Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Minder werk en inkomen door corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw vakantie(uren), werktijdverkorting en NOW, werktijden/contract en de effecten op je pensioen.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten

Vakantie, loon, vakantieuren, vakantiedagen
Werktijdverkorting/NOW
Werktijden, werkzaamheden, contract, reiskosten
Pensioenen

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Vakantie, loon, vakantieuren, vakantiedagen 

Met een kleine uitzondering geldt: jouw werkgever kan je nooit verplichten om vakantie of verlof op te nemen. Dit is vastgesteld in de wet: jij mag je verlof-/vakantieuren indelen zoals jij wil. Die eerder genoemde uitzondering moet zijn opgenomen in je cao of arbeidsovereenkomst. Daar moet dan staan dat je werkgever kan bepalen wanneer jij je vakantiedagen opneemt. Staat hierover niets in je cao of arbeidsovereenkomst? Dan geldt de wet en bepaal jij zelf wanneer je vakantieuren opneemt. 
 
Doet je werkgever een voorstel over wanneer jij het best je vakantieuren kan opnemen en ga jij daarmee akkoord? Dan geldt dat volgens de wet als uren die jij zelf hebt aangevraagd. Ga jij niet akkoord? Dan kan je werkgever niet zomaar bepalen dat niet gewerkte uren als vakantie worden opgeschreven. Dit geldt ook voor niet ingeroosterde uren. 

Nee daar hoef je niet mee akkoord te gaan. Het is ook niet nodig dat je werkgever je vraagt om vakantieverlof in te leveren. Hij kan bij omzetverlies een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Je werkgever kan hiervoor een aanvraag doen bij het UWV. Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit overgezet naar NOW.

Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen.

Ja, je kunt je werkgever vragen om je vakantieuren die je wel hebt ingediend maar je nog niet hebt gehad in te trekken. Wij vinden dat alleen als je werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dat hij dit verzoek mag weigeren. De situatie die nu ontstaan is door het Corona virus is echter zeer uitzonderlijk. Het is dan ook de vraag in hoeverre het redelijk is om een verzoek van een werknemer om het verlof in te trekken te weigeren. Hiervoor dient altijd een belangenafweging plaats te vinden. Overleg daarom altijd over jouw situatie met je werkgever en zoek naar een passende oplossing. 

Een voorbeeld zwaarwegend belang is dat hij al een vervanger heeft aangenomen om jouw werk te doen en er niet genoeg ander werk tijdens jouw voorgenomen vakantieperiode is. Een andere gewichtige reden kan zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat je werkgever dan later in het jaar rooster technische problemen krijgt. Grote vraag is als jouw werkgever geen werk meer heeft of hij dit ook als zwaarwegende reden zal zien. Uiteindelijk zal een rechter daarover een oordeel moeten geven. De rechter zal dan naar alle waarschijnlijkheid alle omstandigheden meenemen. Bespreek daarom jouw situatie met je werkgever en geef aan welke redenen jij hebt om jouw vakantie in te trekken. Zoek samen naar een passende oplossing. Het is handig om jouw verzoek van intrekking van de vakantie en jouw motivatie daarvoor in ieder geval schriftelijk bij jouw werkgever in te dienen. 

Door de coronacrisis sluiten veel werkgevers nu hun deuren. Dit zorgt ervoor dat er veel minder werk is. Dit biedt een unieke kans om te investeren in scholing en andere bedrijfsverbeteringen. Het is voor werkgevers niet nodig om van het personeel te vragen verlof op te nemen of om verlof intrekkingsverzoeken van werknemers te weigeren. Werkgevers kunnen immers een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), waarbij 90% van de loonsom wordt vergoed.

Ja, in principe wel. In de wet staat dat iedereen recht heeft op 4 weken vakantie. Dat is 4 x het aantal uur dat je per week werkt. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat je naast die 4 weken nog extra vakantiedagen per jaar hebt. Dat zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Je moet de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk in hetzelfde kalenderjaar waarin je ze opbouwt opnemen.  De wettelijke dagen van 2019 moet je zoveel mogelijk in 2019 opnemen. Heb je ze niet opgemaakt? Dan moet je ze vóór 1 juli het volgende jaar, in dit geval dus 1 juli 2020, alsnog opnemen. Daarna vervallen ze en ben je ze kwijt. 

