Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Je bent jong en je werkt; wat betekent het pensioenakkoord voor jou?

Redactie
Door Redactie 05 juni 2019

Er is een principeakkoord over het pensioenstelsel. Daarin staat dat de stijging van de pensioenleeftijd wordt vertraagd. Zelfstandigen kunnen pensioen opbouwen. Iedereen die wil kan drie jaar eerder stoppen met werken, zonder boete. Maar wat betekent het nou voor jou als jonge werkende? Wij leggen het in vijf punten aan je uit.

Je bent jong en je werkt; wat betekent het pensioenakkoord voor jou?

De AOW-leeftijd stijgt minder hard

We worden allemaal steeds ouder. En daarom stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Maar dankzij het nieuwe pensioenakkoord stijgt die AOW-leeftijd niet meer zo snel. In de huidige situatie werk je 12 maanden langer door voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt. In het pensioenakkoord hebben we nu afgesproken dat je nog maar 8 maanden per extra jaar hoeft te werken. Dat scheelt! En dat ziet er zo uit:

Een goedkoper pensioenstelsel

De doorsneepremie wordt afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat jonge mensen niet langer ‘betalen’ voor oudere mensen. Het pensioenstelsel wordt daardoor 8% goedkoper. Dat zorgt voor lagere premies voor hetzelfde pensioenresultaat óf tot een hoger pensioenresultaat bij gelijkblijvende premies. Je bouwt op deze manier per jaar meer pensioen op.

Indexeren (en wat dat is)

Alles wordt duurder: je boodschappen, elektra, de huur en de bioscoop. Maar de afgelopen tien jaar is jouw pensioen niet meegestegen met die hogere prijzen (geïndexeerd). Daar voel je nu nog niks van, maar als het pensioenstelsel nu niet was gewijzigd, was je pensioen straks veel te laag geweest. 

Weg met de buffers

Pensioenfondsen hoeven straks geen buffer meer aan te houden. Daardoor kunnen ze sneller indexeren en zitten er minder reserves in de pensioenpotten. De indexatie komt bij iedereen terecht. Bij tegenvallers kunnen we alleen niet meer leunen op de pensioenreserves.

Een pensioen voor iedereen

Veel werkende jongeren bouwen geen pensioen op, omdat ze een flexcontract hebben of in sectoren werken waar weinig of geen pensioen wordt opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de uitzendbranche. Dit is een groot probleem en wordt nu aangepakt. Er komt een aanvalsplan om dit op te lossen.

Meer weten? Kijk op www.fnv.nl/goedpensioen