Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Minder werk en inkomen door corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw vakantie(uren), werktijdverkorting en NOW, werktijden/contract en de effecten op je pensioen.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten

Vakantie, vakantieuren, vakantiedagen
Loondoorbetaling

Steunmaatregelen (NOW, TONK)
Werktijden, contract
Pensioenen

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Vakantie, vakantie-uren, vakantiedagen 

Check regelmatig Rijksoverheid.nl als je naar het buitenland op vakantie wilt. De adviezen over welk land veilig is en welke coronabewijzen je nodig hebt, veranderen regelmatig.

Wat je wel en niet mag, als je naar het buitenland op vakantie wilt, wijzigt steeds. Kijk daarom regelmatig op de site van Rijksoverheid.nl. Daar vind je de laatste informatie.

Als je van plan bent om op vakantie te gaan, check dan eerst even de site van de Rijksoverheid. Daar vind je de laatste informatie over reizen naar het buitenland.

Daar kunnen we kort over zijn. Nee, je werkgever mag je niét verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Je werkgever gaat namelijk niet over de invulling van je privéleven.

Met een kleine uitzondering geldt: jouw werkgever kan je nooit verplichten om vakantie of verlof op te nemen. Dit is vastgesteld in de wet: jij mag je verlof-/vakantie-uren indelen zoals jij wil. Die eerder genoemde uitzondering moet zijn opgenomen in je cao of arbeidsovereenkomst. Daar moet dan staan dat je werkgever kan bepalen wanneer jij je vakantiedagen opneemt. Staat hierover niets in je cao of arbeidsovereenkomst? Dan geldt de wet en bepaal jij zelf wanneer je vakantieuren opneemt.

Doet je werkgever een voorstel over wanneer jij het best je vakantie-uren kan opnemen en ga jij daarmee akkoord? Dan geldt dat volgens de wet als uren die jij zelf hebt aangevraagd. Ga jij niet akkoord? Dan kan je werkgever niet zomaar bepalen dat niet gewerkte uren als vakantie worden opgeschreven. Dit geldt ook voor niet ingeroosterde uren. 

Nee, je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden als je in quarantaine moet. Je hebt recht op loondoorbetaling.

Nee daar hoef je niet mee akkoord te gaan. Jouw werkgever mag alleen in zeer bijzondere gevallen de vastgestelde vakantie wijzigen. Als je bijvoorbeeld een geboekte vakantie moet annuleren, dan moet jouw werkgever de kosten hiervan vergoeden. Het is ook niet nodig dat je werkgever je vraagt om vakantieverlof in te leveren. Hij kan bij omzetverlies een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Je werkgever krijgt hiermee een groot deel van de loonkosten vergoed. Je werkgever kan hiervoor een aanvraag doen bij het UWV. Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit overgezet naar NOW.

Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen.

Ja, je kunt je werkgever vragen om je vakantie-uren in te trekken die je hebt aangevraagd. De hoofdregel is dat vakantie wordt vastgesteld volgens de wens van de werknemer. Wij vinden dat je werkgever jouw verzoek om vakantie alleen mag weigeren, als er zwaarwegend bedrijfsbelang is. 

Een voorbeeld zwaarwegend belang is dat je werkgever al een vervanger heeft aangenomen om jouw werk te doen en er niet genoeg ander werk voor jou is als je toch komt werken. Een ander zwaarwegende belang kan zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat je werkgever dan later in het jaar rooster technische problemen krijgt. Het is de vraag of de gevolgen van de coronacrisis een zwaarwegende reden is. Uiteindelijk zal een rechter een oordeel moeten geven. Bespreek daarom jouw situatie met je werkgever en geef aan welke redenen jij hebt om jouw vakantie in te trekken. Zoek samen naar een passende oplossing. Het is handig om je verzoek en motivatie schriftelijk bij je werkgever in te dienen. 

Nee, je werkgever kan je niet zomaar ontslaan met als enige reden dat je op vakantie bent geweest naar een land met code oranje. Je werkgever kan bij terugkomst uit een oranje vakantiegebied (als dat bij vertrek ook al oranje was) wel de quarantainedagen voor jouw rekening laten komen. Dat kan doordat je werkgever je loon niet doorbetaalt, of dat je vakantiedagen opneemt voor de dagen dat je in quarantaine moet. Je hebt namelijk zelf het risico genomen om naar een oranje gebied af te reizen.

Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.  

Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar moet je door het uitreisverbod en quarantaine langer in het vakantieland blijven dan je gepland had? De FNV vindt dat je dan geen extra vakantiedagen hoeft op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel. Het oordeel ligt uiteindelijk bij de rechter. Het kan zijn dat de rechter bepaalt dat quarantainedagen bij een gewijzigd strenger reisadvies toch voor de rekening van de werknemer komen.

Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval wordt je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon. Tenzij jij je werk ook kan doen in het buitenland.

Loondoorbetaling

Als je als werknemer in quarantaine zit, en daardoor niet kunt werken, heb je recht op loondoorbetaling.

Als je als werknemer in afwachting bent van de uitslag van een coronatest en daardoor niet kan werken, heb je recht op loondoorbetaling. Dit ligt namelijk in de risicosfeer van de werkgever. Als je een coronatest doet omdat je op vakantie bent geweest naar een land met code rood of code oranje, kan de situatie iets anders liggen. Je moet dan immers ook in quarantaine. De  antwoorden op vragen over op vakantie gaan naar een land met code geel, oranje en rood lees je hieronder.

Nee, dat klopt niet. Als je op vakantie gaat naar een land met code oranje of rood en je wordt ziek, dan is jouw werkgever in principe verplicht om je loon door te betalen. Alleen als er sprake is van opzet op het veroorzaken van ziekte, dan hoeft je werkgever jouw loon tijdens ziekte niet door te betalen. Dat betekent dat jouw werkgever moet aantonen dat jij opzettelijk ziek bent geworden. Dat is zeer moeilijk te bewijzen. Rechters zijn namelijk erg streng in de beoordeling of er sprake is van opzet. 

Werkgevers doen net of code geel voor gevaar staat. Dat is niet zo! Er zijn landen met code geel waar het besmettingsrisico lager is dan in Nederland. Code geel is geen negatief reisadvies en wordt alleen aan landen gegeven waar het besmettingsrisico min of meer gelijk is aan dat in Nederland. Dus het besmettingsrisico in deze landen is min of meer gelijk aan die in Nederland. Dan kan jouw werkgever niet bepalen dat jij als jij ziek thuiskomt, dat dit jouw eigen schuld is.

Nee, dat klopt niet helemaal. Als je op vakantie gaat naar een land met code oranje of rood en je wordt ziek, dan is je werkgever in principe verplicht om je loon door te betalen. Alleen als er sprake is van opzet op het veroorzaken van ziekte, dan hoeft je werkgever jouw loon tijdens ziekte niet door te betalen. Dat betekent dat jouw werkgever moet aantonen dat jij opzettelijk ziekt bent geworden. Dat is zeer moeilijk te bewijzen. Rechters zijn namelijk erg streng in de beoordeling of er sprake is van opzet.

De overheid raadt op vakantie gaan naar landen met code oranje of rood af. Ook moet je in soms in quarantaine als je terugkomt. Check hiervoor de website Rijksoverheid.nl Als werknemer neem je dus wel een risico. En het reizen naar een code oranje en rood kan gevolgen hebben voor je reisverzekering. Een reisverzekering regelt niét de terugreis naar Nederland, als je ziek bent geworden.

Als je reist naar een land dat al code oranje of zelfs code rood als reisadvies heeft, dan heeft dat waarschijnlijk een andere uitkomst dan bij reizen naar gebieden met code groen of geel. Je weet namelijk al dat je bij thuiskomst in quarantaine moet. Dat is immers het dringende advies van de overheid. De oorzaak voor het feit dat je 2 weken na thuiskomst niet kan werken, is dan jouw risico. Dit houdt in dat je geen recht op loon hebt, tenzij thuiswerken een optie is of het opnemen van vakantiedagen.

Het opnemen van vakantiedagen kan trouwens niet door je werkgever worden opgelegd, maar moet in samenspraak tussen werkgever en werknemer worden overeengekomen.

Als je ziek wordt, moet je werkgever je loon wel doorbetalen. Bij landen met code groen of geel is het volgens de Rijksoverheid veilig om te reizen. Bij code geel moet je wel goed op de risico’s letten. Kijk op de website Rijksoverheid of je in quarantaine moet, als je thuiskomt.

Je krijgt je loon niét doorbetaald als er sprake is van opzet. Dat betekent dat jouw werkgever moet aantonen dat jij opzettelijk hebt gehandeld. Dat is zeer moeilijk te bewijzen. Rechters zijn namelijk erg streng in de beoordeling of er sprake is van opzet.

Als een land code groen heeft, betekent dit dat reizen veilig is. Code geel betekent dat reizen verantwoord is. Maar let op. Een land kan van code groen of geel veranderen naar oranje of rood. Het kan zijn dat je dan in quarantaine moet en daardoor niet kan werken. Als het reisadvies tijdens jouw vakantie op oranje springt, vindt de FNV dat de quarantainedagen voor rekening van je werkgever komen. Je werkgever moet dan je loon doorbetalen.

