Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Rol van de or bij het pensioen

Redactie
Door Redactie 28 augustus 2019

Het pensioenakkoord; het was groots in het nieuws. Dit kan voor de ondernemingsraad een goed moment zijn om de arbeidsvoorwaarde pensioen weer eens op de agenda te zetten. De or heeft namelijk instemmingsrecht. Tel daarbij de ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid en het generatiepact op, dan heb je als or helemaal een goede reden om het te bespreken in een volgende vergadering.

Pensioenakkoord

Door het pensioenakkoord moet het Nederlandse pensioenstelsel de komende jaren opnieuw worden ingericht. Hier krijgen or’s ook mee te maken. Ga dus na of en op welke manier de betrokkenheid van jouw or in de nieuwe situatie geregeld is.

Wanneer heeft or invloed op pensioen?

Is het pensioen bij jou in het bedrijf niet ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds of is het pensioen in de cao niet volledig geregeld? Dan heeft de or sinds 2016 instemmingsrecht bij het vaststellen, intrekken en wijzigen van de pensioenovereenkomst. Dit is vastgesteld in WOR artikel 27, lid 1, onderdeel a en lid 3. Is het pensioen wel via een bedrijfstakpensioenfonds geregeld of door werkgevers en vakbonden vastgelegd in een cao, dan speelt de or eigenlijk geen rol meer. Toch kan het zo zijn dat er nog aanvullende rechten voor de or zijn. Dit is het geval alsde pensioenregeling in de cao alleen handvatten biedt  en de nadere uitwerking aan de werkgever en or is overgelaten. Als dit het geval is, geldt het instemmingsrecht voor de or op die nadere uitwerking. 

Uitvoeringsovereenkomst   

Als er eenmaal een pensioenregeling ligt, maakt de werkgever met de uitvoerder afspraken over de wijze van uitvoering. Dit kan een pensioenfonds of verzekeraar zijn. Deze afspraken worden in de zogenaamde uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsregeling vastgelegd. De or is hierbij niet betrokken, tenzij er in deze overeenkomst zaken staan die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Bijvoorbeeld op de manier waarop de pensioenpremie wordt vastgesteld. Is dat het geval? Dan heeft de or op grond van WOR, artikel 27, lid 7 instemmingsrecht. Maar let op: je moet zelf in de gaten houden of jouw or instemmingsrecht heeft. De werkgever moet de or informeren over iedere wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en over het aangaan of opzeggen ervan. Dit is geregeld in WOR artikel 31 F. Het is dus belangrijk dat de or de uitvoeringsovereenkomst of –regeling aandachtig doorneemt.

Deskundigen of scholing

Voor alle wijzigingen rondom het pensioen en de regelingen erom heen, geldt dat er specialistische kennis nodig is. Je doet er daarom soms verstandig aan om de hulp van een deskundige in te schakelen. Maar je kunt daar ook in het scholingsplan vast rekening mee houden door als or scholing te volgen op het gebied van pensioen.