Resultaten VMP-programma 2022

In vogelvlucht

Mondiaal FNV ontvangt geld uit het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de tabel hieronder staat een aantal resultaten uit dit programma in 2022.

Overzicht van de resultaten volgens de overeengekomen indicatoren en de prognoses die werden gegeven in het algemene VMP-plan en in de daaropvolgende jaarplannen en het jaarverslag van 2021.

TUCP annual report 2022 tabel

Intermediaire resultaten

De sectorale cao’s werd afgesloten in de volgende programmagebieden: 3 in Oost-Afrikaanse bouw (Kenia, Tanzania), 1 in bloemen (Oeganda), 1 in palmolie Indonesië en 1 in leer, Bangladesh.

Nieuw overeengekomen cao’s op bedrijfsniveau werden als volgt gerapporteerd: 14 in de bouw in Oost-Afrika, 210 in de sociale dialoog in Ethiopië, 12 in Colombiaanse palmolie, 12 in de sociale dialoog in Rwanda, 6 in palmolie Afrika, 6 in de bouw in MENA, 4 in het groente- & fruitprogramma in Peru. Uit Ethiopië wordt een relatief hoog aantal gerapporteerd, goed voor meer dan 60% van het totale aantal gerapporteerde kosten-batenanalyses. Uit andere landen worden lagere aantallen dan verwacht toegeschreven aan moeilijkere economische tijden waarin de inflatie de budgetten van zowel vakbonden als werkgevers opslokt.

Verbeteringen in de arbeidswetgeving werden gemeld uit Rwanda (drie verbeteringen: veilig & gezond werken, belastingvrijstelling voor lage inkomens en zwangerschapsverlof). De verhogingen van het minimumloon op provinciaal niveau waarvoor in Indonesië werd gelobbyd, werden geteld als 6 en zijn hier voor internationale vergelijking opgeteld als 1 verandering op "nationaal niveau". Beleidsveranderingen in Colombia, Indonesië en Ethiopië werden om verschillende redenen uitgesteld. Een belangrijke wetswijziging in India, vooral met het oog op het thema gendergelijkheid, was de verhoging van de huwbare leeftijd van vrouwen naar 18 jaar. Omdat dit echter niet hoofdzakelijk verband houdt met de arbeidswereld, besloten we het niet mee te tellen in het bovenstaande kader van TUCP-indicatoren.

Bereik

Mondiaal FNV ondersteunt direct 6 nationale vakbondscentra en coördinatieorganen: CETU (Ethiopië), NOTU (Oeganda), CESTRAR (Rwanda), JTUCC (Nepal, een coördinatiemechanisme tussen 10 nationale centra in dat land), GTUC (Ghana); en CUT (Colombia), die de coördinatie van vakbonden in de palmoliesector beheren.

Mondiaal FNV ondersteunt vier regionale koepels van vakbonden. In Afrika zijn dat EATUC voor de East African Community en ITUC-Africa. ITUC-Africa vertegenwoordigt 101 vakbondscentrales in 51 landen, maar we ondersteunen hun werk slechts in twee landen, namelijk Burkina Faso en Sierra Leone. In Azië werken we samen met twee grote Zuid-Aziatische koepels, de South Asian Regional Trade Union Congress (SARTUC) en de National Alliance for Social Security in India (NASS). Beide netwerken hebben meer dan 33 miljoen leden en onze projecten richten zich op netwerken en overeenkomsten op nationaal niveau op het gebied van migratie (SARTUC) en toegang tot sociale zekerheid voor informele werknemers (NASS). Zowel ITUC-Africa als de Zuid-Aziatische regionale koepels zijn niet meegeteld bij het aantal vakbondsleden in bovenstaande tabel, wat het verschil verklaart tussen de "gerealiseerde" gegevens voor 2021 en de "geplande" gegevens voor 2023.

Voor regionale coördinatie en vakbondsversterking in gebieden waar directe steun aan kleinere bonden niet haalbaar is, werkt Mondiaal FNV samen met 8 mondiale vakcentrales: EI (Onderwijs), IFDW (Huishoudelijk Werk), PSI (Publieke Sector), UNI (Dienstensectoren), BWI (Bouw en Houtbewerking), ITF (Transport), IUF (Landbouw, Voedsel en Horeca) , IndustriALL (Industrie, Productie en Mijnbouw).

Via deze GUF's ondersteunt Mondiaal FNV zo'n 40 sectorale bonden. Daarnaast ondersteunt Mondiaal FNV bilateraal een aantal nationale sectorbonden, waaronder STECOMA (Bouw, Rwanda), EIFCMWCOTU (Ethiopië), UHISPAWU (bloemen, Oeganda), NFFPFATU (bloemen, Ethiopië), Sintracarbon (kolenwinning) in Colombia. Enkele andere sectorale federaties worden ondersteund via stichtingen, de zogenaamde Labour Resource Organisations (LRO's), waaronder de lokale textiel- en leersectoren in Bangladesh, de palmolievakbonden in Indonesië, de meeste Indiase partners en FENTAGRO in de agro-exportsector van Peru.

Output

Mondiaal FNV ondersteunde 1727 trainingen, die werden bijgewoond door meer dan 16 duizend vrouwen en 18 duizend mannen. Een zeer groot aantal trainingen wordt gerapporteerd uit Bangladesh (1220), waar grotere trainingen werden ingekort tot onderwerpen die in sessies van een uur in kleine studiekringen konden worden besproken, om te voorkomen dat werknemers lang moesten reizen en dagen afwezig moesten zijn terwijl ze door de vakbond werden getraind, als aanpassing aan de lange werktijden in de textielwerkplaatsen en leerfabrieken.

Het aantal vrouwelijke deelnemers was hoger dan vorig jaar, maar lager dan het aantal mannelijke deelnemers. SEWA in India meldde een zeer groot aantal opgeleide vrouwen (9220) in de scheepsontmantelingsactiviteiten, een aantal dat tot op zekere hoogte wordt gecompenseerd door het enorme aantal mannen dat is opgeleid in de lokale textiel- en leerprojecten in Bangladesh (9270).

Op het niveau van de ondersteunde vakbonden werd een totaal van 1.440 mannelijke vakbondsleiders gerapporteerd, tegenover slechts 270 vrouwelijke leiders, oftewel 15%.

Geen resultaat zonder fijnmazige netwerken en vakbonden

Geen van de resultaten van Mondiaal FNV en haar partners zou mogelijk zijn geweest zonder toegewijde leden die bereid zijn om de strijd aan te gaan als dat nodig is, toegewijde leiders die bereid zijn om de vaak sterke oppositie en anti-vakbondstactieken van werkgevers en overheden het hoofd te bieden. Een sterke factor die heeft bijgedragen aan de successen is ook het fijnmazige democratisch bestuurde netwerk en de aanwezigheid van vakbonden: Van de fabrieken en plantages tot de nationale hoofdsteden, regionale fora en het internationale mondiale niveau.

Meer informatie over het VMP-programma

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.