Terugblik sectordag FNV Diensten 2024

Update vanuit de sector, hoofdlijnenakkoord, werkplan en workshops

Redactie
Door Redactie 5 juni 2024

Op 28 mei jl. vond opnieuw de jaarlijkse sectordag Diensten plaats, waarbij, onder begeleiding van de voorzitter van de sectorraad Johan Huver en de manager collectief Hettie Kijzers, de leden van de sectorraad, de fractie van het Ledenparlement en alle collega’s van de werkorganisatie aanwezig waren, alsmede de algemeen secretaris Bart Plaatje en AB-lid Khadija Tahiri Hyati.

sectordag FNV Diensten

In de ochtend stond een algemene update vanuit de sector en een toelichting op het hoofdlijnenakkoord van het extraparlementaire kabinet centraal. In de middag werden er verschillende praktische workshops gehouden over o.a. het maken van uitnodigende korte filmpjes en inzet van WhatsApp communities onder begeleiding van collega’s uit de beleidsadviesgroep, organising en campagnes. Ook kwam het sectorale werk- en ledenplan 2025 ter sprake.

Ledenontwikkeling

Na een kort welkomstwoord van de voorzitter en een korte introductie van het programma, werd stilgestaan bij de ledenontwikkeling waarbij het grote belang van het voortzetten van concrete acties en mogelijkheden voor ledenwerving en -behoud om de tendens van terugloop een halt toe te roepen. Lid-werft-lid is voor de werving erg populair alsmede opvolgen van potentiële leden (‘leads) via mailflows en belacties vanuit de FNV.

Cao-agenda

Daarna volgde een opsomming van een aantal van de lopende cao-trajecten en werd de stand van zaken en de behaalde successen in de onderhandelingen tot nu toe gepresenteerd. Gedurende het jaar 2024 lopen er binnen sector Diensten meer dan 30 intensieve cao-trajecten waarbij de FNV, samen met alle ledengroepen, hard moet werken om verbeterde arbeidsvoorwaarden binnen te halen. Wij hebben nog steeds te maken met de ernstige gevolgen van de hoge inflatie van vorig jaar, waardoor de bestaanszekerheid voor veel werknemers is afgenomen en velen maar moeilijk rond kunnen komen.

Activiteiten en successen 2024

Onder het motto 'We bouwen samen door op de ingeslagen weg' werd een krachtig signaal afgegeven om vooral strijdbaar te blijven en kansen te grijpen waar dat mogelijk is, en daarbij activistische middelen niet te schuwen. Er werd stilgestaan bij inspirerende voorbeelden van activerend vakbondswerk vanaf begin dit jaar, zoals:

  • Netwerkbijeenkomsten en overhandiging rapport Uitzend aan UWV (Flex)
  • Poortacties bij Fiber Delta Telecom (Zakelijke Dienstverlening)
  • Flyeracties bij ABN AMRO (Finance)
  • Ledenacties cao op Schiphol, in de treinen en op 1 mei (Schoonmaak)
  • Petitie betere arbeidsvoorwaarden bij facilitaire broadcastbedrijven en ludieke acties voor cao Grafimedia (Media & Cultuur).

Reactie FNV Diensten hoofdlijnenakkoord extraparlementair kabinet

Het hoofdlijnenakkoord is een akkoord tussen de vier partijen PVV, NSC, VVD en BBB. Dit Kabinet gaat vervolgens zelf aan de slag met de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord. Tijdens een presentatie van Jessica van Ruitenburg, lobbyist bij de FNV, werd ingezoomd op onderwerpen als bestaanszekerheid, arbeidsmarkt en -migratie, sociale zekerheid, overheid en publieke sectoren, klimaat, belastingen, zorg, overheidsfinanciën en toepassing en naleving van de grondwet en rechtsstaat. Opvallende elementen werden toegelicht en daarna vond in drie groepen een brainstorm plaats over de mogelijke directe gevolgen voor onze sector Diensten. Een van de uitkomsten was dat er flink getornd wordt aan de sociale zekerheid, met minder geld voor de gemeenten waarmee de Wmo-hulp en bibliotheken onder druk komen te staan, een verkorting van de WW-uitkering van 18 maanden en minder voorzieningen voor de Wia. Het WML minimumloon wordt niet verhoogd met alle gevolgen van doen voor de gekoppelde uitkeringen zoals de AOW.

Banenverlies door bezuinigingen en verhoging belasting kansspelen

FNV Media & Cultuur vreest banenverlies en een grotere financiële onzekerheid voor werknemers in deze sub-sector. Het recente Hoofdlijnenakkoord brengt voor de Media- en Cultuursector twee ingrijpende maatregelen met zich mee. Allereerst wordt de structurele financiering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met 100 miljoen euro verlaagd. Ten tweede wordt het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten grotendeels afgeschaft, waardoor het tarief stijgt van 9% naar 21% vanaf 2026. Dit zal grote gevolgen hebben voor publiek/gebruikers/consumenten maar ook voor de makers: de werkenden in deze subsector.

Bij Holland Casino verwachten wij ook problemen in verband met de verhoging van de belasting op kansspelen.

Reactie FNV breed

De FNV heeft dan eerder gereageerd op het hoofdlijnenakkoord, dat met open mond werd gelezen. ‘We hadden wel verwacht dat de publieke sector en werknemers te grazen genomen zou worden, maar dit gaat alle perken te buiten,’ aldus vakbondsvoorzitter Tuur Elzinga. Lees het volledige persbericht met de beschouwing vanuit de FNV.

Kernwaarden werkplan 2025

Vanuit de aanwezigen op de Sectordag wordt het belang van de kernwaarden van de FNV nog eens onderschreven: solidariteit, gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Op vele terreinen zien wij problemen in het akkoord. In de subgroepen is veel animo om actie te voeren voor zaken als een hoger minimumloon en een goede rvu-regeling. Ook in onze sector komt immers zwaar werk en nachtarbeid voor. Daarnaast is ondersteuning nodig van de kwetsbare groep 'Migrant Domestic Workers', als de maatregel dat illegaliteit strafbaar wordt doorgang gaat vinden. Deze punten zullen zeker terugkeren in het werkplan voor 2025 dat de sector in het najaar vaststelt.

Interesse om je ook te bemoeien met de activiteiten van de sector Diensten en deel te nemen aan de Sectorraad? Neem dan contact met ons op.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.