Sociaal jaarverslag 2022

In het sociaal jaarverslag 2022 blikken we terug op de ontwikkelingen binnen de werkorganisatie van Mondiaal FNV.

In 2022 stonden een aantal thema's centraal bij Mondiaal FNV. Dat waren de nasleep van de coronapandemie en terugkeer naar kantoor in combinatie met hybride werken, hoog ziekteverzuim en hogere werkdruk daardoor en gedrag op de werkvloer.

Hybride werken was de norm geworden, maar medewerkers gaven in een vergadersessie over dit thema ook aan het persoonlijk contact met elkaar te missen. Daarom werd afgesproken dat iedereen zou proberen gedeeltelijk ook weer op kantoor te gaan werken en dat aanwezigheid bij een aantal vergaderingen per jaar verplicht was. In de loop van het jaar zagen we de aanwezigheid op kantoor weer toenemen.

Helaas lag het ziekteverzuim in 2022 hoog. Deels konden werkzaamheden worden opgevangen door externen maar een deel moest ook intern worden opgevangen. Het hoge ziekteverzuim zorgde voor een tijdelijke toename van de werkdruk bij andere collega's.

In 2022 werden met de mensen in het team ook gesprekken gevoerd over gedrag op de werkvloer en de Mondiaal FNV gedragscode. Dit is een thema dat elk jaar weer op de agenda staat. Tevens spraken we over hoe Mondiaal FNV diversiteit en inclusie vormgeeft. Van belang is dat iedereen zich betrokken en gelijkwaardig voelt.

Aan het einde van 2022 waren er bij Mondiaal FNV 19 mensen (17, 97 FTE) in dienst en waren er een drietal vacatures, die per 1 februari 2023 zijn ingevuld. Op één collega na hadden alle collega's een vast dienstverband.

Mondiaal FNV werkte in Nederland ook met een aantal zelfstandigen die ons bij ziek- en piekmomenten ondersteunen in Nederland en met 10 zelfstandige consultants die ons werk en onze partners ondersteunen in de landen waar onze partners gevestigd zijn. Deze consultants zijn allemaal afkomstig uit de regio waarin ze werken. Hun locaties zijn: India, Indonesië, Bangladesh, Libanon, Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Peru, Ecuador.

De dagelijkse leiding bij Mondiaal FNV ligt bij managing director Karen Brouwer, die verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting. Het bestuur van Mondiaal FNV bestaat uit vijf leden. De voorzitter en de penningmeester vervullen deze functies ook in het bestuur van de FNV. Andere leden hebben een relatie met een van de sectoren of lidbonden van de FNV. Het bestuur komt ongeveer 5 maal per jaar samen. Het bestuur is onbezoldigd: de leden ontvangen geen vergoeding voor het deelnemen aan de vergaderingen.  

Bestuursleden stichting Mondiaal FNV in 2022

  • Tuur Elzinga, voorzitter
  • Willem Noordman, penningmeester
  • Marieke Manschot. algemeen lid
  • Zamaney Menso, algemeen lid
  • Walter Dresscher, algemeen lid

Mondiaal FNV volgt de cao van de FNV en is lid van de Werkgeversvereniging FNV-organisaties. Het beloningsbeleid van Mondiaal FNV is in lijn met dat van de FNV en ligt beneden het maximale toegestane niveau van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (cao Rijk schaal 19). Een werkweek bij Mondiaal FNV heeft maximaal 35 uur.

Bij Mondiaal FNV werd in 2022 een ondernemingsraad geïnstalleerd bestaande uit drie personen. De ondernemingsraad is actief en betrokken. Met de directie is een aantal actiepunten opgesteld waaraan gezamenlijk wordt gewerkt, waaronder: werknemerstevredenheid, verminderen werkdruk en vernieuwing functiebeschrijvingen.

In 2022 gaf de Mondiaal FNV gender-mainstreaming werkgroep een gendertraining aan het hele team. Ook bereidde een werkgroep een training voor over diversiteit en inclusie. Deze training voor het hele team zal plaatsvinden in 2023.

Mondiaal FNV heeft beleid ontwikkeld omtrent -ongewenste- omgangsvormen en integriteit en heeft een gedragscode die geldt voor zowel directe medewerkers als zzp’ers die voor Mondiaal FNV werken en consultants die in het buitenland voor ons werken. Gedrag op de werkvloer is een thema dat elk jaar meer malen met het hele team wordt besproken.

In 2021 stelden we een intern klachtenreglement en een klachtenregeling voor externen vast, waaronder de mogelijkheid om anoniem klachten in te dienen via een derde partij (See Hear Speak Up, bereikbaar via de website van Mondiaal FNV). In 2022 werden omgangsvormen, gedrag op de werkvloer en integriteit met het hele team besproken in een bijeenkomst van een dag onder leiding van de vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersoon

In 2022 was Inge te Brake (Te Brake Advies) onze externe vertrouwenspersoon. De doelstelling van Mondiaal FNV voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het inzetten van een gekwalificeerde adviseur in de rol van externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers (zowel in dienst als op consultancybasis) van Mondiaal FNV. De werkzaamheden van deze vertrouwenspersoon voert zij in vertrouwen uit. Ook voor derden die klachten of vragen hebben is de vertrouwenspersoon bereikbaar (naast See Hear Speak Up).

Meldingen 2022

In 2022 zijn er twee casussen gemeld via ons klachtenmechanisme. De casussen zijn in samenwerking met de vertrouwenspersoon behandeld en met de betrokkenen tot een goede uitkomst gebracht. Daarnaast rondde de vertrouwenspersoon 2 andere meldingen af en was er 1 informatief gesprek.

Scrol door het jaarverslag:
Hoofdpagina
Jaarverhalen
Financieel verslag

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.