Dat vond de Rijksoverheid tot nu toe ook. Maar sinds kort vindt de Rijksoverheid dat dit voor rekening van de werknemer is. Dat betekent dat je werkgever je dan geen loon hoeft door te betalen.

FNV blijft bij haar standpunt, maar uiteindelijk ligt het oordeel bij de rechter. Het kan zijn dat de rechter bepaalt dat quarantainedagen bij een gewijzigd strenger reisadvies voor rekening van de werknemer komen.

Als je werkgever geen loon doorbetaalt, of wil dat je vakantiedagen laat afschrijven bij quarantaine na gewijzigd reisadvies, meld dit dan aan ons via het meldpunt corona.

Het is belangrijk om je zorgen over je reis naar een risicogebied goed met je werkgever te bespreken.

Controleer altijd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geeft dit ministerie een negatief (rood) reisadvies af dan kun je als werknemer de opdracht van je werkgever weigeren. In het geval van een advies ‘alleen noodzakelijke reizen’ (oranje), dan moet je werkgever, naast een goede motivering over de noodzakelijkheid, ook zorgen voor goede beschermingsmiddelen. Dat zal in de praktijk moeilijk haalbaar zijn voor een werkgever. Op grond daarvan zou je kunnen stellen dat je werkgever dit niet van je mag vragen. Dus ga voor een dergelijke opdracht in gesprek met je werkgever en vraag een deugdelijke motivatie.

Steunmaatregelen

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten zoals huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De TONK is bedoeld voor die groepen die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op de bijstand of andere regelingen in het steunpakket. Denk bijvoorbeeld aan voormalig flexwerkers waarbij de kortdurende WW is afgelopen of zelfstandigen die hun opdrachten ineens zien teruglopen en vanwege de partnertoets of het uren-criterium geen aanspraak maken op de Tozo. Je kunt de TONK aanvragen op de website van jouw gemeente. 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben van ten minste 20%. Het kabinet heeft met sociale partners afgesproken dat de vergoeding van de NOW in 2021 wordt verhoogd van 80% naar 85%. Werkgevers kunnen hiermee werknemers volledig doorbetalen. De werkgever is verplicht om de NOW-subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten. 

De FNV is tevreden over de verlenging van de NOW én de aanpassingen die het kabinet heeft doorgevoerd. De bezuinigingen die vanaf 1 januari 2021 zouden ingaan zijn van de baan. Het ontslaan van werknemers is niet makkelijker geworden, waardoor veel minder mensen zich zorgen hoeven te maken over hun werk en inkomen. Ook moet een werkgever die gebruikmaakt van de subsidie zich inspannen om ontslagen werknemers te begeleiden naar nieuw werk. 

Als bedrijven meer dan 20 werknemers willen ontslaan, is daar een akkoord met de vakbonden voor nodig.

Als bedrijven minder dan 20 werknemers willen ontslaan, geldt in elk geval de normale ontslagbescherming. Mensen kunnen natuurlijk ook dan aankloppen bij de FNV. Met het pakket aan maatregelen worden er weer miljarden uitgetrokken om banen en inkomens te behouden voor álle werknemers. De FNV heeft zich daar vanaf het begin hard voor gemaakt.

Of jouw bedrijf recht heeft op de NOW kun je lezen op Rijksoverheid.nl

Als bedrijven binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers willen ontslaan, is de Wet melding colllectief ontslag van toepassing. De werkgever moet het ontslag dan melden bij de vakbond en het UWV. Wij gaan dan in gesprek met de leden over een sociaal plan en bespreken of het ontslag wel zo noodzakelijk is. Vervolgens gaan wij daarover het gesprek aan met de werkgever. Samen met de bestuurder gaan jullie dan aan de slag om afspraken te maken met de werkgever.

Als je ziek bent, krijg je nog steeds je gewoon je loon doorbetaald. Het ziekengeld bedraagt minimaal 70% van je loon. In de meeste cao’s is afgesproken dat dit wordt aangevuld tot 100% van het laatstverdiende loon. 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) compenseert de werkgever op basis van omzetverlies. De vergoeding is gebaseerd op de totale loonsom van het bedrijf. Daaronder vallen ook zieke werknemers die recht hebben op loondoorbetaling. Voor jou als zieke werknemer verandert er dus niets. Je werkgever blijft verplicht je ziekengeld uit te betalen. Je werkgever ontvangt ook voor jou een financiële compensatie, als hij door het coronavirus omzetverlies heeft.

