Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Loon

Functieloonschalen, loonberekening, loon bij ziekte, ongeschoonde en geschoonde uitdraai, jeugdlonen

Hoeveel salaris of loon je krijgt, hangt af van een aantal zaken. Welke functieloonschalen zijn er, hoe bereken je je loon, wat als je ziek bent en hoe zit het met de jeugdlonen? Stichting VNB zet het allemaal op een rijtje.

Functieloonschalen

Per 1 januari 2022 gelden in de sector Transport en Logistiek nieuwe functieloonschalen.

 • Functieloonschalen (pdf) voor werknemers werkzaam bij ondernemingen die voorheen ook onder de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen. 
 • Functieloonschalen (pdf) voor werknemers werkzaam bij ondernemingen waarop voorheen de Cao Goederenvervoer Nederland (KNV) van toepassing was. Voor deze werknemers geldt een discount van 0,75% op de loontabellen zoals die zijn weergegeven in artikel 25 van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. 

Loonberekening 

Veel werknemers in de sector Transport en Logistiek hebben geen enkele week hetzelfde loon. In de cao staan allerlei afspraken over je loon.

Voor de verschillende dagen en tijden waarop je werkt, zijn uiteenlopende afspraken. Maar hoe weet je nu, wat je aan het einde van de maand of periode van je werkgever moet krijgen? 

Ben je fulltime in dienst? Dan moet je werkgever jou in elk geval 40 uur per week uitbetalen. De enige uitzondering hierop is de wachtdag bij ziekte. Ben je in een week minder dan 40 uur ingepland, dan is dit een risico voor de werkgever en heb je gewoon recht op 40 uur loon. Je werkgever mag dus ook geen overuren uit andere weken gebruiken om dit “tekort” aan te vullen. 

Heb je doordeweeks nog geen 40 uur gewerkt, maar werk je nog een paar uur in het weekend? Dan mag je werkgever deze uren wel gebruiken om de 40 uur aan te vullen. 

Normeren

Verschillende werkgevers werken met een zogenaamde normeringsregeling. Zij hebben voor bepaalde typen werkzaamheden besloten hoelang je hierover mag doen. Bijvoorbeeld betalen zij voor tanken maximaal 15 minuten, voor laden maximaal 1 uur, enzovoorts. Dit is over het algemeen niet toegestaan (Lees ook Vragen en antwoorden over normeren).

Heb jij hier ook last van? Neem dan contact op met Stichting VNB.

Natuurlijk moet je werkgever je alle diensturen uitbetalen. Hiervan mag de werkgever alleen de pauzestaffel - en indien van toepassing je aaneengesloten (nacht)rust - afhalen:

 • 30 minuten bij een diensttijd van 4,5 uur tot 7,5 uur,
 • 60 minuten bij een diensttijd van 7,5 uur tot 10,5 uur,
 • 90 minuten bij een diensttijd van 10,5 uur tot 13,5 uur,
 • 120 minuten bij een diensttijd van 13,5 uur tot 16,5 uur,
 • 150 minuten bij een diensttijd van ten minste 16,5 uur. 

Ongeschoonde en geschoonde uitdraai

Je kunt controleren of je als chauffeur genoeg betaald krijgt. Daarvoor heb je 2 overzichten nodig: een ongeschoonde uitdraai uit de boordcomputer en een geschoonde uitdraai. 

Ongeschoonde uitdraai

Op een ongeschoonde uitdraai staat informatie over jouw werktijden, rusttijden en pauzes. Deze komen uit de boordcomputer. Na afloop van elke rit moet je een overzicht krijgen van deze gegevens. Vraag deze op bij je werkgever. Hiermee kun je bewijzen als je werkgever je te weinig betaalt.   

Geschoonde uitdraai

Volgens de cao is je werkgever verplicht om jou een geschoonde uitdraai te geven. Daarop kun je zien of je werkgever correcties heeft toegepast op je ingevulde uren. Door de 2 uitdraaien met te vergelijken, weet je of de berekening van je loon goed is.

