Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Minder werk en inkomen door corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw vakantie(uren), werktijdverkorting en NOW, werktijden/contract en de effecten op je pensioen.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten

Vakantie, vakantieuren, vakantiedagen
Werktijdverkorting/NOW
Werktijden, werkzaamheden, contract, reiskosten
Pensioenen

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Vakantie, vakantieuren, vakantiedagen 

Het is niet de bedoeling dat je werkgever je verplicht om verlof op te nemen. Hij of zij kan een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lees onze FAQ’s over de NOW voor meer informatie over deze regeling. Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit de NOW, het uitgangspunt is dat jij niet ontslagen wordt en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen. Want je wilt later nog wel op goede voet verder met je werkgever. 

In het kort: 

 • Attendeer je werkgever op de NOW.
 • Wordt dit afgewezen of komt je werkgever hier niet voor in aanmerking? Ga dan pas in gesprek over het opnemen verlof. Zoek hierbij naar de redelijkheid en de balans.

Nee daar hoef je niet mee akkoord te gaan. Het is ook niet nodig dat je werkgever je vraagt om vakantieverlof in te leveren. Hij kan bij omzetverlies een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Je werkgever kan hiervoor een aanvraag doen bij het UWV. Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit overgezet naar NOW.

Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen.

Ja, je kunt je werkgever vragen om je vakantieuren die je wel hebt ingediend maar je nog niet hebt gehad in te trekken. Wij vinden dat alleen als je werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dat hij dit verzoek mag weigeren. De situatie die nu ontstaan is door het Corona virus is echter zeer uitzonderlijk. Het is dan ook de vraag in hoeverre het redelijk is om een verzoek van een werknemer om het verlof in te trekken te weigeren. Hiervoor dient altijd een belangenafweging plaats te vinden. Overleg daarom altijd over jouw situatie met je werkgever en zoek naar een passende oplossing. 

Een voorbeeld zwaarwegend belang is dat hij al een vervanger heeft aangenomen om jouw werk te doen en er niet genoeg ander werk tijdens jouw voorgenomen vakantieperiode is. Een andere gewichtige reden kan zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat je werkgever dan later in het jaar rooster technische problemen krijgt. Grote vraag is als jouw werkgever geen werk meer heeft of hij dit ook als zwaarwegende reden zal zien. Uiteindelijk zal een rechter daarover een oordeel moeten geven. De rechter zal dan naar alle waarschijnlijkheid alle omstandigheden meenemen. Bespreek daarom jouw situatie met je werkgever en geef aan welke redenen jij hebt om jouw vakantie in te trekken. Zoek samen naar een passende oplossing. Het is handig om jouw verzoek van intrekking van de vakantie en jouw motivatie daarvoor in ieder geval schriftelijk bij jouw werkgever in te dienen. 

Door de coronacrisis sluiten veel werkgevers nu hun deuren. Dit zorgt ervoor dat er veel minder werk is. Dit biedt een unieke kans om te investeren in scholing en andere bedrijfsverbeteringen. Het is voor werkgevers niet nodig om van het personeel te vragen verlof op te nemen of om verlof intrekkingsverzoeken van werknemers te weigeren. Werkgevers kunnen immers een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), waarbij 90% van de loonsom wordt vergoed.

Nee, dat willen we niet. We vinden het ook niet aan de orde, omdat het vakantiegeld pas in mei wordt uitbetaald. Sectoren die nu in zwaar weer zitten, kunnen aanspraak maken op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voorheen de werktijdverkoring. De loonkosten worden daarbij voor 90% door het kabinet betaald. Ook zijn er andere maatregelen om bedrijven te ontlasten en te zorgen dat mensen hun inkomen behouden.

Ja, in principe wel. In de wet staat dat iedereen recht heeft op 4 weken vakantie. Dat is 4 x het aantal uur dat je per week werkt. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat je naast die 4 weken nog extra vakantiedagen per jaar hebt. Dat zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Je moet de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk in hetzelfde kalenderjaar waarin je ze opbouwt opnemen.  De wettelijke dagen van 2019 moet je zoveel mogelijk in 2019 opnemen. Heb je ze niet opgemaakt? Dan moet je ze vóór 1 juli het volgende jaar, in dit geval dus 1 juli 2020, alsnog opnemen. Daarna vervallen ze en ben je ze kwijt. 

