ANBI-transparantiegegevens

Mondiaal FNV is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling. Dat beketent dat schenkingen geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kunnen worden op het belastbaar inkomen. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Officiële naam
De Stichting Mondiaal FNV

Het RSIN en fiscaal nummer     
BSN: 8103 41 906

De contactgegevens     
Mondiaal FNV    
Derkinderenstraat 2-8
1062 DB Amsterdam
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
T : +31(0)88-36 80 702 
E : mondiaal@fnv.nl
W: www.mondiaalfnv.nl
Twitter: @FNV Mondiaal

Bestuurssamenstelling    

Tuur Elzinga (voorzitter)
Willem Noordman (penningmeester)
Marieke Manschot (lid)
Walter Dresscher (lid)
Zamaney Menso (lid)

Het beleidsplan
Zie: Het VMP-programma van Mondiaal FNV 2021-2030 en de Meerjarenstrategie

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid bij de stichting Mondiaal FNV is in overeenstemming met de cao FNV-organisaties. De bestuursleden van Mondiaal FNV zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen toelagen voor het deelnemen aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur. 

De doelstelling  
Het doel van Mondiaal FNV is bij te dragen aan een economische groei waarvan iedereen profiteert en die leidt tot een eerlijker verdeling van inkomsten en welvaart in een wereld die mensen- en arbeidsrechten beschermt en respecteert en deze rechten in geval van schending herstelt.Dat gebeurt door een effectieve sociale dialoog tussen sociale partners en/of staten en instituten waaraan democratische, representatieve en onafhankelijke vakbonden en arbeidsorganisaties deelnemen. Mondiaal FNV steunt vakbonden en arbeidsorganisaties in ontwikkelingslanden om gewoon goed werk en bestaanszekerheid voor iedereen te bevorderen.

Een verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie hieronder de publieke jaarverslagen en financiële verslagen. 
Verder staat nieuws over ontwikkelingen en resultaten op de website van Mondiaal FNV en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Een financiële verantwoording

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.