Flexwerk

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Welke rechten heb je als oproepkracht of uitzendkracht in de sector Transport en Logistiek?

Oproepkrachten

Net als alle andere werknemers heb je als oproepkracht recht op het uurloon dat hoort bij jouw ervaringsjaren in de loonschaal die op jou van toepassing is. En je hebt ook na elk vol dienstjaar recht op een tredeverhoging. Ook alle toeslagen en vergoedingen, zoals die in de cao zijn opgenomen, gelden voor jou als op oproepkracht.

Toch is er een aantal verschillen: 
Voor oproepkrachten geldt artikel 10 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:

  • Een oproepkracht wordt per uur beloond. 
  • Het uurloon wordt vermeerderd met 8 procent vakantiebijslag.
  • Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per dag wordt overschreden. Gemiddeld betekent dit dat als je 2 dagen in een week werkt de overuren ingaan na 16 uur (2 dagen x 8 uur), bij 3 dagen na 24 uur, enzovoort. Let op! Dus niet pas na 40 uur op doordeweekse dagen, zoals van toepassing is voor deeltijd- en fulltimewerknemers.

Heb je als oproepkracht recht op vakantiedagen en atv-dagen?

Oproepkrachten hebben op grond van artikel 10 van de cao geen recht op atv-dagen en vakantiedagen, zoals dat in de cao in artikel 67a en 68 is opgenomen. 

Wel recht op wettelijke vakantiedagen

Belangrijk om te weten is dat ook een oproepkracht volgens de wet vakantiedagen opbouwt. Deze verlofuren worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het brutoloon. Per jaar heb je recht op 4 keer het aantal uren dat je (gemiddeld) werkt per week.

Zo heeft een fulltime werknemer die 40 uur per week werkt, recht op 160 vakantie-uren per jaar (4 x 40 uur). Dit staat gelijk aan 20 vakantiedagen (160 uur delen door 8 uur). Voor een oproepkracht staat van tevoren niet vast hoeveel uren er per week worden gewerkt. Hieronder een berekeningswijze om de vakantierechten te kunnen vaststellen:

Berekening percentage opbouw vakantiedagen/uitbetaling vakantiedagen
Dat percentage wordt als volgt berekend: 20 vakantiedagen delen door 261 werkbare dagen per jaar = 0,0766 x 100= 7,66 procent. Bij 13 gewerkte uren hebt je dan recht op 1 vakantie-uur (7,66 procent van 13 uur). 

Als de vakantie-uren worden uitbetaald, worden de niet opgenomen verlofdagen (20 dagen) in mindering gebracht op de werkbare dagen, waardoor er bij uitbetaling recht is op een percentage van 8,30% - 20 vakantiedagen delen door 241 werkbare dagen (261 - 20). Als je vragen hebt over je cao-rechten als oproepkracht, neem dan contact op met VNB

Belangrijkste wetswijzigingen voor oproepkrachten sinds januari 2020:

  • Een oproeptermijn van 4 dagen;
  • Recht op loon bij afzegging of wijziging binnen 4 dagen;
  • Verplicht aanbod van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden;
  • Verkorte opzegtermijn voor werknemers die werken op een 0-urencontract.

Uitzendkrachten/Payrollwerknemers

Bij de inleen van arbeidskrachten van in Nederland en/of in het buitenland gevestigde uitzendbureaus of payroll-bedrijven, mag alleen gebruik worden gemaakt van NEN 4400/1 en/of 4400/2 gecertificeerde uitzendbureaus of payroll-bedrijven die ingeschreven zijn in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Zie daarvoor de website van de SNA of neem contact op met VNB.

De werkgever moet op schriftelijk verzoek van een werknemersorganisatie aangeven van welke uitzendbureaus of payroll-bedrijven hij gebruikmaakt.

De werkgever moet in overeenkomsten met uitzendbureaus of payroll-bedrijven vastleggen dat aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten dezelfde basisarbeidsvoorwaarden worden toegekend als aan de werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de werkgever.

Lees hier meer over de Basisarbeidsvoorwaarden (pdf)

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.