Vragen en antwoorden over normeren

Geregeld komt FNV Transport & Logistiek werkgevers tegen in het beroepsgoederenvervoer die niet alle gewerkte uren uitbetalen. De werkgever kan dit op allerlei manieren organiseren, maar een van de meest voorkomende methoden is werkzaamheden normeren in tijd.

Normeren houdt in dat bij overschrijding van de gestelde norm die extra tijd niet wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld 1:30 uur voor laden en lossen, alles daarboven is voor rekening van de chauffeur. 

Wat opvalt, is dat bij het onbetaald laten van deze tijd dit bijna altijd geautomatiseerd gaat: wanneer laden en lossen 1:31 heeft geduurd, dan wordt dit door het systeem automatisch aangepast naar 1:30. 

Mag dat normeren dan?

Nee! De gewerkte tijd onder aftrek van de pauzestaffel moet worden betaald en bij het stellen van normen zullen er gewerkte uren ontbreken op de urenverantwoordingsstaat en uiteraard ook op de loonstrook. 

De cao stelt in artikel 26 lid 3a dat de werkgever de normale duur van de werkzaamheden kan normeren op basis van sociaal en economisch verantwoorde praktijkervaringen. De werkgever heeft daarvoor wel instemming nodig van de vakbonden en moet dit overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Op 1 of 2 bedrijven na heeft geen enkel bedrijf instemming voor het toepassen van een dergelijke regeling.

Dus de werkgever mag alleen de pauze inhouden en al het overige is altijd betaalde tijd? 

Zo zwart-wit is het niet maar in grote lijnen komt het daar wel op neer. De uitzondering betreft correcties. De werkgever mag namelijk correcties toepassen op de door de chauffeur opgegeven uren. Dat mag alleen in uitzonderlijke situaties, namelijk als er sprake is van extra werktijd die is ontstaan door opzet of grove schuld van een werknemer.

Een voorwaarde voor het maken van correcties is dat de werkgever die correcties op dag- en tijdstipniveau inzichtelijk maakt. Hij moet die correcties ook kunnen onderbouwen, zodat de chauffeur ziet wanneer en waarom er een correctie is toegepast. Op die manier kan er bezwaar worden gemaakt als de chauffeur het er niet mee eens is, of indien hij de gecorrigeerde onverantwoorde tijd alsnog kan verantwoorden. 

Belangrijk gegeven is dat correcties op individueel niveau moeten worden gedaan en niet mogen worden geautomatiseerd. Een systeem dat geautomatiseerd correcties toepast, is feitelijk een normeringsregeling toepassen en we hebben eerder besproken dat dit niet mag zonder instemming van de vakbonden. 

Wat kan ik doen? 

Een van de beste dingen die je kunt doen, is zorgen dat je zelf een goed overzicht hebt van je gewerkte uren. Het kost je een paar minuten per dag maar kan je uren per week opleveren.

Met zo’n overzicht ben je veel beter in staat de urenverantwoordingsstaat en de loonstrook van je werkgever te controleren. Als het niet klopt, heb je iets in handen om de werkgever op aan te spreken.

Het bijhouden kan in je agenda, in het FNV-urenboekje of door het gebruik van de VNB Looncheck-app op je smartphone. Die laatste optie is het makkelijkst omdat deze direct de rekenregels uit de cao toepast op de gewerkte uren. Deze loonberekening kun je naast de urenverantwoordingsstaat en loonstrook van je werkgever leggen om het aantal gewerkte uren en het brutoloon te vergelijken. 

De app is te vinden door te zoeken op VNB in de App Store (iOS/iPhone) en de Play Store (Android).

Wil jij dat Stichting VNB een keer kijkt naar de regeling in jouw bedrijf, stuur dan je vraag naar transport@fnv.nl

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.