Alleen als jij het niet mogelijk was je dagen op te nemen mag je werkgever je wettelijke vakantiedagen niet laten vervallen. Bijvoorbeeld omdat het op jouw werk heel erg druk was. De huidige corona crisis zou geen reden moeten zijn dat jij je dagen niet meer kunt opnemen. 

Let op. Er zijn nog een paar dingen die handig zijn om te weten:

  • Je werkgever is niet verplicht je wettelijke vakantiedagen uit de betalen
  • Je werkgever moet je er op tijd aan herinneren dat jij nog openstaande wettelijke vakantiedagen hebt en dat je deze moet opnemen. 
  • Soms staat er in een cao of bedrijfsregeling dat wettelijke vakantiedagen pas na 5 jaar vervallen. Dit kan ook individueel met jou zijn afgesproken. Kijk dit dus voor de zekerheid na, want dan geldt bovenstaand verhaal niet voor jou. 

Daar kunnen we kort over zijn. Nee, je werkgever mag je niét verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Je werkgever gaat namelijk niet over de invulling van je privéleven.

Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.

Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod en de quarantaine je verblijf in dat gebied langer dan je geplande vakantie? Dan hoef je geen extra vakantiedagen op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel.

Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon.

Als je als werknemer in afwachting bent van de uitslag van een coronatest en daardoor niet kan werken, heb je recht op loondoorbetaling. Dit ligt namelijk in de risicosfeer van de werkgever. Als je een coronatest doet omdat je op vakantie bent geweest naar een land met code rood of code oranje, kan de situatie iets anders liggen. Je moet dan immers ook in quarantaine. De  antwoorden op vragen over op vakantie gaan naar een land met code geel, oranje en rood lees je hieronder.

Nee, dat klopt niet. Jouw werkgever is wettelijk verplicht om je loon tijdens ziekte door te betalen. Alleen als er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid, hoeft een werkgever jouw loon tijdens ziekte niét door te betalen. Dit is heel lastig te bewijzen. 

Jouw werkgever zal moeten aantonen dat jij met opzet ziek bent geworden of dat je je bewust roekeloos hebt gedragen. Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Jouw werkgever kan dus niet zomaar vooraf zeggen dat hij jouw loon niet doorbetaalt.

Op basis van de bestaande rechtsspraak vindt de FNV dat een werkgever zal moeten aantonen dat jij naar het buitenland bent gereisd met het doel om ziek te worden. Dat zal voor een werkgever heel lastig zijn.

Werkgevers doen net of code geel voor gevaar staat. Dat is niet zo! Er zijn landen met code geel waar het besmettingsrisico lager is dan in Nederland. Code geel is geen negatief reisadvies en wordt alleen aan landen gegeven waar het besmettingsrisico min of meer gelijk is aan dat in Nederland. Dus het besmettingsrisico in deze landen is min of meer gelijk aan die in Nederland. Dan kan jouw werkgever niet bepalen dat jij als jij ziek thuiskomt, dat dit jouw eigen schuld is.

Let op! Het kan zijn dat er over loondoorbetaling bij ziekte andere afspraken zijn gemaakt in de cao, het bedrijfsreglement of jouw individuele arbeidsovereenkomst. Wettelijk heb je recht op 70% loon als je ziek bent. In veel cao’s is afgesproken dat een werkgever meer loon betaalt. Het kan ook zijn dat je slechts (de wettelijke) 70% van je loon krijgt. Kijk in de cao welke afspraak er is in jouw bedrijf.

Jouw werkgever kan niet zomaar zeggen dat je geen loon krijgt als je ziek wordt. Maar er kunnen situaties zijn dat je werkgever het loon tijdens ziekte niét hoeft door te betalen. De overheid raadt op vakantie gaan naar landen met code oranje of rood sowieso af. Ook moet je 2 weken in quarantaine als je terugkomt. Als werknemer neem je dus wel een risico.

