Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ziek in de sector Bakkersbedrijven of Zoetwarenindustrie?

Bekijk onze tips

Steeds meer werkgevers in de sector Zoetwarenindustrie en Bakkersbedrijven proberen de regels rond ziekteverzuim te veranderen. Maar veel van die afspraken zijn niet geldig, omdat ze in strijd zijn met de wet of met de cao.

Welke regels gelden er nu eigenlijk?

In de cao Zoetwarenindustrie en Bakkersbedrijven staan de regels over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zijn de regels die gelden. Directies kunnen geen andere regels opstellen. Ook niet als de ondernemingsraad daarmee instemt. Wel kan je werkgever in overleg met de ondernemingsraad controleregels afspreken op bedrijfsniveau, maar daarbij gelden als leidraad de bepalingen van de cao.

Verzuimverlof bestaat niet

Vaak introduceren werkgevers een nieuw begrip: ‘verzuimverlof’. In dat geval wil de directie dat je toestemming vraagt om thuis te mogen blijven als je ziek bent. Je leidinggevende mag dat verlof niet weigeren. Een leidinggevende kan niet beoordelen of een werknemer wel of niet kan werken met een bepaalde ziekte of klachten. Kortom, ‘verzuimverlof’ bestaat niet. Niet in de cao en ook niet in de wet.

Jij bepaalt zelf of je kunt werken bij ziekte

Als je ziek bent, bepaal je altijd zelf of je in staat bent om te werken. Als jij jezelf ziek meldt, hoef je niet te zeggen wat de aard van de ziekte is. De mededeling dat je ziek bent en niet kunt werken is voldoende. Het gaat je leidinggevende namelijk niets aan wat de aard van de ziekte of de klacht is.

Controle van de arbodienst

In principe moet je thuis blijven tot er controle is geweest van de arbodienst. Alleen aan een bedrijfsarts hoef je te vertellen wat de klachten zijn en kan bepalen of je arbeidsongeschikt bent. We raden je aan om tijdens het gesprek met de arbodienst te vragen of diegene een bedrijfsarts is. Als het geen bedrijfsarts is, hoef je niets over de aard van de ziekte te vertellen.

Loonbetaling kan niet zomaar stoppen

Vaak doet de werkgever net alsof hij de loonbetaling zomaar kan stoppen. Dat kan alleen als de bedrijfsarts vindt dat je wel kan werken, maar niet aan het werk gaat. In dat geval kan je als werknemer een ‘deskundigen-oordeel’ vragen bij het UWV.

Controlevoorschriften vaak niet realistisch

De eisen die de werkgever soms stelt aan het moment van de ziekmelding zijn vaak niet realistisch. Je moet je natuurlijk zo snel mogelijk ziekmelden. Als je in de middag om 14.00 uur moet beginnen met werken en je wordt in de ochtend ziek wakker, dan is het logisch dat jij je direct ziekmeldt. Maar als je ’s morgens om 06.00 uur moet beginnen en je wordt om 05.00 uur ziek wakker, dan hoef je niet aan de eis te voldoen om je 4 uur van tevoren ziek te melden.

Ziekte in het buitenland

Als je op vakantie in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij ziekte in Nederland. Je moet aan kunnen tonen dat je door ziekte niet kan werken. Een arts moet die beoordeling maken. Neem direct contact op met de bedrijfsarts in Nederland. Het is verstandig om ook naar een arts in het buitenland te gaan.

Geen verplichte opname vakantiedagen bij ziekte

Sommige werkgevers beweren dat jij als werknemers verplicht bent om vakantiedagen in te plannen en op te nemen tijdens ziekte. Dat is niet waar. Tijdens ziekte mag je werkgever geen vakantiedagen afschrijven. Ook niet als die al ingeroosterd waren. Ook voor collectieve vrije dagen geldt dat die niet mogen worden afgeschreven tijdens ziekte.

Cao gaat boven afspraken met ondernemingsraad

Zowel de werkgever als de ondernemingsraad dienen de wet en de cao te respecteren. Als zij samen afspraken maken die in strijd zijn met de cao of de wet, dan zijn die afspraken ongeldig.

Meer weten?

Soms zijn regels niet altijd even makkelijk te begrijpen. Toch is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. Wij helpen je daar graag mee. Hebben jij en je collega’s behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op. Dan kunnen we een afspraak maken voor een informatiebijeenkomst bij jullie in de buurt.

Reageer of stel je vraag als je in de Zoetwarenindustrie werkt