Alleen als jij het niet mogelijk was je dagen op te nemen mag je werkgever je wettelijke vakantiedagen niet laten vervallen. Bijvoorbeeld omdat het op jouw werk heel erg druk was. De huidige corona crisis zou geen reden moeten zijn dat jij je dagen niet meer kunt opnemen. 

Let op. Er zijn nog een paar dingen die handig zijn om te weten:

 • Je werkgever is niet verplicht je wettelijke vakantiedagen uit de betalen
 • Je werkgever moet je er op tijd aan herinneren dat jij nog openstaande wettelijke vakantiedagen hebt en dat je deze moet opnemen. 
 • Soms staat er in een cao of bedrijfsregeling dat wettelijke vakantiedagen pas na 5 jaar vervallen. Dit kan ook individueel met jou zijn afgesproken. Kijk dit dus voor de zekerheid na, want dan geldt bovenstaand verhaal niet voor jou. 

Werktijdverkorting/NOW

De werktijdverkorting (wtv) is door de coronacrisis vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Heeft je werkgever al wtv aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet. Lees op de site van de rijksoverheid wat NOW inhoudt. Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, kun jij niet ontslagen worden en jij je volledige loon krijgt. Het kan dus geen kwaad akkoord te gaan met deze regeling. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar probeer in overleg met je werkgever ook te kijken naar andere mogelijkheden. Misschien is dit het juiste moment voor bijscholing. 

Sinds 16 maart kan je werkgever geen werktijdverkorting meer aanvragen, maar zijn wel veel aanvragen al goedgekeurd. De werkgever kan voor een zieke werknemer geen werktijdverkorting aanvragen. Voor zieke werknemers geldt gewoon de loondoorbetaling bij ziekte zoals die voorheen ook gold. Het ziekengeld bedraagt minimaal 70%. In de meeste cao’s is aanvulling tot 100% van het laatstverdiende loon afgesproken. Vraagt je werkgever in dat geval of je je beter wilt melden zodat hij je daarna vanuit de werktijdverkorting naar huis kan sturen is ons advies heel duidelijk: werk daar niet aan mee!

De nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) compenseert de werkgever op basis van omzetverlies. De vergoeding is gebaseerd op de totale loonsom van het bedrijf. Daar vallen dus ook zieke werknemers onder die onder de loondoorbetaling bij ziekte vallen. Voor jou als zieke werknemer verandert er dus niets. De werkgever blijft verplicht je ziekengeld uit te betalen en ontvangt dus ook voor jou financiële compensatie als hij vanwege het coronavirus omzetverlies heeft.

Omdat we niet in een economische crisis willen belanden door het coronavirus, heeft de regering besloten een tijdelijke noodmaatregel in te voeren: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de huidige regeling werktijdverkorting (wtv) en moet door je werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, kun jij niet ontslagen worden en krijg je je volledige loon betaald. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Lees op de site van de rijksoverheid wat dat betekent.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kent andere voorwaarden dan de regeling voor werktijdverkorting (wtv). Het grootste verschil is dat de werkgever onder de wtv achteraf wordt gecompenseerd. Bij de NOW krijgt je werkgever na een aanvraag een voorschot over een substantiële tegemoetkoming in loonkosten.

Daarnaast worden bij de NOW jouw WW-rechten niet opgesoupeerd. Ook wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. Tot slot hoeft je werkgever niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot omzetverlies. Hierdoor kan hij sneller zekerheid krijgen. 

Op het moment dat jouw werkgever NOW aanvraagt legt hij vast dat hij niemand mag ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen zolang hij deze tegemoetkoming krijgt. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. Het kan zijn dat hier later nog voorwaarden aan worden verbonden.
 • De regeling kijkt naar omzetdalingen vanaf 1 maart dit jaar.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom
 • De werkgever betaalt 100% van jouw loon.