Als je toch gaat en je wordt ziek, dan is je werkgever wel verplicht om je loon door te betalen. Alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid hoeft een werkgever jouw loon niet door te betalen. De werkgever zal moeten aantonen dat jij met opzet ziek bent geworden of dat je je bewust roekeloos hebt gedragen. Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Jouw werkgever kan dus niet zomaar vooraf zeggen dat hij jouw loon niet doorbetaald. 

Je kunt tijdens je vakantie ook ziek worden, maar geen corona hebben. De rechter zal alle individuele omstandigheden bekijken of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Alleen stellen dat het land oranje of rood was, zal niet voldoende zijn. 

Jouw werkgever kan dus niet vooraf zeggen dat je loon tijdens ziekte niet doorbetaald wordt. Het gaat om de vraag: Wat heb je als werknemer zelf gedaan om besmetting te voorkomen? En om de vraag: Was er in de regio waar jij op vakantie ging een verhoogd risico op besmetting? 

Let op! Het reizen naar een code oranje en rood kan wel gevolgen hebben voor je reisverzekering. Een reisverzekering regelt voor jou niet de terugreis naar Nederland, als je ziek bent geworden. 

Als je ziek wordt, moet je werkgever je loon wel doorbetalen. Bij landen met code groen of geel is het volgens de Rijksoverheid veilig om te reizen. Bij code geel moet je wel goed op de risico’s letten. Je hoeft niet in quarantaine als je thuiskomt. 

Je krijgt je loon niét doorbetaald als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat jouw werkgever moet aantonen dat jij opzettelijk of bewust roekeloos hebt gehandeld. Dat is zeer moeilijk te bewijzen. Rechters zijn namelijk erg streng in de beoordeling of er sprake is van opzet of roekeloosheid. 

Reizen naar code groen betekent veilig en code geel betekent reizen is verantwoord. Maar let op. Quarantaine is geen dringend advies van de overheid bij thuiskomst uit een land met reisadvies code groen en geel. Voor wat betreft reizen naar een land dat eerst code geel als reisadvies had, maar tijdens jouw vakantie op oranje springt, vinden zowel de FNV als werkgeversvereniging AWVN, dat de quarantainedagen voor rekening van je werkgever komen.

Maar het is niet duidelijk hoe de rechter zal oordelen over doorbetaling van deze quarantainedagen. Het kan zijn dat de rechter op grond van individuele omstandigheden tot een andere afweging komt.

Als je reist naar een land dat al code oranje of zelfs code rood als reisadvies heeft, dan heeft dat waarschijnlijk een andere uitkomst dan bij reizen naar gebieden met code groen of geel. Je weet namelijk al dat je bij thuiskomst in quarantaine moet. Dat is immers het dringende advies van de overheid. De oorzaak voor het feit dat je 2 weken na thuiskomst niet kan werken, is dan jouw risico. Dit houdt in dat je geen recht op loon hebt, tenzij thuiswerken een optie is of het opnemen van vakantiedagen.

Het opnemen van vakantiedagen kan trouwens niet door je werkgever worden opgelegd, maar moet in samenspraak tussen werkgever en werknemer worden overeengekomen.

Het is belangrijk om je zorgen over je reis naar een risicogebied goed met je werkgever te bespreken.

Controleer altijd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geeft dit ministerie een negatief (rood) reisadvies af dan kun je als werknemer de opdracht van je werkgever weigeren. In het geval van een advies ‘alleen noodzakelijke reizen’ (oranje), dan moet je werkgever, naast een goede motivering over de noodzakelijkheid, ook zorgen voor goede beschermingsmiddelen. Dat zal in de praktijk moeilijk haalbaar zijn voor een werkgever. Op grond daarvan zou je kunnen stellen dat je werkgever dit niet van je mag vragen. Dus ga voor een dergelijke opdracht in gesprek met je werkgever en vraag een deugdelijke motivatie.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opnieuw verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober 2020 kan jouw bedrijf NOW 3 aanvragen. Lees meer over NOW 3 op Rijksoverheid.nl.