Vraag je om de geschoonde boordcomputeruitdraai, maar krijg je ’m niet? Stuur dan een mail naar Stichting VNB: transport@fnv.nl of bel het gratis telefoonnummer 0800-022 5 022 (tijdens kantooruren).

Maak bezwaar als je het niet eens bent

Ben je het niet eens met de correcties die je werkgever heeft toegepast? Dan kun je bezwaar maken bij je werkgever. Denk erom dat je dit binnen 3 maanden moet doen.

Loon bij ziekte

De cao Beroepsgoederenvervoer over de weg besteedt uitgebreid aandacht aan het onderwerp loon bij ziekte, ook wel bekend als ziekengeld. Wanneer je ziek bent, heb je recht op doorbetaling van je loon. Maar hoeveel krijg je? En hoe lang word je doorbetaald? We leggen het je uit.

Doorbetaling van je loon

Je werkgever moet jou volledig ziekengeld betalen als je ziek bent. Dit bestaat uit:

 • Je volledige nettoloon.
 • Wat je in 52 weken gemiddeld hebt ontvangen aan overwerk-, zaterdag- en zondaguren. Aan dit gemiddelde zit een maximum.
 • Wat je in 52 weken gemiddeld hebt ontvangen aan ploegentoeslag, vuilwerktoeslag, persoonlijke toeslag en toeslag voor 1-daagse nachtritten. Aan dit gemiddelde zit een maximum.

100% van je loon

Je bent ziek, maar hoe lang heb je recht op 100% van je loon?

 • 2 weken, als je nog in de proeftijd zit.
 • 13 weken, als je korter dan 1 jaar in dienst bent. Daarna heb je tot je 104e week recht op 70%.
 • 52 weken, als je 1 jaar of langer in dienst bent.
 • 104 weken, als je 1 jaar of langer in dienst bent én aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld meewerken met je re-integratie, je hebt een aanvullende ziektekostenverzekering of je bent blijvend volledig arbeidsongeschikt.

70% van je loon

De periode van 100% ziekengeld is afgelopen. Je krijgt nu 70% van je loon, maar hoeveel is dat? Je loon bestaat uit:

 • 70% van je nettoloon.
 • 70% van het gemiddelde van je overwerk-, zaterdag- en zondaguren. Aan dit gemiddelde zit een maximum.
 • 70% van het gemiddelde van je ploegentoeslag, vuilwerktoeslag, persoonlijke toeslag en toeslag voor 1-daagse nachtritten. Aan dit gemiddelde zit een maximum.

Loongarantie in eerste week van ziekte

Als fulltimer heb je in de eerste ziekteweek een loongarantie van 32 uur. Je werkgever mag in die week 1 wachtdag toepassen. Voor die dag krijg je niet betaald. Dat betekent dus dat je in de eerste week 8 uur minder betaald krijgt. Bij een bedrijfsongeval mag je werkgever géén wachtdag inhouden. Word je tijdens je vakantie ziek? Ook dan mag je werkgever 1 wachtdag inhouden op je loon.

Jeugdlonen

Ben je 20 jaar of jonger en kom je te werken in de sector Transport en Logistiek? Dan is in de cao (art. 20) geregeld wat je moet verdienen.

Ben je niet in het bezit van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto of het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan, dan heb je recht op een percentage van het wettelijk minimumloon.

Ook wanneer je wel in het bezit bent van een van deze getuigschriften maar deze niet nodig hebt voor de uitvoering van je werkzaamheden, gelden deze uurlonen: 

Wat als je je diploma hebt? Zodra je jarig bent geweest, dan gaat de hogere beloning in op de 1e dag van de betalingsperiode volgend op je verjaardag. Daarnaast gaat 2 keer per jaar het wettelijk minimumloon omhoog. Per 1 januari en per 1 juli. Ook dan ga je dus iets meer verdienen.

Ben je wel in het bezit van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto of het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan en heb je deze ook nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden, dan heb je recht op een percentage van trede 0 van de cao-loonschaal behorende bij je functie, met als maximum loonschaal D:

*Bruto uurlonen vanaf 1 juli 2021.