Er zijn grofweg 3 type bedrijven die aanspraak kunnen doen op de regeling:

 • Alle bedrijven die uit voorzorg de deuren sluiten vanwege het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan kappers of rijinstructeurs, want die kunnen geen 1,5 meter afstand houden. 
 • Bedrijven die wel open zijn maar minder klanten/gasten krijgen, zoals kledingwinkels of campinghouders.
 • Sportclubs en kerkgenootschappen met werknemers als zij minimaal 20% omzetverlies leiden. 

Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden en zij ook hun gewone salaris krijgen. Daarom kent de regeling 2 aanvullende voorwaarden. 

 • Je werkgever moet jou je reguliere salaris blijven doorbetalen. 
 • Je werkgever mag je tijdens de periode dat hij NOW krijgt niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Dus ook als je nu niet werkt omdat er geen werk is, krijg je 100% van je loon doorbetaald. 

Ja, daar wordt in de NOW rekening mee gehouden. Als jij standaard meer werkt en betaald krijgt dan in je contract staat, wordt dat ook in de NOW meegenomen. 

Nee. Jouw werkgever moet je de volle 100% van je loon betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht zodat iedereen zijn werk behoudt én iedereen zijn volledige salaris krijgt.

Je werkgever mag je tussen 18 maart en 31 mei 2020 niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Doet hij dit toch, dan wordt jouw loon plus 50% afgetrokken van het bedrag waar de tegemoetkoming (NOW) op is gebaseerd. Je werkgever krijgt daarmee dus in feite een geldboete. Let op: een ontslag om een andere reden kan in deze periode wel gewoon doorgaan.

In theorie is dat mogelijk. Maar het UWV moet dit het ontslag beoordelen, en dan moet je werkgever onderbouwen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW-regeling. Als jouw werkgever daarin niet slaagt, waardoor de ontslagvergunning mogelijk niet gegeven door het UWV. 

Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV. Bekijk ook al onze informatie over faillissement

In tegenstelling tot de ‘normale’ regeling werktijdverkorting (wtv) gaat deze regeling niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

Omdat de NOW snel opgezet is, is er helaas geen ruimte voor maatwerk. De omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet van 2019, ongeacht van het seizoen. 

Je werkgever krijgt naast maximaal 90% van je loonkosten ook een compensatie voor de opbouw van je vakantiebijslag. Dit wordt dan alleen geteld over de maanden maart, april en mei. Dit zijn ook de 3 maanden dat de regeling van kracht is. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar moet je natuurlijk gewoon krijgen. 

 

Werktijden, werkzaamheden, contract, reiskosten

Er zijn arbeidsovereenkomsten (contracten) voor bepaalde tijd. Die eindigen op de datum die op het contract staat. Maar:

 • Is jouw contract voor een periode van 6 maanden of langer én
 • Heeft jouw werkgever 1 maand voordat het contract verloopt niet laten weten of het contract verlengd wordt of niet

Is beide het geval? Dan moet hij een vergoeding van 1 maand loon betalen. Het kan ook zijn dat hij een vergoeding naar rato moet betalen over de periode van het te laat laten weten wat hij gaat doen met jouw contract, waarbij de vergoeding wordt berekend over het aantal werkdagen. Dus gelden bovenstaande punten voor jou? Dan moet je werkgever een soort van boete betalen. Op dit alles is 1 uitzondering en dat is als er een ‘aanzegverplichting’ in je contract is opgenomen. Kijk dit dus goed na. 

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Veel werkgevers hebben iemand aangenomen, maar hebben op dit moment geen werk meer. Ze kunnen een beroep doen op het proeftijdbeding. De proeftijd moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn. Ook voordat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen, mag hij het contract opzeggen. De wet bepaalt dat de werkgever, als jij daar om vraagt, schriftelijk moet opgeven waarom hij je heeft ontslagen. De mogelijke redenen zijn in zo’n geval vaak de bedrijfseconomische omstandigheden van de werkgever.

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Volgens de regels van de overheid moet je werkgever tot en met 28 april waar mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Maar dat betekent niet dat je werk-en rusttijden zó maar gewijzigd kunnen worden. Daar is nog altijd instemming van de or voor nodig.

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Het kan echter redelijk zijn als je werkgever je vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker nu met de uitbraak van het coronavirus. Maar het moet voor jou ook redelijk zijn. Wanneer je tot een risicogroep behoort en je met corona patiënten moet gaan werken, is dat voor jou persoonlijk niet redelijk. Dit zal per persoon en situatie verschillen.

Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij jou van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet de werkgever je voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Dit hangt af van de afspraken in je cao, je arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregeling. Soms staat in een van de afspraken dat je zowel met ov als met de auto mag komen omdat je over beide reiskostenvergoeding krijgt. Maar soms is er niets geregeld. In dat geval is het redelijk om in ieder geval de bij jou bedrijf geldende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met de auto te krijgen. Vraag meer duidelijkheid over deze afspraken aan je werkgever.

Ja. De staatssecretaris van financiën heeft vanwege corona de regels versoepeld. Je werkgever moet de door jouw gemaakte reiskosten vergoeden. Als je door thuis te werken niet reist voor je werk, dan hoeft je werkgever de reiskostenvergoeding eigenlijk niet door te betalen. Normaal gesproken is het zo dat fiscaal gezien, een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mag worden doorbetaald voor maximaal 6 aaneensluitende weken waarin een werknemer afwezig is. Als de verwachting is dat de afwezigheid langer gaat duren, dan mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog worden uitbetaald. Daarna mag de vaste reiskostenvergoeding pas weer worden betaald als het werk op de normale manier (dus niet thuis) wordt hervat.

Maar de staatssecretaris van financiën heeft aangekondigd dat de regels rond de vaste reiskostenvergoeding vanwege corona worden aangepast met terugwerkende kracht vanaf 12 maart. Dat betekent dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding niet hoeven aan te passen, als werknemers nu vanuit huis moeten werken gedurende de tijd van de coronamaatregelen.

Pensioenen

Op dit moment heeft een lage dekkingsgraad:

 • Geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald.
 • Geen effect op al opgebouwd pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad dan te laag is, zijn misschien maatregelen nodig. De FNV zal net als vorig jaar blijven vasthouden aan het standpunt dat in tijden van crisis en uitwerking van het pensioenakkoord kortingen op de penisoenen niet wenselijk zijn. Net als het verhogen van de premie of verlaging van het opbouwpercentage voor toekomstig pensioen, 

In de beschikbare premieregeling heeft het nieuws over het coronavirus wel effect op de waarde van jouw pensioenkapitaal, als je binnen nu en een paar maanden met pensioen gaat.  Ontvang je nu al een vaste uitkering van een verzekeraar? Dan heeft de onrust op de aandelenmarkt en de dalende rente hierop geen invloed.

Een pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken. En gaat er nu nog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn, te overzien is. Zij houden de ontwikkelingen op de korte termijn heel goed en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is. Veel pensioenfondsen gaan extra (digitaal) vergaderen om snel met elkaar te kunnen schakelen en de beleggingen goed in de gaten te houden.

De bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden en daarna langzamere oploop naar 67, zoals afgesproken in het pensioenakkoord, is inmiddels in wetgeving omgezet (met de steun van bijna alle partijen). Daarna zorgt een nieuwe koppeling aan de levensverwachting voor een eerlijkere verdeling tussen langer werken en langer pensioen kunnen genieten. Als door het coronavirus, of nieuwe ziekten in de toekomst, de levensverwachting niet of veel langzamer stijgt, dan zal de AOW-leeftijd ook niet verder stijgen.

Werkgevers worden gecompenseerd voor 90% van hun loonkosten door de NOW-regeling. Dat is inclusief pensioenpremie. Daarvoor moeten werkgevers 100% van het loon en de premies doorbetalen. Mochten er toch betalingsproblemen ontstaan, kan er door de pensioenfondsen een op maat gemaakte afspraak gemaakt worden (coulance afspraak) met individuele werkgevers. Dat betekent niet dat er helemaal geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden, maar dat er op maat afspraken gemaakt kunnen worden over het later betalen van deze pensioenpremie. Dit heeft geen invloed op de opbouw van pensioenrechten.

De impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Op 26 maart spraken Han Busker en Tuur Elzinga over de laatste stand van zaken rondom het pensioenakkoord en de corona-crisis. En beantwoorden ze vragen. Je kunt het webinar hier terugkijken

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen