Veelgestelde vragen over Gezond je pensioen halen

Afspraken over duurzame inzetbaarheid in de pluimvee

Om ervoor te zorgen dat je gezond je pensioen haalt, zijn er in de cao afspraken over duurzaamheid gemaakt. Hieronder de veelgestelde vragen.

De werkgever moet je informeren uiterlijk 2 maanden voordat je van de regeling gebruik kunt maken. Je kunt ook zelf aangeven dat je mee wilt doen aan de regeling. 

In de cao is opgenomen, dat de werkgever voor 1 april 2020 de werknemer informeert als je kunt deelnemen aan de regeling. Je moet uiterlijk op 1 juni aangeven of je kiest voor de oude of de nieuwe regeling. In overleg kan een ingangsdatum op korte termijn worden bepaald. 

Nee, dat is niet mogelijk. Een alternatief is om in deeltijd te gaan werken. Een latere ingangsdatum is wel mogelijk. 

Ja, dat kan. Bij de keuze moet je aangeven of je kiest voor de oude of de nieuwe regeling. Maak je geen keuze, dan geldt de nieuwe regeling. 

De regeling is opgezet voor duurzame inzetbaarheid, om te komen tot een vierdaagse werkweek voor oudere werknemers. De werknemers van 61 jaar en ouder hebben in de huidige situatie al een vierdaagse werkweek met behoud van volledig loon. Mocht een werknemer van 61 jaar of ouder gebruik willen maken van de nieuwe regeling, zal hij de deelname aan de 4-daagse werkweek moeten wijzigen in een fulltime werkweek door de toegekende extra verlof-/ADV-uren in te leveren.. Vanuit dat perspectief kan de werknemer kiezen voor deelname aan de nieuwe regeling door de 80-98-100 regeling. Concreet betekent dit dat de werknemer een vierdaagse werkweek behoudt, maar wel vrijwillig salaris inlevert. Voor deze medewerker is de oude verlofregeling gunstiger. 

Nee, de regeling is vrijwillig. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de regeling, blijft de situatie om 100% te werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. Let er wel op dat er geen ouderenverlofdagen meer zijn en dat je de AOW-gerechtigde leeftijd fulltime moet blijven werken. 

De keuze is bepalend voor enerzijds de toekenning van ouderenverlof en extra ADV-uren en anderzijds het jaarlijks persoonlijk budget. Deze keuze kan onder gelijke omstandigheden niet op een later tijdstip worden gewijzigd.
Vragen over verlof en ouderendagen.

De ouderendagen zijn de leeftijdsdagen (uren): van 52 tot en met 56 jaar 16 uren, van 57 tot en met 61 jaar 40 uren en vanaf 62 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd 48 uren. Ook de extra roostervrije tijd behoort hiertoe. Dat is voor 57 tot en met 59,5 jaar 16 uren, van 59.5 tot en met 60 jaar 32 uren en vanaf 61 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd 160 uren. 

De leeftijdsdagen worden vanaf 1 januari 2020 niet langer toegekend. De regeling wordt bevroren. Dat wil zeggen, dat werknemers die op grond van hun leeftijd al dagen tegoed hebben per 2019, deze dagen in de toekomst behouden tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Er worden geen extra dagen meer toegekend. Een uitzondering hierop geldt voor de werknemers geboren voor 1970 die de oude regeling blijven volgen. Zij behouden de ouderendagen. 

De verlofopbouw blijft bij de oude en de nieuwe regeling zoals die al was. Een ander loon heeft geen gevolgen voor de rechten op verlofopbouw. 

De regeling is per 1 januari 2020 bevroren en er worden geen extra dagen meer toegekend. Dagen die al zijn opgebouwd en toegekend naar de situatie per 31 december 2019 blijven van kracht. 

Ja. Deelname heeft geen effect op deze regeling. Verkoop van verlof geldt alleen voor verlof dat overblijft en voor bovenwettelijk verlof.

Nee, de opbouw en premie blijft bij deelname aan de nieuwe regeling over 100% van het oorspronkelijke pensioengevend loon. Hierbij geldt bij verkoop van ADV-dagen het reguliere loon en dienen de verkochte ADV-dagen te worden teruggekocht.

Ja. De verhouding tussen het werkgevers- en het werknemersaandeel in de premie wijzigt niet.

Ja, de regeling geldt voor alle werknemers, zoals alle regelingen in de cao (tenzij anders aangegeven) en geldt deelname naar rato van de werktijd. Dit geldt ook voor het persoonlijk budget. 

Het salaris van een part timer wordt ook naar rato berekend. 

Je hebt dan naar rato recht op een kortere werkweek. Op welke wijze dit wordt ingevoerd zal in goed overleg geregeld worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om een dag minder te werken als er voldoende uren zijn opgebouwd of door de dagelijkse werktijd te verkorten.

Het budget is voor alle werknemers, behalve voor de werknemers die gebruikmaken van de oude regeling, 160 euro per jaar (op fulltime basis). Voor parttime medewerkers is dit bedrag naar rato. Het is een jaarlijks bedrag dat niet komt te vervallen. De wijze waarop het geld zal worden ondergebracht wordt nader onderzocht. Het persoonlijk budget zal op de loonstrook komen te staan. Het streven is om per 1 juli 2020 het eerste jaarbedrag op de loonstrook zichtbaar te hebben. Het budget voor komend jaar zal per januari 2021 op de loonstrook worden vermeld. 

Het budget is bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en scholing. In geval van scholing zal de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie het bedrag van het budget dat hiervoor wordt gebruikt verdubbelen. Voor de eerste jaren is hiervoor een maximaal budget van 30.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Mocht je het budget niet gebruiken voor scholing, dan kun je het persoonlijk budget gebruiken voor (zorg)verlof of pensioen.

Nee, maar de afspraken over deelname aan de regeling worden wel schriftelijk vastgelegd. Dan zijn ze voor ieder duidelijk. Deze afspraken moeten door werkgever en werknemer worden ondertekend. 

Doe je mee aan de regeling, dan kan er toch nog sprake zijn van overwerk. Doelstelling is echter om wekelijks minder te werken. Bij meer uren geldt de overwerktoeslag niet over de eerste 40 uren per week. 

In de weken waarin een feestdag op een werkdag valt, is bij deelname aan de regeling de feestdag in die week de wekelijkse dag waarop niet wordt gewerkt en waarop dus de vrije dag valt. 

Ja. De regeling geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van een bedrijf waarop de cao pluimveeverwerkende industrie van toepassing is. 

Voor alle werknemers, dus ook de werknemers vanaf 58-jarige leeftijd, die na 1 januari 2020 instromen in de sector, geldt de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. 

Ook hierin verandert niets. Als je ziek bent op een ingeroosterde vrije dag komt deze dag te vervallen en heb je geen extra rechten. 

Voor premieberekeningen wordt het daadwerkelijke loon aangehouden (bij deelname 97 of 98%). 

Bij ziekte is voor de berekening van de uitkering het daadwerkelijke loon van toepassing (bij deelname 97 of 98%). 

In principe worden de dagen wekelijks roulerend opgenomen van maandag tot en met vrijdag. In onderling overleg kan een andere toepassing worden gehanteerd. Bij feestdagen is er voor deelnemers geen aanspraak op een extra vrije dag.

In een verlengd dienstrooster werk je 4 dagen per week. Als je wilt deelnemen aan de nieuwe regeling, kan deze situatie in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden besproken. De nieuwe regeling kent een kortere werkweek. In een rooster van 4 x 9,5 uur is hiervan al sprake. Mogelijkheden zijn om de verlofuren op te sparen tot er een hele dag is om verlof te kunnen nemen. Ook een kortere werkdag is een optie. Dit hangt ook af van de mogelijkheden en roosters binnen het bedrijf. Hiervoor wordt tussen werkgever en werknemer in goed onderling overleg naar een oplossing gezocht.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.