Toeslagen / overuren / feestdagen

Zaterdag-/zondagtoeslag, reiskosten, overstaan, consignatievergoeding, ploegentoeslag

Wanneer je in de Transport en Logistiek werkt in het weekend, ’s nachts of tijdens feestdagen, heb je recht op een toeslag. Zo’n extra vergoeding is er ook als je overuren maakt, moet overstaan, ploegendiensten draait of je beschikbaar moet houden om te gaan werken (consignatievergoeding). In sommige gevallen heb je zelfs recht op reiskostenvergoeding.

Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Overwerkvergoeding/toeslag

Volgens de cao is sprake van overwerk voor de gewerkte uren boven de 40 uur op doordeweekse dagen. Dit geldt ook voor deeltijdwerknemers. Voor oproepkrachten geldt een andere regeling. Zie voor meer informatie de pagina Flexwerk.

De toeslag voor overuren is 30%. Omdat overuren voor een werknemer, niet zijnde een oproepkracht, pas boven de 40 uur worden gemaakt, heb je voor de gewerkte tijd boven de 40 uur ook nog recht op een vergoeding van 100%  van je uurloon. Vandaar dat op loonstroken de overuren meestal tegen 130% (100% uurloon + 30% toeslag) worden vermeld. Soms zie je een splitsing tussen overwerk 30% en overwerk 100%, dit komt op hetzelfde neer. 

Zaterdagtoeslag

Voor het werken op zaterdag geldt een toeslag van 50% boven op je uurloon. 

Voor de op zaterdag gewerkte uren boven je overeengekomen contracturen per week (dit kan 40 uur zijn, maar ook 25 uur) heb je naast de toeslag van 50% recht op een vergoeding van 100% van je uurloon voor de extra gewerkte tijd.
Dat is de reden waarom op je op loonstroken zowel ‘zaterdag 50%’ als ‘zaterdag 150%’ ziet. Samengevat: 

Diensturen zaterdag: extra vergoeding van 50%
Alle zaterdaguren binnen je overeengekomen contracturen per week.

Diensturen zaterdag boven de 40 uur = 150% (extra uurloon + 50%)

Alle zaterdaguren boven je overeengekomen contracturen per week.

Zondagtoeslag

Voor het werken op zondag geldt een toeslag van 100% boven op je uurloon. 

Voor de op zondag gewerkte uren boven je overeengekomen contracturen per week (dit kan 40 uur zijn, maar ook 25 uur) heb je naast de toeslag van 100% recht op een vergoeding van 100% van je uurloon voor de extra gewerkte tijd.
Dat is de reden waarom op je op loonstroken zowel ‘zondag 100%’ als ‘zondag 200%’ ziet. Samengevat:

Diensturenuren zondag: extra vergoeding van 100%

Alle zondaguren binnen je overeengekomen contracturen per week.

Diensturen zondag boven de 40 uur = 200% (extra uurloon + 100%

Alle zondaguren boven je overeengekomen contracturen per week.

Loon tijdens feestdagen

In de cao voor het beroepsgoederenvervoer staat op welk loon je recht hebt op een feestdag. Natuurlijk zit er verschil in het loon tussen wanneer je moet werken en wanneer je vrij bent. Maar hoe zit het nu precies?

Erkende feestdagen

In de cao zijn algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en beide kerstdagen. En nationale feestdagen zijn: Koningsdag en 5 mei (wanneer het jaar eindigt op een 0 of een 5).

Valt een feestdag op een dag waarop je normaal gesproken werkt, maar hoef je vanwege de feestdag niet te werken? Dan moet je werkgever je voor die dag 8 uur doorbetalen.

Extra vergoeding

In de cao staat dat je recht hebt op een extra vergoeding als je wel moet werken op een feestdag. Je kunt kiezen tussen:

 • een toeslag van 100% op je uurloon;
 • een extra vrije dag (8 uur). 

Deze extra dag moet je binnen 8 weken opnemen. Valt de feestdag op een zondag? Dan krijg je sowieso al een toeslag van 100% en geldt het bovenstaande niet. 

Voorbeeld 1

Je werkt 10 uur op Hemelvaartsdag (donderdag):

 • Kies je voor de toeslag van 100%, dan moet je werkgever je 10 x je uurloon betalen + 10 x 100% toeslag. In totaal krijg je 20 uur à 100%.
 • Kies je voor een vervangende vrije dag, dan krijg je 10 x je uurloon + een vervangende vrije dag van 8 uur x 100%. In totaal dus 18 uur à 100%.

Als je minder dan 8 uur werkt op een feestdag, dan moet je werkgever jou natuurlijk in elk geval de uren betalen die je gewerkt hebt. Daarnaast kun je dus kiezen tussen een toeslag van 100% op de gewerkte uren of een vervangende vrije dag.

Voorbeeld 2

Je werkt 4 uur op Hemelvaartsdag (donderdag):

 • Kies je voor de toeslag van 100%, dan moet je werkgever de uren toch aanvullen tot 8 uur. Je ontvangt dan: 8 uur x 100% + 4 uur x 100% feestdagentoeslag. In totaal dus 12 uur x 100%.
 • Kies je voor een vervangende vrije dag, dan krijg je: 4 uur x 100% + een vervangende vrije dag van 8 uur x 100%. In totaal dus 12 uur x 100%.

