Voorwoord

Jaarverslag 2021

Mondiaal FNV ondersteunt werknemers wereldwijd in hun strijd voor fatsoenlijk werk.

Protest tegen Omnibuswet in Indonesië

Foto: protesten tegen de Omnibuswet in Indonesiƫ waren succesvol

 

Iedereen heeft recht op eerlijke arbeidsomstandigheden, een leefbaar loon, sociale bescherming en collectieve onderhandelingen, maar in veel landen is daarvan niet of of nauwelijks sprake. Daarom streven wij samen met werknemers, hun vakbonden en ngo's die de rechten van werknemers ondersteunen, naar een wereld waarin sterke vakbonden in staat zijn om fatsoenlijk werk voor iedereen te garanderen.

Financieringsbronnen

Het werk van Mondiaal FNV wordt gefinancierd uit verschillende bronnen. Leden van de FNV dragen via hun lidmaatschap bij. We ontvangen donaties van individuele donateurs, we ontvangen bijdragen die voortkomen uit cao-onderhandelingen en we ontvangen subsidies. In januari 2021 kreeg Mondiaal FNV groen licht voor een nieuwe tienjarige samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma. Ook worden we voor onze deelname in het Sustainable Textile Initiative Together for Change (STITCH) ondersteund vanuit het programma Power of Voices van het ministerie.

Sleutelrol vakbonden

De rode draad in onze aanpak is het bevorderen van de sleutelrol van vakbonden bij het bereiken van systemische sociale veranderingen en het minder uitbuitend maken van waardeketens. Concreet -zie ook de jaarverhalen- ondersteunen we vakbonden in het opbouwen van een sociale dialoog met werkgevers. We werken bijvoorbeeld in de groenten- en fruitproductieketen, in de kleding (binnen de STITCH-alliantie), op palmolie en in de bloemenketen.

Gevolgen COVID-19

Hoewel onze partners mooie resultaten behaalden in 2021, was het ook een moeilijk jaar. De meeste landen waar Mondiaal FNV partners ondersteunt, worstelden met een tweede golf van de COVID-19-pandemie. Veel landen waren lang in lockdown. Mensen verloren hun baan en levensonderhoud, raakten besmet en veel mensen verloren hun leven, waaronder vakbondsleiders en -leden. Wereldwijd zagen we een toename in de repressie (en helaas ook een toename in het aantal moorden) tegen organisaties en individuen die opkomen voor sociale rechten. Over de hele wereld rapporteerden partners een toename van gendergerelateerd geweld en een sterker negatief effect van de crisis op het leven van vrouwen. En het aantal kindarbeiders steeg voor het eerst in lange tijd.

Niettemin konden vakbonden in veel landen, sectoren en bedrijven onderhandelen over pakketten om de negatieve effecten voor werknemers te verhelpen, zoals subsidies voor mensen die hun baan en inkomen verloren en voor gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor werknemers.

In dit jaarverslag laten we een aantal voorbeelden van ons werk zien. Veel leesplezier!

 

    
       Tuur Elzinga,                                 Karen Brouwer,
       Voorzitter Mondiaal FNV              Managing Director Mondiaal FNV

 

 

 

Scrol door het jaarverslag
Hoofdpagina
Jaarverhalen
Sociale rapportage
Financieel verslag

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.