Sociale rapportage 2021

In de sociale rapportage 2021 blikken we terug op de ontwikkelingen binnen de werkorganisatie van Mondiaal FNV.

Het personeelsbestand bleef in 2021 vrijwel gelijk met het jaar daarvoor. Aan het einde van 2021 waren er bij Mondiaal FNV 19 mensen (15,94 FTE) in dienst. 18 mensen hadden een vast contract, 1 een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

Mondiaal FNV werkte in Nederland ook met een aantal zelfstandigen die ons bij ziek- en piekmomenten ondersteunen in Nederland en met 12 zelfstandige consultants die ons werk en onze partners ondersteunen in de landen waar onze partners gevestigd zijn. Deze consultants zijn allemaal afkomstig uit de regio waarin ze werken. Hun locaties zijn: India, Indonesië, Bangladesh, Libanon, Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Peru, Ecuador.

De dagelijkse leiding bij Mondiaal FNV ligt bij managing director Karen Brouwer, die verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting.

Het bestuur van Mondiaal FNV bestaat uit vijf leden. De voorzitter en de penningmeester vervullen deze functies ook in het bestuur van de FNV. Andere leden hebben een relatie met een van sectoren of lidbonden van de FNV. Het bestuur komt ongeveer 5 maal per jaar samen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is onbezoldigd: de leden ontvangen geen vergoeding voor het deelnemen aan de vergaderingen. In 2021 werd een vacature opgevuld: Zamaney Menso werd aangetrokken als algemeen bestuurslid.

Bestuursleden stichting Mondiaal FNV in 2021

  • Han Busker, Voorzitter
  • Willem Noordman, Penningmeester
  • Marieke Manschot, Algemeen lid
  • Zamaney Menso, Algemeen lid
  • Walter Dresscher, Algemeen lid
  • Karen Brouwer, Secretaris

Bij Mondiaal FNV werd in 2021 voorbereidend werk gedaan voor het opzetten van een personeelsvertegenwoordiging. Hoewel de grootte van de organisatie dit niet vereist is het een goede manier om werknemersbetrokkenheid en transparantie verder vorm te geven. De medewerkers kozen ervoor om een ondernemingsraad op te zetten in plaats van een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De verkiezingen vonden uiteindelijk begin 2022 plaats, waarop de OR werd geïnstalleerd. 

Mondiaal FNV volgt de cao van de FNV en is lid van de Werkgeversvereniging FNV-organisaties. Het beloningsbeleid van Mondiaal FNV is in lijn met dat van de FNV en ligt beneden het maximale toegestane niveau van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (cao Rijk schaal 19). Een werkweek bij Mondiaal FNV heeft maximaal 35 uur.

Mondiaal FNV-medewerkers kunnen flexibel werken, op kantoor of vanuit huis voor een betere werk-privébalans.  Sinds de start van de COVID-pandemie werkten alle medewerkers van Mondiaal FNV vanuit huis. We volgen hierin het beleid van de FNV. 

Medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe kennis op te doen door het volgen van cursussen. Medewerkers kunnen daar zelf ook een verzoek toe doen.

Professionaliteit en transparantie hebben we bij Mondiaal FNV hoog in het vaandel staan en we herijken ons beleid en praktijk regelmatig. Onderdeel daarvan is maken van beleid omgangsvormen en integriteit en het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon.

In 2021 stelden we een intern klachtenreglement en een klachtenregeling voor externen vast, waaronder de mogelijkheid om anoniem klachten in te dienen via een derde partij (See Hear Speak Up, bereikbaar via de website van Mondiaal FNV). We werkten met alle medewerkers aan het opnieuw vormgeven van onze gedragscode. 

De vertrouwenspersoon

Per 1 maart 2020 werd Inge te Brake (Te Brake Advies) aangesteld als externe vertrouwenspersoon voor Mondiaal FNV voor de duur van 1 jaar met een automatische verlenging van telkens 1 jaar.

De doelstelling van Mondiaal FNV voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het inzetten van een gekwalificeerde adviseur in de rol van externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers (zowel in dienst als op consultancybasis) van Mondiaal FNV. Op deze manier bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid iemand van buiten de organisatie in te kunnen schakelen voor overleg en/of meldingen over zowel omgangsvormen als integriteitintegriteit. De werkzaamheden van deze vertrouwenspersoon voert zij in vertrouwen uit. Ook voor derden die klachten of vragen hebben is de vertrouwenspersoon bereikbaar (naast See Hear Speak Up).

Meldingen 2021

In 2021 hebben zich 2 personen gemeld bij de vertrouwenspersoon, met respectievelijk een vraag en een casusgesprek over omgangsvormen. De vraag is beantwoord .De betrokkene in de casus heeft na 2 gesprekken de casus zelf tot een goed eind weten te brengen. 

Er zijn in 2021 geen klachten met betrekking tot medewerkers of activiteiten van Mondiaal FNV gemeld.

Scrol door het jaarverslag
Hoofdpagina
Jaaverhalen 2021
Financieel verslag

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.