Dus laat je stem horen!

Het pakket coronamaatregelen 

Het pakket noodmaatregelen die RFH en wij hebben bepaald bestaat grofweg uit 3 onderdelen:

  • Koningsdag: op verzoek van kwekers is er geveild. Daarom wordt deze dag niet gezien als feestdag maar is de afspraak dat er per gewerkt uur, naast loon, een uur verlof wordt toegekend. 
  • De periodieke verhoging op basis van de dialooggesprekken wordt opgeschoven van april naar 1 oktober en wordt dan toegekend.
  • De cao-verhoging van 2,5% op 1 juli wordt opgeschoven naar 1 oktober en gaat dan in.

Daarnaast is ook gesproken over het opschorten van de variabele beloning, maar dat is een zaak die besproken wordt met or. Dit hebben wij dan ook bij directie van RFH aangegeven.

Bekijk ook het volledige eindresultaat

Hoe het is zo gekomen?

Onderaan deze pagina kun je het uitgebreidere verhaal lezen over hoe dit hele proces verlopen is. Misschien geeft dat inzicht in wat zich allemaal heeft afgespeeld.

Laat je stem horen!

Het gaat erom wat jij vindt. Dus laat voor vrijdag 29 mei je snel horen, zodat wij verder kunnen

Stem nu!

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen Brandenburg. Of kijk op onze site voor meer informatie over corona en werk.

Sinds 16 maart zijn we op verzoek van Royal FloraHolland (RFH) in gesprek over de effecten die de coronacrisis met zich meebrengt. De eerste weken waren ongekend slecht en de verliezen waren groot.

Vanuit RFH kwam het verzoek om te praten over afspraken uit de cao. Leidinggevenden kregen regelmatig een update van de maatregelen die RFH ging nemen en moesten dit aan de collega’s meedelen. RFH heeft een tijd gewacht met breed bekend maken van de stand van zaken met betrekking tot omzetverlies en de stappen waarover men in overleg was met bonden.

De vakbondsbestuurders hebben bij hun hoofdbestuur toestemming moeten vragen om in overleg te gaan. Binnen zowel FNV als CNV was de mening dat cao’s niet mochten worden opengebroken omdat de regering werkte aan een noodmaatregel (NOW-regeling) die garanties gaf voor de loondoorbetaling. Bij omzetverlies van minimaal 20%, zou overheid maximaal 90% van de loonkosten voor haar rekening nemen. 

RFH heeft echter te maken met seizoensinvloeden en daarmee werd geen rekening gehouden in de NOW, reden voor (hoofd)bestuur FNV en CNV om toestemming te geven om mee te denken over oplossingen.

Echter, we zijn nu 2 maanden verder en hebben gezien dat het werk inmiddels weer is aangetrokken, dat de omzetten vrij snel verbeteren en dat het tijd is om medewerkers te informeren. RFH heeft vanaf 6 maart verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarbij vanuit RFH de situatie wordt toegelicht. De medewerkers die deze bijeenkomsten konden volgen, waarderen dat er eindelijk openheid gegeven wordt over de financiƫle situatie, maar geven ook aan dat deze openheid en transparantie lang op zich heeft laten wachten.

Naar de toekomst toe wil men dat deze openheid blijft en vindt men dat de communicatie verbeterd moet worden. 
RFH heeft de afgelopen periode meerdere voorstellen gedaan waarop wij gereageerd hebben. Uiteindelijk hebben wij als bonden twee voorstellen op tafel gelegd, waar RFH op kon reageren. Geen van beide werd geaccepteerd, omdat geen garantie voor definitieve uitbetaling van cao-verhoging wilde gegeven. RFH hield vast aan het standpunt dat men dat pas in september met de bonden verder wilde bespreken. Dit was voor ons en de onderhandelingsdelegatie een brug te ver. 

Op 13 mei is door ons duidelijk gemaakt dat RFH de keuze heeft tussen beide voorstellen en dat het gevaar bestaat dat bij stemming alle voorstellen van tafel worden geveegd en gewoon de cao moet worden nageleefd. Op 18 mei hebben we alsnog met de directie van RFH een resultaat bereikt.

Het leek ons goed om jullie door het hele proces mee te nemen zodat duidelijk is dat we vanuit een problematische situatie de bereidheid hadden om tot een oplossing te komen, maar dat het te ver gaat om de rekening zo dominant op het bord van de medewerkers te leggen. De discussie over sterkste schouder en zwaarste lasten, die wij vanaf het begin wilden voeren, of het beroep op directie om een signaal af te geven door een aanzienlijke duit in het zakje te doen, liep telkens uit op een antwoord dat het voor iedereen geldt en dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen groepen. 

Ook medewerkers hebben een beroep gedaan op de sterkste schouders, tijdens de terugkoppeling van de bijeenkomsten, maar het mocht niet baten.

Daarom is het nu middels het (online) stemformulier van groot belang om te stemmen, waarbij we jullie vragen om aan te geven of je kunt instemmen met het bereikte resultaat.