In de NOW 3 is het ontslagrecht nog steeds van toepassing. Als bedrijven minder dan 20 werknemers willen ontslaan, geldt in elk geval de normale ontslagbescherming.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is alleen mogelijk, als jouw werkgever ontslag voor jou aanvraagt bij het UWV en een vergunning voor ontslag krijgt. Het UWV toetst het nut en de noodzaak van het ontslag en of de juiste mensen zijn voorgedragen voor ontslag.

Ook is ontslag mogelijk met instemming van de werknemer. Daarnaast kan jouw werkgever de rechter verzoeken om vanwege niet-bedrijfseconomische redenen het dienstverband te ontbinden. Daarvoor moet jouw werkgever wel goede redenen voor hebben. Ook kan jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is geen ontslag, maar dit is een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Nee, je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met ontslag. Ben je ontslagen door corona? Lees hier wat je kunt doen. Als jouw ontslag boven het hoofd hangt, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken wat we juridisch kunnen doen om (betere) afspraken te maken met jouw werkgever.

Allereerst gaan wij onderzoeken met jou of er meer collega’s tegen problemen aanlopen en of zij hiervoor zelf ook in actie willen komen. Ook als iemand nu nog lid wordt, dan kunnen wij voor jullie als werknemers jullie collectieve belangen behartigen. 

En ook hier geldt dat we bij ontslag juridisch kunnen bezien wat de mogelijkheden zijn.

Als jouw werkgever jouw loon over 32 uren blijft doorbetalen, kan hij daarvoor een tegemoetkoming aanvragen. Jouw werkgever moet natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden van de NOW. Wat voor soort contract je hebt, is niet van invloed op het recht en de hoogte van de tegemoetkoming. Van belang is de hoogte van het loon en het omzetverlies van de werkgever. Hij heeft recht op een tegemoetkoming in de loonkosten als hij een omzetverlies heeft van 20% of meer. De hoogte van het totaal aan betaalde salarissen in 2021 mag echter niet hoger liggen dan de betaalde salarissen in juni 2020. De werkgever kan dus nooit meer aan tegemoetkoming krijgen dan de hoogte van de salarissen in juni 2020. 
Of jouw werkgever ook verplicht is om 32 uren per week aan jou door te betalen, is een ander verhaal. Als je langer dan drie maanden 32 uur hebt gewerkt, kun je bij de werkgever aangeven dat je eigenlijk een contract hebt voor 32 uur en dat voor al die uren het loon moet worden doorbetaald. De NOW is ook hiervoor bedoeld. Niet-gewerkte uren door corona komen voor rekening van de werkgever. Het is niet altijd gezegd dat je recht hebt op het ruimere contract. Als je lid bent van de FNV, kunnen wij je helpen bij het verzoek.  

Je werkgever krijgt via de NOW 80% van je loon vergoed. Toch moet jouw werkgever je de volle 100% van je loon betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht zodat iedereen zijn werk behoudt én iedereen zijn volledige salaris krijgt. 

In theorie is dat mogelijk. Maar het UWV moet dit het ontslag beoordelen, en dan moet je werkgever onderbouwen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW-regeling. Als jouw werkgever daarin niet slaagt, waardoor de ontslagvergunning mogelijk niet gegeven door het UWV. Neem als dit het geval is contact met ons op.

Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV. Bekijk ook al onze informatie over faillissement

De NOW gaat niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

Omdat de NOW snel opgezet is, is er helaas geen ruimte voor maatwerk. De omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet van 2019, ongeacht het seizoen. 

Je werkgever krijgt ook een compensatie voor de opbouw van je vakantiebijslag. Dit wordt dan alleen geteld over de hele NOW-periode. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar daar heb je natuurlijk wel gewoon recht op. 

 

Werktijden, contract

Als je conform de RIVM-richtlijnen in quarantaine moet, moet je dat uiteraard doen. Heb je klachten? Blijf thuis en meld je dan gewoon ziek. Je hebt recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Heb je geen klachten dan hoef je je formeel niet ziek te melden. Maar dezelfde regels zijn van toepassing: je moet thuisblijven en hebt recht op loondoorbetaling. In beide gevallen is het wel zo dat als je vanuit huis nog kunt werken je moet doen wat redelijkerwijs van je gevraagd wordt.

Als je onder druk gezet wordt om toch te komen werken op locatie, ondanks dat je in quarantaine zit, kun je een aantal stappen zetten:

  • Ga in gesprek met je werkgever en geef aan waarom je niet wilt komen werken.
  • Geef schriftelijk aan dat je het er niet mee eens bent dat je moet komen werken.
  • Doe een melding bij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • Neem contact op met de bedrijfsarts en vraag advies.
  • Schakel de vakbond in.
  • Doe een melding bij de Arbeidsinspectie.

