Eerder stoppen met werken en overige afspraken

Lees wat we naast het pensioencontract nog meer afspraken

Redactie
Door Redactie 5 december 2019

Naast het uitwerken van afspraken over het pensioencontract in de stuurgroep hebben we met werkgevers en kabinet ook andere trajecten in gang gezet. Denk aan eerder stoppen met werken, gebruik toeslagen voor pensioenopbouw, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, het nabestaandenpensioen en een aanvalsplan voor werknemers zonder aanvullend pensioen.

afspraken eerder stoppen en pensioen

Eerder stoppen met werken

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 kunnen we in cao’s en ook individueel afspraken maken over ‘eerder stoppen met werken’. Hiervoor is een nieuwe wet in de maak. Een heel goed voorbeeld van hoe je dat kunt doen is de afspraak in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) over stoppen met werken na 45 jaar.
Bekijk de afspraken in de sector VVT(pdf).

  • Werkgevers kunnen in een periode van maximaal 3 jaar tot aan de ingangsdatum van de AOW jaarlijks €21.200 betalen aan werknemers die eerder willen stoppen met werken. Dit bedrag van maximaal € 21.200 wordt vrijgesteld van RVU-heffing (RVU is Regeling Vervroegd Uitreden).
  • Werknemers kunnen dit bedrag aanvullen::
    > door hun pensioen naar voren te halen;
    > en of door inzet van opgebouwd spaarverlof.

Deze nieuwe wet gaat het volgende regelen:

  • Gebruik van spaarverlof voor eerder stoppen.
  • Verruiming van het maximaal te sparen wettelijk verlof. 

In het pensioenakkoord hebben we afspraken gemaakt om toeslagen, zoals ploegentoeslagen, belastingvrij in te zetten voor pensioenopbouw. De vormgeving van de fiscale behandeling van toeslagen vergt nog nadere uitwerking.

In de periode 2021 tot en met 2024 komt jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar om knelpunten weg te nemen voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken dat regelingen worden vrijgesteld van de RVU-heffing. Voorwaarden om gebruik te gaan maken van deze € 200 miljoen moeten nog worden opgesteld.

Daarnaast komt er onderzoek naar de mogelijkheid om na 45 jaar werken een AOW-uitkering te krijgen. Dit onderzoek begint op zijn vroegst eind dit jaar en wordt pas eind 2020 afgerond.

Het pensioenakkoord onderkent dat het voor alle werkenden belangrijk is om verzekerd te zijn als je niet meer kunt werken door langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering tegen een acceptabele premie is alleen mogelijk als je dat met iedereen samen doet. Het doel is om voor zo'n verzekeringsplicht begin 2020 een voorstel op tafel te leggen en zzp-organisaties hierbij te betrekken.

Steeds meer werknemers bouwen geen pensioen op of moeten te lang wachten voordat hun pensioenopbouw begint. Dit raakt jongeren vaker dan ouderen. Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van een aanvalsplan om deze groep terug te dringen. Ambitie is om dat plan voor het einde van dit jaar of vlak daarna te presenteren.

Op dit moment werken we intensief aan een advies over de gewenste inrichting van het nabestaandenpensioen. Het streven is om dit advies nog voor het einde van het jaar af te ronden en aan de minister aan te bieden.

Naar ‘Uitwerking pensioenakkoord’ 
 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.