Onderhandelingsresultaat Pensioenregeling PFZW aangenomen

Overgrote meerderheid stemde in

facet hoofdkantoor FNV
Door Persvoorlichting 20 december 2023

Met 88% van de uitgebrachte stemmen heeft een overgrote meerderheid van de leden van de sectoren FNV Zorg & Welzijn en FNV Sport & Bewegen ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe pensioenregeling van PFZW.

Wet Toekomst Pensioenen

De nieuwe regeling is nodig vanwege de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Bert de Haas, bestuurder FNV: ‘De afgelopen periode hebben actieve, slapende of gewezen deelnemers van het pensioenfonds zich laten informeren via webinars, de website en vraag-en- antwoordsessies. Het resultaat van de stemming is de bevestiging dat we een mooie regeling hebben kunnen afspreken met evenwichtige afweging van belangen van verschillende doelgroepen. Het is een belangrijke eerste stap in het transitieproces naar de solidaire premieregeling die op 1 januari 2026 wordt ingevoerd.’

Positieve kanten behouden en compensatieafspraken

De komende periode blijft de FNV de leden informeren hoe het verder gaat. De onderhandelaarsdelegatie van de FNV zal, in samenwerking met de Clubvan25, waarin 25 actieve FNV-leden zitting hebben, het verdere verloop van de adviezen en de besluitvorming blijven delen met de achterban. De Haas: ‘PFZW heeft hiermee een belangrijke stap gezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Met het onderhandelaarsresultaat zijn de positieve kanten van de huidige regeling behouden en voor de mogelijke nadelen van de overgang is er een compensatieregeling afgesproken.’

Inhoud akkoord

In het akkoord zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

- Ambitie: in 42 jaar een pensioen van 80% van het deel van het salaris waarover pensioen is opgebouwd;
- Behoud van koopkracht en bestaanszekerheid door keuze voor de solidaire pensioenregeling;
- Oplossingen voor individueel onverzekerbare risico’s via de solidariteitsreserve;
- Ruimere dekking bij overlijden: partnerpensioen wordt 40% en wezenpensioen wordt 20% van het pensioengevend salaris;
- Behoud van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
- Ruimere mogelijkheden vrijwillige voortzetting van premieopbouw;
- Compensatie om de nadelen van het afschaffen van de huidige regeling te verzachten;
- Behoud collectiviteit door omzetten van alle bestaande pensioenen en pensioenopbouw naar de nieuwe regeling;
- Evenwichtigheid bij omzetten; verdeling vermogen afhankelijk van dekkingsgraad.

Voor meer informatie: Transitie nieuwe pensioenregeling PFZW - FNV

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.