Er zijn arbeidsovereenkomsten (contracten) voor bepaalde tijd. Die eindigen op de datum die op het contract staat. Maar:

  • Is jouw contract voor een periode van 6 maanden of langer én
  • Heeft jouw werkgever 1 maand voordat het contract verloopt niet laten weten of het contract verlengd wordt of niet

Is beide het geval? Dan moet hij een vergoeding van 1 maand loon betalen. Het kan ook zijn dat hij een vergoeding naar rato moet betalen over de periode van het te laat laten weten wat hij gaat doen met jouw contract, waarbij de vergoeding wordt berekend over het aantal werkdagen. Dus gelden bovenstaande punten voor jou? Dan moet je werkgever een soort van boete betalen.

Op dit alles geldt één uitzondering: als er een ‘aanzegverplichting’ in je contract is opgenomen. Kijk dit dus goed na. 

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Veel werkgevers hebben iemand aangenomen, maar hebben op dit moment geen werk meer. Ze kunnen een beroep doen op het proeftijdbeding. De proeftijd moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn. Ook voordat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen, mag hij het contract opzeggen. De wet bepaalt dat de werkgever, als jij daar om vraagt, schriftelijk moet opgeven waarom hij je heeft ontslagen. De mogelijke redenen zijn in zo’n geval vaak de bedrijfseconomische omstandigheden van de werkgever.

Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat. Ben je lid? Neem dan contact met ons op als jij twijfelt over jouw rechten.

Raak je toch werkloos? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen voor uitkeringsgerechtigden.

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Hierbij is het wel de bedoeling dat de werkgever met de werknemers overlegt om tot goede oplossingen te komen. Voor aanpassing van de werktijden is instemming vereist van de or. Jouw werk- en rusttijden mogen dus niet zomaar gewijzigd worden. .

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Het kan zijn dat er in jouw functie tijdelijk minder werk is door de coronacrisis. Onder bepaalde omstandigheden kan je werkgever jou vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te doen. Jij moet wel in redelijkheid in staat zijn om die werkzaamheden te doen. Als het nodig is om daarvoor een  training of cursus te volgen, moet jouw werkgever dit aanbieden. Er kunnen redenen zijn om de andere werkzaamheden te weigeren. Bijvoorbeeld als er aan de andere functie reeële gevaren kleven, die je normaal niet loopt. Zo kan het zijn dat je tot een risicogroep behoort en je wordt gevraagd om met coronapatiënten te gaan werken.

Dit hangt af van de afspraken in je cao, je arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregeling. Soms staat hierin dat je zowel met het ov als met de auto mag komen en dat je voor beide vervoersmogelijkheden reiskostenvergoeding krijgt. Maar soms is er niets geregeld. In dat geval is het redelijk dat jij in ieder geval de reiskostenvergoeding krijgt die geldt in jouw bedrijf voor woon-werkverkeer met de auto. Vraag meer duidelijkheid over deze afspraken aan je werkgever.

Pensioenen

Op dit moment heeft een lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald.
  • Geen effect op al opgebouwd pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad dan te laag is, zijn misschien maatregelen nodig. De FNV zal net als vorig jaar blijven vasthouden aan het standpunt dat in tijden van crisis en uitwerking van het pensioenakkoord kortingen op de penisoenen niet wenselijk zijn. Net als het verhogen van de premie of verlaging van het opbouwpercentage voor toekomstig pensioen, 

In de beschikbare premieregeling heeft het nieuws over het coronavirus wel effect op de waarde van jouw pensioenkapitaal, als je binnen nu en een paar maanden met pensioen gaat.  Ontvang je nu al een vaste uitkering van een verzekeraar? Dan heeft de onrust op de aandelenmarkt en de dalende rente hierop geen invloed.

Een pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken. En gaat er nu nog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn, te overzien is. Zij houden de ontwikkelingen op de korte termijn heel goed en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is. Veel pensioenfondsen gaan extra (digitaal) vergaderen om snel met elkaar te kunnen schakelen en de beleggingen goed in de gaten te houden.

De bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden en daarna langzamere oploop naar 67, zoals afgesproken in het pensioenakkoord, is inmiddels in wetgeving omgezet (met de steun van bijna alle partijen). Daarna zorgt een nieuwe koppeling aan de levensverwachting voor een eerlijkere verdeling tussen langer werken en langer pensioen kunnen genieten. Als door het coronavirus, of nieuwe ziekten in de toekomst, de levensverwachting niet of veel langzamer stijgt, dan zal de AOW-leeftijd ook niet verder stijgen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen