Vragen en antwoorden financiële tegemoetkoming

Dit is een regeling voor zorgmedewerkers die in de beginperiode van Covid-19 besmet zijn geraakt en sindsdien langdurige post-COVID klachten hebben, ook wel long covid genoemd. Ze kunnen nu een eenmalige financiële ondersteuning  van €15.000,- aanvragen bij het ministerie van VWS. De diagnose post-covid moet je hebben gekregen voor 1 juni 2023. De WIA keuring moet vóór 1 juli 2023 geweest zijn.

Je kunt aanvragen vanaf 25 september 2023, 9.00 uur tot uiterlijk 23 oktober 2023 om 12.00 uur. Daarna is de regeling gesloten en kun je geen aanvraag meer indienen. Dat is een hele korte periode om aan te vragen en je moet veel documenten meesturen als bewijs. Begin daarom nu met het verzamelen van de stukken, want dat kan enige tijd duren en je hebt maar vier weken de tijd om aan te vragen.

De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die in de eerste golf veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken waren bij deze zorgverlening. De regeling is beperkt. Je kunt een aanvraag indienen als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • in de eerste golf, van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020, werkzaam was voor of werkzaamheden hebt gedaan bij een zorgaanbieder;
 • in de eerste golf bij een zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg hebt verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening;
 • in de eerste golf je ziek hebt gemeld met covid klachten en daardoor niet kon werken;
 • langdurige post-COVID klachten hebt die voor 1 juni 2023 geconstateerd zijn door een arts;
 • sinds de ziekmelding in de eerste golf ten minste twee jaar ziek bent met langdurige post-COVID klachten en je na 104 weken wachttijd niet meer in staat bent om je eigen werkzaamheden als zorgmedewerker (volledig) uit te voeren.

Als je werkte bij een van de volgende branches dan kun je veelvuldig en intensieve zorg hebben verleend:

 • de verzorgings- en verpleeghuizen, waaronder ELV en GRZ,
 • de (universitaire) ziekenhuizen,
 • de gehandicaptenzorg,
 • de wijkverpleging,
 • de geboortezorg,
 • de ambulancezorg,
 • de intramurale jeugdzorg,
 • de justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel),
 • de intramurale geestelijke gezondheidszorg, of
 • de huisartsenzorg

De regeling geldt voor jou als je veelvuldig en intensieve zorg hebt verleend en ziek bent geworden tussen 01-03-2020 t/m 30-06-2020 en voldoet aan de eisen van de twee vragen hierboven én in die periode bovendien één van de volgende functies had:

 • Ambulancechauffeur
 • Anesthesiemedewerker en/of operatieassistent
 • Arts
 • Bachelor medisch hulpverlener
 • Doktersassistent
 • Helpende
 • Physician assistant
 • Praktijkondersteuner huisarts
 • Verpleegkundig specialist
 • (gespecialiseerd) Verpleegkundige
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) of verzorgende
 • Zorgondersteuner en/of voedingsassistent

Als je functie niet op de lijst staat, maar je kunt een verklaring overleggen waar in staat dat jij tijdens de eerste coronagolf bij een zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg hebt verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening, dan kun jij ook een financiële ondersteuning aanvragen.

In de regeling wordt aangegeven dat het zowel kan gaan om de handen aan het bed – de verpleegkundigen, de verzorgenden en de artsen die de directe zorg verleenden – als de handen voor het bed – de mensen die op de werkvloer de zorg mogelijk maakten in dezelfde ruimten waar de zorg werd verleend. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaker van de ruimten waar de covid-patiënten verzorgd werden.

Je kan aanvragen via de website van DUS-I. Je moet veel aanleveren, in ieder geval:

 • Een bewijs van je dienstverband  (arbeidsovereenkomst) tijdens de eerste golf
 • Een gewaarmerkt verzekeringsbericht van het UWV (overzicht van arbeidsverleden en loongegevens)
 • Een kopie van de WIA-beslissing
 • Het medisch onderzoeksverslag (ook wel genoemd:  medische rapportage)
 • Een verklaring van de zorgaanbieder, als je een functie had die niet in de functielijst staat. Zie website van DUS-i.
 • Een verklaring van de zorgaanbieder, als je ingehuurd was door een andere werkgever. Zie website van DUS-i.
 • Een kopie van vrijwillige/verplichte loondoorbetaling, als je werkgever je loon langer heeft doorbetaald dan de twee jaar nadat je je ziek hebt gemeld, waardoor de WIA-beoordeling  is uitgesteld
 • Verklaring van je arts, als de diagnose langdurige post -COVID ontbreekt in je medisch onderzoeksverslag, maar de klachten wel voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld
 • BIG-nummer, als je zorgmedewerker was in een justitiële inrichting

Ja, mogelijk val je onder de uitzondering dat door langere loondoorbetaling door de WIA-beoordeling is uitgesteld. In de regeling is ook een bepaling opgenomen dat de minister kan afwijken van de regeling als afwijzen in jouw situatie onredelijk is.

Helaas is de regeling zeer beperkt, maar leden van FNV kunnen zich bij Bureau Beroepsziekten FNV melden als ze hun werkgever aansprakelijk willen stellen.

In dat geval is het verstandig om toch een aanvraag te doen.

Kijk of je dit verslag hebt ontvangen bij de WIA-beslissing.

Vraag  een verklaring bij je behandelend arts  en laat het formulier  door je arts invullen.

Je vindt het formulier op de website van DUS-i. Dit formulier moet ondertekend worden door je toenmalig leidinggevende. Als dit niet lukt, dan kan iemand anders van je toenmalige werkgever die tekenbevoegd is de verklaring ondertekenen.

Ja, FNV kan ondersteuning bieden bij de aanvraag. Onze WIA-begeleiders, gespecialiseerde vrijwilligers, kunnen je bijstaan in het aanvraagproces. Heb je hulp nodig, neem dan contact op met het Contactcenter FNV. Het Contactcenter FNV is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via 088- 368 0 368.

Nog geen lid?

Ben je nog geen lid, maar wil je wel hulp bij de aanvraag? Als je nu lid wordt, geldt deze dienstverlening ook voor jou. Ja, ik word lid.

Ja, als jij het niet eens bent met het besluit kun je bezwaar maken binnen 6 weken na datum waarop het besluit naar jou is verzonden. In het bezwaar vermeld je:

 • naam en adres;
 • de datum;
 • uitleg van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
 • waarom je het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
 • je  handtekening.

Let op: Je hebt maar 6 weken de tijd om bezwaar te maken!

We kunnen je helpen bij het maken van bezwaar, als je uiterlijk 24 september 2023 lid was van de FNV. Daarnaast moet je lid blijven zolang de procedure loopt.

Heb je hulp nodig, neem dan contact op met het Contactcenter FNV. Het Contactcenter FNV is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via 088- 368 0 368.

Om hulp te kunnen geven willen wij het volgende van je ontvangen:

 • Het besluit van Dus-I (compleet).
 • Alle documenten die werden geüpload bij Dus-I en die je nog aanvullend hebt gemaild.
 • Waarom je het niet eens bent met de beslissing.

Alle benodigde stukken hebben wij uiterlijk 2 weken voor het einde van de bezwaartermijn nodig.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.