De FNV is tevreden over de verlenging van de NOW én de aanpassingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Het ontslaan van werknemers is niet makkelijker geworden, waardoor veel minder mensen zich zorgen hoeven te maken over hun werk en inkomen.

Als bedrijven meer dan 20 werknemers willen ontslaan, is daar een akkoord met de vakbonden voor nodig en anders wordt er een boete opgelegd.

Als bedrijven minder dan 20 werknemers willen ontslaan, geldt in elk geval de normale ontslagbescherming. Mensen kunnen natuurlijk ook dan aankloppen bij de FNV. Met het pakket aan maatregelen worden er weer miljarden uitgetrokken om banen en inkomens te behouden voor álle werknemers. De FNV heeft zich daar vanaf het begin hard voor gemaakt.

Als bedrijven meer dan 20 werknemers willen ontslaan, is daar een akkoord met de vakbonden voor nodig en anders wordt er een boete opgelegd. Jouw werkgever moet zich dan bij ons melden. Wij gaan dan in gesprek met de leden over een sociaal plan en of het ontslag wel zo noodzakelijk is. Vervolgens gaan wij daarover het gesprek aan met de werkgever. Samen met de bestuurder gaan jullie dan aan de slag om afspraken te maken met de werkgever.

Als je ziek bent, krijg je nog steeds je gewoon je loon doorbetaald. Het ziekengeld bedraagt minimaal 70% van je loon. In de meeste cao’s is afgesproken dat dit wordt aangevuld tot 100% van het laatstverdiende loon. 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) compenseert de werkgever op basis van omzetverlies. De vergoeding is gebaseerd op de totale loonsom van het bedrijf. Daaronder vallen ook zieke werknemers die recht hebben op loondoorbetaling. Voor jou als zieke werknemer verandert er dus niets. Je werkgever blijft verplicht je ziekengeld uit te betalen. Je werkgever ontvangt ook voor jou een financiële compensatie, als hij door het coronavirus omzetverlies heeft.

In de NOW 3 is het ontslagrecht nog steeds van toepassing. Als bedrijven minder dan 20 werknemers willen ontslaan, geldt in elk geval de normale ontslagbescherming.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is alleen mogelijk, als jouw werkgever ontslag voor jou aanvraagt bij het UWV en een vergunning voor ontslag krijgt. Het UWV toetst het nut en de noodzaak van het ontslag en of de juiste mensen zijn voorgedragen voor ontslag.

Ook is ontslag mogelijk met instemming van de werknemer. Daarnaast kan jouw werkgever de rechter verzoeken om vanwege niet-bedrijfseconomische redenen het dienstverband te ontbinden. Daarvoor moet jouw werkgever wel goede redenen voor hebben. Ook kan jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is geen ontslag, maar dit is een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Nee, je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met ontslag. Ben je ontslagen door corona? Lees hier wat je kunt doen. Als jouw ontslag boven het hoofd hangt, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken wat we juridisch kunnen doen om (betere) afspraken te maken met jouw werkgever.

Allereerst gaan wij onderzoeken met jou of er meer collega’s tegen problemen aanlopen en of zij hiervoor zelf ook in actie willen komen. Ook als iemand nu nog lid wordt, dan kunnen wij voor jullie als werknemers jullie collectieve belangen behartigen. 

En ook hier geldt dat we bij ontslag juridisch kunnen bezien wat de mogelijkheden zijn.

Bij minder dan 20 ontslagen gedurende de NOW-periode vervalt de boete op ontslag. Bij meer dan 20 ontslagen maar met een akkoord van de vakbonden vervalt deze boete. Is er geen akkoord dan moet de werkgever een mediationverzoek indienen. Ontbreekt dit ook dan wordt er een boete opgelegd en betaalt de werkgever 5% boete over de loonsom.