Toeslagenmatrix

Voor eendaagse ritten heb je recht op een toeslag van 19% van je uurloon. De toeslag geldt voor de uren tussen 21.00 uur en 5.00 uur. Deze toeslag wordt in de cao de toeslagenmatrix genoemd. De toeslag geldt alleen voor chauffeurs die eendaagse ritten maken en niet voor ‘niet-rijdend personeel’. Als je een toeslag voor ploegendienst krijgt, heb je geen recht op de toeslagenmatrix.

Ploegentoeslag

Ploegendienst is het werken op wisselende tijden volgens een rooster. Omdat werken op wisselende tijden een negatieve invloed kan hebben op het privéleven (minder vrijheid en minder tijd voor het sociale leven) maar ook kan leiden tot verstoringen in het bioritme met vermoeidheid tot gevolg, is er aan werken in een ploegendienst een toeslag verbonden. De hoogte van de ploegentoeslag, ook wel onregelmatigheidstoeslag genoemd, is afhankelijk van het ploegensysteem. Ploegensystemen met een nachtdienst kennen een hogere toeslag dan een (tweeploegen) systeem met een vroege dienst en een dagdienst. 

Als je in een ploegensysteem werkt, dan ontvang je: 

 • In een systeem van 2 ploegen met een vroege dienst die begint op of na 05.00 uur en een late dienst, niet zijnde een nachtdienst, die begint op of na 14.00 uur een toeslag van 8,75% van het voor hem geldende functieloon;
 • In een systeem van 2 ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na 22.00 uur dan wel eindigt na 02.00 uur een toeslag van 11,25% van het voor hem geldende functieloon; 
 • In een systeem van 3 of meer ploegen een toeslag van 13,75% van het voor hem geldende functieloon.

In artikel 37 van de cao is opgenomen dat er geen samenloop kan zijn tussen het recht op de toeslagenmatrix en de toeslag voor ploegendienst: je hebt dus recht op 1 van die 2 toeslagen. VNB kan voor je nagaan of je recht hebt op ploegentoeslag en/of je het juiste percentage ontvangt. 

Reiskosten/standplaats 

De cao Beroepsgoedervervoer over de weg kent sinds 2023 een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Je hebt volgens de cao recht op de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding met een maximum van 35 km (enkele reis) onder aftrek van de eerste 10 km. De maximale vergoeding per enkele reisafstand is dan 25 x € 0,21 = € 5,25. 

Van deze regeling mag in positieve zin worden afgeweken. Dit betekent dat je een meer gunstige regeling met je werkgever mag afspreken.

Verder bevat de cao een reiskostenvergoeding in drie specifieke gevallen:

 1. Bij het werken buiten je standplaats.
 2. Bij een bedrijfsverhuizing.
 3. Bij een overplaatsing van de werknemer. 

Als je dienst hebt buiten je standplaats, heb je recht op een reiskostenvergoeding. Het is wel van belang dat je werkgever geen afzonderlijke detacheringsregeling heeft getroffen met bijvoorbeeld de opdrachtgever bij wie je werkzaam bent. Het is verder van belang te weten dat je op grond van de cao maar één standplaats in je arbeidsovereenkomst kunt hebben en niet meerdere. 

Wanneer je werkgever verhuist of jijzelf wordt overgeplaatst, moet je werkgever jouw reiskosten een jaar lang betalen. Ook worden de door jou gemaakte reisuren een jaar lang betaald door je werkgever. Deze reisuren tellen alleen niet mee bij de berekening van je overuren. 

Overstaan

Wanneer je niet op je standplaats aan het werk bent en je jouw werk niet kunt verrichten doordat het bijvoorbeeld weekend of een (buitenlandse) feestdag is, dan heb je recht op een vergoeding voor overstaan. Deze situatie zal zich voornamelijk voordoen als je in het buitenland bent. Je hebt dan recht op een bruto en een netto vergoeding. Voor 2022 heb je recht op € 12,83 netto en € 22,87 bruto. 

Consignatievergoeding 

Wanneer je van je werkgever opdracht krijgt je beschikbaar te houden om te gaan werken, heb je recht op een consignatievergoeding. Deze vergoeding bedraagt per 1 januari 2023 € 3,09 bruto per uur met een maximum van € 24,72 bruto per etmaal. Er is wel een aantal voorwaarden voor deze vergoeding:

 • Het moet vooraf aan je zijn medegedeeld dat je je beschikbaar moet houden en dat je verplicht bent gehoor te geven aan de oproep;
 • Je hebt geen recht op deze vergoeding als er sprake is van diensttijd en je je in de bedrijfsruimte en/of rondom het voertuig bevindt;
 • Je hebt geen recht op deze vergoeding als je eenmalig een oproep per etmaal ontvangt om de dienst op een bepaald tijdstip te beginnen;
 • Er kan geen samenloop zijn van loon en/of andere toeslagen met deze consignatievergoeding. 

Zie ook de VNB Looncheck App:

Reken je loon na

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.