Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Invoering twee-seizoenenrooster Wegenwacht

Redactie
Door Redactie 22 oktober 2018

Op 1 januari 2019 zal er definitief gewerkt worden met het twee-seizoenenrooster. Hieraan voorafgaand is er met de vakbonden overleg geweest over deze roosters en een pilot gehouden.

De ANWB wilde graag een ander rooster voor de Wegenwacht om zo tot een betere afstemming van de bezetting en het pechaanbod te komen. De FNV steunde dit initiatief onder de voorwaarde dat er metingen zouden komen het een en ander zou verlopen en dat de werknemers voldoende zeggenschap zouden houden. De OT zou nauwelijks veranderen.

Enquête

In 2017 zijn wij begonnen met dit proefrooster. Na 7 maanden hebben wij een enquête onder de deelnemers gehouden onder de wegenwachters die een volledig rooster draaiden. De enquête is door ruim 400 wegenwachters ingevuld en er kwam een aantal zaken aan de orde die niet was voorzien.

Een voorbeeld was dat er veel lange weken niet gebroken konden worden en dat het verzoek om op woensdag vrij te krijgen bijna niet gehonoreerd kon worden. Dit is in 2018 aangepast met een aantal nieuwe afspraken.

Deze afspraken betroffen de verschoven avonddienst van 15.45/16.00 uur op zondag. Dit was ook oorzaak dat de OT voor deze dienst verlaagd werd. De Rca werd niet meer op maandag gegeven, maar deze twee Rca-dagen worden gebruikt om lange weken te breken.

Verder mag de roostermaker dienstsetjes aan elkaar koppelen om een mooier rooster te maken. Bij verschuiven van zo’n dienst, bijv. van 6.00 uur naar 7.00 uur hoeft hij de Wegenwacht niet van te voren te bellen.

Alle wijzigingen in het periodiek rooster t.o.v. het lopend basisjaarrooster kunnen door de Wegenwacht te allen tijde terug gedraaid worden.

Er waren ook positieve geluiden, zoals de aanvangstijden, die al in het lopend basisjaarrooster staan.

Positieve en negatieve reacties

In 2018 werd de proef doorgezet met de afgesproken veranderingen. Hierop kregen we zowel positieve als negatieve reacties. De negatieve reacties hadden met name te maken met vakanties, vrije dagen en zware lange weken. Deze reacties hebben wij bij de ANWB neergelegd, met het verzoek een oplossing te zoeken.

Er werd in 2018 wederom een enquête gehouden onder de wegenwachters die te maken krijgen met het nieuwe rooster. De reacties waren positiever dan de vorige keer, maar de opmerkingen over vakantie, vrije dagen en lange werkweken bleven bestaan.

Ondertussen vertelde de directeur Wegenwacht dat er tot nu 80 mensen zijn aangenomen, waarvan ook een aantal ASM’ers. Voor eind 2018 zal nogmaals een aantal nieuwe wegenwachten/ASM worden aangenomen die in 2019 het korps zullen versterken.

Ook zullen de komende jaren wegenwachters met pensioen gaan. Ook deze mensen moeten vervangen worden. Het zal de ANWB veel inspanning kosten om goede mensen te vinden voor de dienst waarmee de ANWB bekend is.

Zijn er toch problemen, neem dan in eerste instantie contact op met je teammanager of de roostermaker.

De FNV heeft een nieuwe website. Hierdoor kan het zijn dat links op deze pagina niet werken of afbeeldingen niet zichtbaar zijn. Excuses voor het ongemak.