Het kabinet heeft besloten de NOW te verlengen tot 1 juli 2021. De NOW 3-regeling is grotendeels hetzelfde als de NOW 2. Lees meer over NOW 3 op Rijksoverheid.nl

Of jouw bedrijf aanspraak maakt op NOW 3, kun je lezen op Rijksoverheid.nl 

Ja, daar wordt in de NOW rekening mee gehouden. Als jij standaard meer werkt en betaald krijgt dan in je contract staat, wordt dat ook in de NOW meegenomen. 

Nee. Jouw werkgever moet je de volle 100% van je loon betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht zodat iedereen zijn werk behoudt én iedereen zijn volledige salaris krijgt.

In theorie is dat mogelijk. Maar het UWV moet dit het ontslag beoordelen, en dan moet je werkgever onderbouwen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW-regeling. Als jouw werkgever daarin niet slaagt, waardoor de ontslagvergunning mogelijk niet gegeven door het UWV. Neem als dit het geval is contact met ons op.

Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV. Bekijk ook al onze informatie over faillissement

De NOW gaat niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

Omdat de NOW snel opgezet is, is er helaas geen ruimte voor maatwerk. De omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet van 2019, ongeacht het seizoen. 

Je werkgever krijgt ook een compensatie voor de opbouw van je vakantiebijslag. Dit wordt dan alleen geteld over de hele NOW-periode. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar daar heb je natuurlijk wel gewoon recht op. 

 

Werktijden, werkzaamheden, contract, reiskosten

Er zijn arbeidsovereenkomsten (contracten) voor bepaalde tijd. Die eindigen op de datum die op het contract staat. Maar:

  • Is jouw contract voor een periode van 6 maanden of langer én
  • Heeft jouw werkgever 1 maand voordat het contract verloopt niet laten weten of het contract verlengd wordt of niet

Is beide het geval? Dan moet hij een vergoeding van 1 maand loon betalen. Het kan ook zijn dat hij een vergoeding naar rato moet betalen over de periode van het te laat laten weten wat hij gaat doen met jouw contract, waarbij de vergoeding wordt berekend over het aantal werkdagen. Dus gelden bovenstaande punten voor jou? Dan moet je werkgever een soort van boete betalen. Op dit alles is 1 uitzondering en dat is als er een ‘aanzegverplichting’ in je contract is opgenomen. Kijk dit dus goed na. 

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Veel werkgevers hebben iemand aangenomen, maar hebben op dit moment geen werk meer. Ze kunnen een beroep doen op het proeftijdbeding. De proeftijd moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn. Ook voordat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen, mag hij het contract opzeggen. De wet bepaalt dat de werkgever, als jij daar om vraagt, schriftelijk moet opgeven waarom hij je heeft ontslagen. De mogelijke redenen zijn in zo’n geval vaak de bedrijfseconomische omstandigheden van de werkgever.

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Volgens de regels van de overheid moet je werkgever tot en met 28 april waar mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Maar dat betekent niet dat je werk-en rusttijden zó maar gewijzigd kunnen worden. Daar is nog altijd instemming van de or voor nodig.

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Het kan echter redelijk zijn als je werkgever je vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker nu met de uitbraak van het coronavirus. Maar het moet voor jou ook redelijk zijn. Wanneer je tot een risicogroep behoort en je met corona patiënten moet gaan werken, is dat voor jou persoonlijk niet redelijk. Dit zal per persoon en situatie verschillen.

Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij jou van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet de werkgever je voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Dit hangt af van de afspraken in je cao, je arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregeling. Soms staat in een van de afspraken dat je zowel met ov als met de auto mag komen omdat je over beide reiskostenvergoeding krijgt. Maar soms is er niets geregeld. In dat geval is het redelijk om in ieder geval de bij jou bedrijf geldende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met de auto te krijgen. Vraag meer duidelijkheid over deze afspraken aan je werkgever.

Bij het antwoord op deze vraag moet een duidelijk verschil gemaakt worden wat een werkgever op basis van fiscale wetgeving mag vergoeden en wat een werkgever op basis van het arbeidsrecht moet vergoeden.

Een reiskostenvergoeding is normaal gesproken alleen een onkostenvergoeding. Een werkgever is niet verplicht om een reiskostenvergoeding te betalen als er geen reiskosten meer worden gemaakt, doordat je als werknemer langere tijd thuiswerkt of ziek bent. Ben je hersteld of mag je weer naar je werk? Dan moet de onbelaste vaste reiskostenvergoeding weer vergoed worden. Let op! Van deze regeling kan in je arbeidsovereenkomst, een bedrijfsreglement of in een cao worden afgeweken. Je werkgever moet zich altijd houden aan de arbeidsvoorwaarden die hierover zijn afgesproken.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan een reiskostenvergoeding ook een looncomponent zijn. Een werkgever moet in zo’n situatie ook bij ziekte of langdurig thuiswerken de reiskosten blijven uitbetalen.

Vanuit fiscaal oogpunt mag een werkgever langer een reiskostenvergoeding geven dan hij verplicht is. De staatssecretaris van financiën heeft vanwege corona deze regels versoepeld. Normaal gesproken is het zo dat fiscaal gezien, een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mag worden doorbetaald voor maximaal 6 aaneensluitende weken waarin je als werknemer afwezig bent. Als de verwachting is dat jouw afwezigheid langer gaat duren, dan mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog worden uitbetaald.

Maar de staatssecretaris van financiën heeft aangekondigd dat de regels rond de vaste reiskostenvergoeding vanwege corona worden aangepast met terugwerkende kracht vanaf 12 maart. Dat betekent dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding niet hoeven aan te passen, als werknemers nu vanuit huis moeten werken gedurende de tijd van de coronamaatregelen

Pensioenen

Op dit moment heeft een lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald.
  • Geen effect op al opgebouwd pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad dan te laag is, zijn misschien maatregelen nodig. De FNV zal net als vorig jaar blijven vasthouden aan het standpunt dat in tijden van crisis en uitwerking van het pensioenakkoord kortingen op de penisoenen niet wenselijk zijn. Net als het verhogen van de premie of verlaging van het opbouwpercentage voor toekomstig pensioen, 

In de beschikbare premieregeling heeft het nieuws over het coronavirus wel effect op de waarde van jouw pensioenkapitaal, als je binnen nu en een paar maanden met pensioen gaat.  Ontvang je nu al een vaste uitkering van een verzekeraar? Dan heeft de onrust op de aandelenmarkt en de dalende rente hierop geen invloed.

Een pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken. En gaat er nu nog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn, te overzien is. Zij houden de ontwikkelingen op de korte termijn heel goed en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is. Veel pensioenfondsen gaan extra (digitaal) vergaderen om snel met elkaar te kunnen schakelen en de beleggingen goed in de gaten te houden.

De bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden en daarna langzamere oploop naar 67, zoals afgesproken in het pensioenakkoord, is inmiddels in wetgeving omgezet (met de steun van bijna alle partijen). Daarna zorgt een nieuwe koppeling aan de levensverwachting voor een eerlijkere verdeling tussen langer werken en langer pensioen kunnen genieten. Als door het coronavirus, of nieuwe ziekten in de toekomst, de levensverwachting niet of veel langzamer stijgt, dan zal de AOW-leeftijd ook niet verder stijgen.

Werkgevers worden gecompenseerd voor 90% van hun loonkosten door de NOW-regeling. Dat is inclusief pensioenpremie. Daarvoor moeten werkgevers 100% van het loon en de premies doorbetalen. Mochten er toch betalingsproblemen ontstaan, kan er door de pensioenfondsen een op maat gemaakte afspraak gemaakt worden (coulance afspraak) met individuele werkgevers. Dat betekent niet dat er helemaal geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden, maar dat er op maat afspraken gemaakt kunnen worden over het later betalen van deze pensioenpremie. Dit heeft geen invloed op de opbouw van pensioenrechten.

De impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Op 26 maart spraken Han Busker en Tuur Elzinga over de laatste stand van zaken rondom het pensioenakkoord en de corona-crisis. En beantwoorden ze vragen. Je kunt het webinar hier terugkijken

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen